Lørdag d. 16. februar 2019 - Årgang 14

Tænk jer nu grundigt om

08-02-2019

Anders Bloksgaard, Formand for Løgstøregnens Turistforening af 1930, skriver:

Det burde ikke komme bag på nogen, at Vesthimmerlands Kommune ligger midt i Limfjorden. Det kommer forhåbentlig heller ikke bag på nogen, at netop Limfjorden indtager den centrale rolle i forhold til kommunes turisme. Langt størstedelen af Vesthimmerlands ca. 2500 sommerhuse er placeret ved Limfjorden, hele 70 % af kommunens campingpladserne er placeret i kystnærhedszonen, og foruden naturperlen Livø finder man attraktive havne i Løgstør, Rønbjerg og Hvalpsund.

For bysamfundene Løgstør, Farsø og Hvalpsund er Limfjordens nærhed afgørende. Hoteller, restauranter og attraktioner baserer deres eksistens på turismen. I handelslivet - især i Farsø og Løgstør - er det ikke småpenge, der glider ned i de handelsdrivendes lommer, når sommerhusgæster og andre turister ved Limfjordens vande skal købe ind af stort og småt. I virkeligheden er turismen medvirkende til, at man trods alt stadig har et varieret handelsliv i en tid, hvor de store byer og internethandel udgør en stadig større udfordring for det lokale handelsliv.

I disse dage arbejder man så på at etablere en ny turiststuktur. De kommunalt finansierede turistorganisationer, har hidtil opereret inden for de kommunale grænser, men skal nu i centraliseringens navn fusioneres til noget større. Den umiddelbare plan er at fusionere Vesthimmerland med kommunerne Rebild og Mariager Fjord.

Set fra en egn, hvor turismen er af afgørende betydning, bekymrer det os, hvordan man vil brande Limfjorden, Rold Skov, Rebild Bakker, Mariager Fjord, Livø, Kattegats Østkyst, Mariager by, Hobro og Løgstør - for blot at nævne nogle af forskellighederne - som en homogen størrelse. Meget tyder på, at man må skyde med spredehagl i stedet for riffel, når man skal have overbevist gæsterne om områdets fortræffeligheder.

At centraliseringen nu også skyller ind over turistområdet er vel uundgåeligt. Men har man undersøgt mulighederne til bunds?

Har der været følere ude ved potentielle samarbejdspartnere, der ligesom Vesthimmerland har Limfjorden som krumtap i turismen? Har man eksempelvis undersøgt mulighederne for et samarbejde med Skive, der gør en kæmpe indsats for at profilere sig på Limfjorden? Har man undersøgt potentialet i et Vesthimmerland - Mors samarbejde? Eller holder man blot stædigt fast i de døende nordjyske regionsgrænser?

Sikkert er det, at regionsgrænserne rager turisterne en høstblomst.

Vesthimmerlands Kommune har ved adskillige lejligheder udpeget Løgstørs betydning for turismen som noget særligt. Sikkert er det da også, at turismens betydning for både den løgstørianske og vesthimmerlandske økonomi er massiv. I 2017 rundede turismeomsætningen i Vesthimmerlands Kommune 703 mio. kr. Den bidrog med over 1040 årsværk, og ikke mindre end 296 mio. kr. fandt efterfølgende vej til det offentlige i form af skatteindtægter.

I forhold til både arbejdspladser, handelsliv og turisterhvervet er der for meget på spil til, at man ikke indtænker Limfjorden som et bærende fundament i en kommende struktur. Alt andet ville være at skylle arvesølvet ud i centraliseringens hellige navn.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!