Onsdag d. 13. november 2019 - �rgang 14

For hun er så ung, og…

06-11-2019

Læserbrev: Martin Riisgaard-Jensen, Vollesbak Vindmøllelaug, skriver:

Jeg ville aldrig bebrejde Theresa Berg, at hun på grund af sin unge alder ikke han huske hele historien om placering af vindmøller vest for Viborgvej mellem Lendrup og Vansted. Det er rigtigt, at et firma: Vindteam kontaktede mig, fordi de ønskede at opstille vindmøller, og at min ejendom var en del af opstillingsområdet. Vindteam oplyste at de agerede på vegne af en pengestærk bagmand. De ville ikke oplyse, hvem det var, men vi gætter på enten EuroWind, WindEstate eller Hovedstadens Forsyning (HOFOR). Det er i hvert fald sikkert, at hverken Vindteam eller ”den rige onkel” ikke havde nogen tilknytning til Vesthimmerland.

Hvad Theresa Berg ikke kan vide, er at Vollesbak Vindmøllelaug, som jeg er en del af, var positive overfor denne opstilling, men vi krævede en ejerandel af den vindmølle, som skulle stå ved min ejendom. Dette kunne under ingen omstændigheder accepteres af Vindteam.

Hvad Theresa Berg ikke kan huske, er at vi et par år i forvejen havde ansøgt Vesthimmerlands Kommune om tilladelse til at opstille 4 vindmøller på min ejendom, altså i samme område, som Vindteam ville opstille. Dette var et projekt med en udelukkende lokale ejerkreds. Vores ansøgning blev afvist af Vesthimmerlands Kommune, fordi området mange år forinden var udpeget som ”særligt værdifuldt landskab” af Nordjyllands Amt.

Min modstand mod projektet var således ikke en modstand mod vindmølle ved min ejendom, men begrunde i, at Vindteam ikke ville lukke lokale ind som ejere af en andel af vindmøllerne, og at lokale af kommunen var blevet nægtet opstilling af vindmøller i samme område.

Den model, som vi har fremlagt for projektet ved Malle, tager igen udgangspunkt i lokalt ejerskab. Hvis møllerne i Malle blev opstillet, ville 1 vindmølle blive udbudt som naboandele. Alle i Vesthimmerlands Kommune kunne byde ind på andelene, men naboerne ville have forkøbsret til lige så mange andele, de måtte ønske. Naboandelene ville være blevet solgt uden fortjeneste for opstillerne, og naboerne ville deltage i driften på samme vilkår som opstillerne.

Naboerne ville få udbetalt skattefri erstatning for forringelsen af værdien af deres ejendom, og de kunne have valgt, at købe andele for denne erstatning, det vil sige blive medejere uden at skulle have penge op af lommen.

Ydermere og uafhængigt af naboandele og naboerstatning har vi tilbudt et millionbeløb til Søbyerne, som har til formål at fremme kultur og erhverv i lokalområdet. Et beløb som Søbyerne dog i første omgang har valgt at takke nej til.

Men hvorfor nu al den tale om lokalt ejerskab – jo kære Theresa Berg selskaber som Vattenfall, HOFOR, EuroWind og WindEstate betaler ikke en krone i skat af deres indtægter på driften af deres vindmøller til Vesthimmerlands Kommune. Lige modsat ville det være i projektet ved Malle. Her ville hver eneste tjent krone være beskattet i Vesthimmerland.

Disse skattekroner kunne Theresa Berg bruge sin politiske indflydelse til for eksempel at få prioriteret minimumsnormeringer i sin egen børnehave/vuggestue og i de øvrige småbørnsinstitutioner i Vesthimmerland – en hjertesag for SF og formodentligt også for Theresa Berg. Sagen er aktualiseret af tv-billeder fra en børnehave i Vesthimmerland, hvor nogle børn kun får få minutters positiv voksenkontakt på en dag.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!