Lørdag d. 21. januar 2017 - Årgang 11

Løgstør IF forlænger samarbejde med sponsor


Løgstør Idrætsforening og Jutlander Bank er blevet enige om at fortsætte samarbejdet frem til 2019.


Lokalnyheder Flere nyheder

Løgstør HK's damer mødte overmagten


Løgstør HK's damer i Jyllandsserien var i aftes nået til 4. runde af pokalturneringen Santander Cup, hvor EH Aalborg fra 1. division var på besøg.


Sportsnyheder Flere nyheder

Familie ramt frontalt af spritbilist i Østrup

I aftes klokken 19.43 slap en familie med to voksne og to børn heldige fra et frontalsammenstød med en spritbilist.


Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Forside bund nyheder

 • Kommunernes aftaleoverholdelse udløser 4 milliarder kroner21-01-2017

  Kommunerne har samlet set overholdt de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regering og KL. Derfor får kommunerne nu udbetalt det bloktilskud på 4 milliarder kroner, der var betinget af, at økonomiaftalen blev overholdt.

  Endelige budgettal fra Danmarks Statistik viser, at kommunerne budgetterer med anlægsudgifter for 16,7 milliarder kroner, hvilket ligger 0,4 milliarder kroner over det aftalte niveau mellem regering og KL. Det modsvares af, at kommunerne budgetterer med serviceudgifter på 241,9 milliarder kroner, hvilket er 0,5 milliarder kroner under det aftalte niveau.

  Samlet set ligger kommunernes budgetter dermed inden for den aftalte ramme. Budgetresultatet svarer således til den foreløbige opgørelse fra december, hvor regeringen anerkendte kommunernes budgetresultat.

  Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

  ”Jeg ved, at der i kommunerne er lagt mange kræfter i at få lagt budgetter, der samlet set holder sig inden for rammen af det, der er aftalt. Godt at se, at det er lykkedes. Jeg ser resultatet som udtryk for, at kommunerne finder veje til en effektiv drift, og at de vil investere i fremtiden. Det vil både være med til at skabe private arbejdspladser og komme borgerne til gavn.”

  Finansminister Kristian Jensen siger:

  ”Jeg er tilfreds med, at kommunernes budgetter samlet set overholder økonomiaftalen. Det er en helt central forudsætning i aftalesystemet, at aftalerne overholdes i både budgetter og regnskaber. Derfor forventer jeg også, at kommunerne kommer i mål med de tilpasninger af investeringsniveauet, som vi har aftalt.”

 • Gode anbefalinger fra lægedækningsudvalg19-01-2017

  Det lægedækningsudvalg, som blev nedsat i marts 2016, har netop fremlagt 18 konkrete anbefalinger, der skal sikre læger i hele Danmark. Anbefalingerne går blandt andet på at øge optaget af lægestuderende på Aalborg Universitet, at sprede de lægestuderendes klinikophold under studiet geografisk bredere ud, og så skal praktiserende læger i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov.

  Specielt sidstnævnte anbefaling glæder Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen:

  ”Lægemanglen i Det Lokale Danmark er et markant og alvorligt problem, som tydeligt illustrerer et Danmark i ubalance. I Danmark på Vippen foreslog vi derfor sidste år, at honoraret øges for lægepraksis i Det Lokale Danmark, fordi en praksis her typisk giver en mærkbar mindre indtjening for den enkelte læge, da man har færre og mere tidskrævende patienter, end læger i de store byer generelt har,” siger Kim Ruberg.

  Flertal bag forslag
  Han lægger vægt på, at det kun er rimeligt, at honoraret øges, så det ikke er økonomien, der holder lægerne i byerne:

  ”Derfor glæder det mig også, at lægedækningsudvalget netop lægger op til at give en økonomisk gulerod, hvis man som læge vælger at åbne praksis i de berørte områder uden for de store byer,” siger Kim Ruberg.

  I december måned offentliggjorde Danmark på Vippen en evaluering af Folketingets arbejde for vækst og velstand i hele Danmark. Heri fremgår det blandt andet, at et flertal af Folketingets partier er positivt stemt for at øge honoraret for læger i Det Lokale Danmark. Det samme er Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Dermed mangler Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner blot at blive enige om en ny model for honorering.

  På den baggrund regner Kim Ruberg med, at flere af dækningsudvalgets forslag bliver til virkelighed:

  ”Det er glædeligt, at der umiddelbart er opbakning til flere af udvalgets anbefalinger i Folketinget. Vi tror på, at anbefalingerne kan være med til at skabe en holdbar løsning, der sikrer læger i hele Danmark. Vi savner dog forslag, der tager fat på de akutte problemer, som flere regioner og områder oplever i dag,” siger Kim Ruberg.

  Dimittender bliver boende
  Formanden for lægedækningsudvalget, Martin Teilmann, slog i forbindelse med offentliggørelsen af udvalgets anbefalinger fast, at der er en geografisk sammenhæng mellem, hvor man studerer, og hvor man bosætter sig efterfølgende. Derfor anbefaler man blandt andet at øge antallet af læger i Aalborg.

  Det er den helt rigtige vej at gå, siger Kim Ruberg:

  ”Det er fuldstændig korrekt, at langt størstedelen af dimittenderne bliver boende i området. Det gælder i hele landet og for alle uddannelser. Derfor er den eneste rigtige vej at gå netop at sikre flere uddannelsespladser i de berørte områder. En politik, som vi gerne ser overført på en lang række uddannelser,” siger Kim Ruberg.

 • Selvkørende biler er milliarder værdSelvkørende biler er milliarder værd19-01-2017

  Når bilerne kører selv, giver det en samfundsøkonomisk gevinst på 20 milliarder kroner årligt.

  Mindre spildtid og færre ulykker vil være en realitet, når det ikke længere er nødvendigt for billisterne at holde hænderne på rattet. Det vil udløse en årlig økonomisk gevinst i milliardklassen. Det viser en økonomisk analyse fra interesseorganisationen for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater; IDA.

  Formand i IDA Thomas Damkjær Petersen understreger, at de selvkørende biler ikke indtager vejene i morgen, men han påpeger samtidigt, at udvikling er i fuld gang, og at Danmark derfor skal komme ud af startboksen.

  ”Potentialet er enormt, og derfor haster det med, at få en ny regulering på plads. Der går nemlig ikke lang tid, før de første selvkørende køretøjer vil være en realitet. Her nytter det ikke, at vi som nation vælger at placere os i slæbesporet,” siger Thomas Damkjær Petersen.

  Prognosen fra IDA viser, at andelen af kørte kilometer med selvkørende biler vil stige støt frem mod 2055, hvor de selvkørende biler formodes at ville stå for 100 % af kørslen. På den baggrund viser beregningerne, at den potentielle årlige samfundsøkonomiske gevinst i perioden frem mod en fuld konvertering allerede i 2025 vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 0,6 mia. kr., stigende til 12,7 mia. kr. i 2040 og næsten 20 mia. kr. i 2055.

  Ifølge IDAs formand er det en økonomisk gevinst, som Danmark ikke har råd til at gå glip af.

  ”Andre gevinster ved at revidere lovgivningen omkring selvkørende biler, vil blandt andet være øget mobilitet for personer, som ikke kan eller må betjene en konventionel bil. Eksempelvis vil børn, ældre samt visse handikappede kunne transportere sig frit,” siger Thomas Damkjær Petersen.

  Vesthimmerlands Kommune er forrest i kampen om at få lov til at indsætte føreløse biler på vejene med modellen Olli (billedet). I første omgang skal Olli sættes ind på sundhedsområdet.

 • Vi køber stjålne varer for milliarder uden at vide detVi køber stjålne varer for milliarder uden at vide det19-01-2017
  Hælermarkedet i Danmark er så stort og organiseret, at mange danskere snydes til at købe stjålne varer. Det afslører tre nye undersøgelse af det danske hælermarked. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) vil hjælpe danskerne til at undgå at købe stjålne varer.

  I 2014 blev der i Danmark solgt cirka en million hælervarer til en erstatningsværdi på omkring tre milliarder kroner.  Der estimeres, at omkring 250.000 danskere køber hælervarer årligt. De fleste uden at vide det.

  - Kun to procent af danskerne mener, de har købt en stjålen vare. Men vi køber sandsynligvis langt flere stjålne varer, end vi er klar over. Mange danskere kommer dermed uforvarende til at købe indbrud, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd Henrik Dam.

  For størstedelen af dem, der ved eller har mistanke om, at de har købt hælervarer, opdager de det først efter de har købt varen. DKR vil med indsatsen Vi køber ikke indbrud skabe en større bevidsthed om, at indbrud i private hjem og hæleri hænger uløseligt sammen. Indsatsens mål er at hjælpe danskerne, så de ikke køber stjålne varer, og dermed gøre det sværere for tyven at afsætte varerne.

  - Det er godt at købe brugt. Vi vil hjælpe danskerne, så de undgår at købe stjålne varer, som kan stamme fra et af de ca. 33.000 årlige indbrud i private hjem. Ved at stoppe efterspørgslen, stopper vi indbrud, siger Henrik Dam.

  Derfor anbefaler Det Kriminalpræventive Råd to simple handleregler, så man undgår at købe stjålne varer:

  • Brug MobilePay, når du handler brugt
  • Kig efter Nem-ID hos sælger, når du handler brugt på nettet

  Som en del af indsatsen mod hæleri lancerer Det Kriminalpræventive Råd desuden et digitalt værktøj, hvor indbrudsramte danskerne kan gøre andre opmærksomme på, hvilke stjålne varer der kan være i omløb.

  - På den måde kan vi i fællesskab gøre det sværere for tyven at afsætte de stjålne varer. Så kommer vi ikke til at bestille indbrud hos hinanden, siger Henrik Dam.

  De tre undersøgelser peger blandt andet på, at det ikke kun er varer som elektronik og designermøbler, man skal være opmærksom på, når man handler brugt. Smykker og ure udgør cirka en fjerdedel af de samlede værdier på hælermarkedet, men det er tøj og plejeprodukter, der bliver hælet hyppigst. Det er varer, de færreste forbinder med hæleri, man skal derfor være opmærksom, uanset hvilke varer man køber.

  Læs mere om indsatsen på www.vikøberikkeindbrud.dk

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!