Lørdag d. 18. august 2018 - Årgang 13

Løgstør Open Air melder alt udsolgt til forfest


I dag løber årets store musikevent i Løgstør af stabelen, og alle 278 billetter til forfesten er på forhånd solgt.


Lokalnyheder Flere nyheder

Løgstør vandt sikker sejr


Fodbold: De gode takter fra premieren blev fastholdt i Ulbjerg, hvor det blev til en sejr på 4-0.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Forside bund nyheder

 • Nordjyske ældrerådsmedlemmer mødte ældreministeren18-08-2018

  Debatten var livlig, da Danske Ældreråds medlemmer i Region Nordjylland torsdag mødtes i Aalborg med Ældreminister Thyra Frank for at diskutere værdighed i ældreplejen.

  I foråret udgav ældreministeren et katalog, hvor regeringen samler op på en række initiativer, der skal styrke fire grundlæggende værdier i ældreplejen, som regeringens ældrepolitik bygger på: styrkelse af de ældres selvbestemmelse, bedre plads til de pårørende, adgang til fællesskabet for alle og mere nærvær ved livets afslutning.

  På dialogmødet i Aalborg, som var det tredje i en møderække til ældreråd i alle regioner, sagde ældreminister Thyra Frank:

  ”Værdighed handler om at få lov til at være sig selv, at blive set og mødt, som den man er, og at være en del af et fællesskab hele livet. Danske Ældreråd gør en stor og vigtig indsats ikke mindst for værdigheden i ældreplejen over hele landet.”

  Deltagerne diskuterede værdighedskataloget og kom med gode råd og erfaringer til ministeren, og der var stor spørgelyst under debatten.

  Et spørgsmål fra formanden for Danske Ældreråd, Erik Stagsted, drejede sig om lovforslaget om ”afskaffelse af krav om en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen”, der mødte stor modstand fra bla, Danske Ældreråd i sommerens løb.

  Hertil sagde ældreminister Thyra Frank:

  ”Vi ændrer ikke på kommunernes pligt til at føre tilsyn med hjemmeplejen eller på deres pligt til at tilrettelægge tilsynet med hjemmeplejen. Lovforslaget lægger op til, at kommunerne ikke længere skal nedskrive og revidere en tilsynspolitik hvert år fremover. Kommunernes skal stadig via deres kvalitetsstandarder skabe synlighed om den hjælp, kommunen giver. Og mange steder får ældrerådene også mulighed for at se de tilsynsrapporter, som kommunerne udarbejder for hjemmeplejen. Begge dele er et vigtigt udgangspunkt for ældrerådenes dialog med kommunernes om kvaliteten af vores ældreplejen.”

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!