Onsdag d. 13. november 2019 - �rgang 14

Det er ikke så ringe endda

04-11-2019

Læserbrev: Gitte Lopdrup. regionsrådsmedlem (B), Region Nordjylland, skriver:

Torsdag d. 10. oktober blev der i de sene timer indgået budgetforlig for 2020 i Region Nordjylland og budgettet blev endeligt godkendt ved regionsrådsmødet tirsdag d. 29.10.

Alle gruppeformænd deltog i forhandlingerne med en velvillighed i forhold til at finde gode løsninger, og med et håb om hver i sær at få sat en retning som vi kunne se os som en del af.
Jeg gik ind til forhandlingerne med en række radikale fokusområder, som jeg præsenterede forslag og løsninger indenfor. De radikale fokusområder er; lighed i sundhed, forebyggelse, værdi for patienten og patientinddragelse, samarbejde såvel internt i regionen som eksternt med kommuner og almen praksis, og det er arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af personale, samt klima og miljø.
De radikale forslag blev mødt positivt af de øvrige forhandlingsparter og det lykkedes derfor at få sat en lang en række radikale aftryk.

For det første er jeg er meget glad for, at vi prioriterede at give psykiatrien et tiltrængt løft på 11 mio, så vi nu med F-ACT teamsene kan sikre bedre overgange mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri og ansætte medarbejdere med brugerbaggrund. Vi skruer også op for kapaciteten indenfor børne- og ungepsykiatrien, så vi kan få nedbragt ventetiderne indenfor området. Vi besluttede også at liaison skal udbredes til Psykiatri Nord, så man også her kan give psykiatrisk patienter et tjek for somatiske sygdomme og igangsætte behandling, hvis der opspores sygdomme. Dette kan forhåbentlig være med til at nedbringe overdødeligheden for psykiske syge som aktuelt er på næsten 20 år.
Og for at blive lidt ved psykiatrien, så glæder det mig også, at der er skrevet ind i budgettet, at vi skal ansætte mere tværfagligt personale, som med terapeutisk eller pædagogisk baggrund kan tilbyde patienterne aktiviteterne, der kan gøre dem bedre i stand til at leve deres hverdagsliv efter udskrivelse. Det håber jeg kan få en positivt afsmitning i form af færre genindlæggelser samt færre selvmordsforsøg efter udskrivelse.

Læs resten af læserbrevet her

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!