Onsdag d. 13. november 2019 - �rgang 14

Der er brug for støtteforeningen

07-11-2019

Læserbrev: Støtteforeningen for Vesthimmerlands sygehus i Farsø, fmd. Kirsten Moesgaard, skriver på bestyrelsens vegne:  

Det er snart Jul.  Det betyder, at vi i Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands Sygehus i Farsø igen skal tage stilling til, hvad foreningen har mulighed for at imødekomme til indkøb af apparatur til de forskellige afdelinger på sygehuset.

Når vi vurderer en ansøgning, lægger vi stor vægt på, at det Støtteforeningen bevilger, er noget som kan gøre et ophold på Farsø sygehus så behageligt for patienterne som muligt.   Vi lægger også vægt på, at indkøbene skal fremme den nyeste teknologi.

Takket være rigtig mange borgere, der tegner sig som medlemmer eller som yder en speciel donation, kan vi hvert år på denne tid hjælpe til med at gøre tingene lettere på sygehuset.

Vi har udsendt specielt brev til dem, som år efter år trofast er medlem af Støtteforeningen, og som hvert år indbetaler det meget beskedne kontingent.   Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende for, om vi er glade for medlemskabet.  Det handler om, at så mange som muligt viser opbakningen også til glæde for de utroligt dygtige medarbejdere, vi har på vores lokale sygehus.

Men, vi skal gerne være mange flere. Og, derfor håber vi i bestyrelsen, at rigtig mange i år vil støtte foreningen med et kontingent. 

Foreningens fornemmeste opgave er, som det også fremgår af navnet, at arbejde for bevarelse af vores lokale sygehus.  Vores  ”slagkraft” i forhold til Regionen og vores storebror på Aalborg Universitetshospital i Aalborg øges, hver gang vi får et nyt medlem.  

Der er brug for Støtteforeningens arbejde

Der er hele tiden bevægelse i, hvor opgaverne placeres inden for det nordjyske sygehus- og sundhedsvæsen.  Derfor kan vi ikke bare automatisk forudsætte, at tingene fortsat vil være, som de er i dag.

Det kræver en indsats at fastholde og udvikle forholdene på Vesthimmerlands Sygehus.  Vi har på det seneste måttet se på, at skadestuens åbningstid er reduceret.  Det er en af de opgaver, vi i støtteforeningen vil modarbejde med en aktiv indsats. Skadestuen har stor betydning for borgerne. 

Åbningstiden i Skadestuen i Farsø bør – i stedet for at reduceres - udvides og bruges som aflastning for skadestuen i Aalborg, hvor der foruden parkeringsvanskeligheder også er lange ventetider på at komme ind til speciallægen til behandling.  Ved vores lokale sygehus kan man parkere lige uden for døren og 25 skridt.  Så er man fremme.

Reduceringen i skadestuens åbningstid er også blevet brugt af de praktiserende læger til at annoncere en flytning af vagtlægerne fra Farsø til Hobro sygehus.  Det ser vi med meget stor alvor på i Støtteforeningen.

Endnu en serviceforringelse, vi også har måttet konstatere, er flytningen af tappestedet for bloddonorerne til Hobro.

Vi arbejder imod den tendens, vi har set på det seneste, hvor man ved hjælp af den såkaldte ”salamimetode” fjerner vitale servicefunktioner fra Farsø til andre matrikler. 

Antallet af medlemmer har stor betydning.   Derfor håber vi på en stor tilgang af nye medlemmer.  Og, vi i bestyrelsen vil kvittere med en fortsat stor indsats for at bevare de gode sundhedstilbud i Vesthimmerlands kommune.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!