Torsdag d. 14. november 2019 - �rgang 14

Det er helt sort, Allan Ritter

08-11-2019

Læserbrev: Martin Riisgaard-Jensen, Vollesbak Vindmøllelaug, skriver:

Tirsdag i denne uge kom en rapport autoriseret af 11.000 internationale forskere med sorte udsigter for kloden. Der er frygt for, at tipping points i klima- og økosystemer skal gøre store dele af kloden ubeboelig. Forskerne beder om seriøs politisk handling. Selv om anvendelsen af vedvarende energi vokser, vokser brugen af fossile brændstoffer – olie, kul og gas – med samme hastighed.

Det er nødvendigt, at vi får udviklet de teknologier, hvorved vi kan erstatte fossile brændstoffer med biobrændstof produceret af vedvarende energi. En af de største udfordringer er transport. Det bedste ville være, hvis al transport var drevet af elektricitet produceret af vedvarende energikilder, som man gør i el-biler eller elektriske tog. Men for tung transport – f.eks. lastbiler og entreprenørmaskiner – og fly og skibe er der ikke teknologi til rådighed, der kan erstatte fossile brændstoffer med biobrændstof.

Men det gode er, at teknologien til at producere biobrændstof eksisterer, dog mangler vi at etablere anlæg, der kan producere en mængde og til en pris, så fossile brændstoffer kan udfases.

Til at producere biobrændstof bruges såkaldte Power-to-fuel-anlæg (=strøm til brændstof), hvor benzin, dieselolie eller flybrændstof produceres på basis af biogas eller CO2 udvundet direkte fra atmosfæren. Denne proces kræver strøm – masser af strøm. Og hvis biobrændstoffet skal være CO2-neutralt, skal denne strøm være produceret af vedvarende energikilder.

Men hvad har dette at gøre med Allan Ritter? Jo – Allan Ritter, og med ham den konservative byrådsgruppe i Vesthimmerland, mener, at når vi i Vesthimmerland producerer CO2-neutral strøm til flere husstande end vi har – så er det mere end nok!

Jeg mener, at en overproduktion af CO2-neutral strøm åbner muligheder for en positiv erhvervsudvikling i Vesthimmerland.
Power-to-fuel-anlæg vil være et uundgåeligt virkemiddel for at nå 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030. Og med en stor overproduktion af CO2-neutral strøm, vil Vesthimmerland være et oplagt center for etablering af pilotanlæg til produktion af biobrændstof og senere til større anlæg, der kan sikre udfasning af fossilt brændstof.

Der er politisk enighed om, at der skal findes et trecifret millionbeløb til den grønne omstilling. Hvis pilotanlæggene til produktion af biobrændstof etableres i Vesthimmerland, vil der tilstrømme os midler fra denne nationale pengepulje, og skabes arbejdspladser. Når de opskalerede Power-to-fuel-anlæg til storproduktion etableres, kan Vesthimmerland være centrum for know-how, der kan eksporteres til hele verden.

Allan Ritter og jeg har tydeligvis ikke samme vision for den erhvervsudvikling i Vesthimmerland, der kunne være resultatet af den nationale beslutning om grøn omstilling af samfundet. Og jeg må konstatere, at der godt nok må være mørkt i det rum, hvor Allan Ritter og den konservative byrådsgruppe skaber deres visioner for erhvervsudviklingen i Vesthimmerland og vores muligheder for at nyde fordel af den grønne omstilling.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!