Onsdag d. 24. juli 2019 - �rgang 14

Fem dage med biennale i Nørrekær


Fra den 5. til den 10. august afholdes der for tredje gang Nørrekærbiennale.


Lokalnyheder Flere nyheder
Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Skræmmeeksempel fra De Konservative18-07-2019

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland, skriver:

  Efter at have læst din sommerhilsen vedr. minimumsnormeringer Pia Buus så glædes jeg over, at de borgerlige ikke kom til magten efter folketingsvalget.

  En god og tryg start på livet i vuggestuer/dagplejer og børnehaver må være et hvert barns ret - og er et væsentlig fundament for kommende skolegang, ungdomsuddannelse og at blive en livsduelig samfundsborger.
  I alt beskedenhed er det lige præcis det pædagoger og pædagogmedhjælpere med stolthed arbejder for hver eneste dag, og jeg ved at de elsker deres arbejde.

  Men de elsker ikke normeringerne for deres arbejde, for der er alt for lidt voksne til de mange børn i institutionerne. Og det er der også i Vesthimmerlands kommune selvom du mener, at det blot handler om ledelse.

  Men måske er det blot en konservativ måde at “vaske hænder på”.
  Ja ledelse er et vigtigt element og især når der udover de lovpligtige læreplaner i Vesthimmerlands kommune endvidere er vedtaget en 2022 plan. Denne indeholder ca. 20 andre politiske mål som der også skal arbejdes efter. Mål som skal dokumenteres og evalueres løbende.

  Dette tiltrods for, at der i læreplanerne står, at der ikke bør være andre mål.
  Endvidere testes børn fra de er ca. 8 mdr. frem til skolestart og her taler vi om alle børn.

  En megafonmåling fra marts viste, at flere end hver anden dansker går ind for, at der skal være en lovbestemt øvre grænse for antallet af børn pr. Voksen.

  En undersøgelse udarbejdet af pædagogernes fagforening BUPL viser at hele 79 % af de adspurgte pædagoger inden for en uge har oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne. Fortrinsvis på grund af utilstrækkelig normering og manglende vikardækning.
  62% af pædagogerne sagde endda “Jeg kan ikke give støtte til sårbare og udsatte børn på grund af personalemangel”
  58% siger også, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg generelt. Det er da bekymrende. 

  Hvad mener Pia Buus og de konservative at ledelsen i institutionerne i Vesthimmerlands kommune skal gøre anderledes. Med de vilkår og rammer som der stukket ud idag fra politisk hold? 
  Hvis ikke i ønsker flere hænder til, at løse opgaverne er i så villige til, at fjerne de andre politiske krav og test?

  Jeg mener fortsat, at det er brug for minimumsnormeringer i Danmark. 
  Og ja det er umuligt, at finde de 17 mio. Kr. som det koster at implementerer i Vesthimmerlands kommune. Men Pia Buus du kan jo ta prisen som en indikator på hvor langt vi egentlig er fra målet. Skræmmende langt.

  Vi skal IKKE tage penge fra ældreplejen eller fra skolerne, som i øvrigt også er presset til det maximale. 
  Men vi skal have hjælp fra Chr. Borg.

  Det er et skræmme eksempel du vælger at bruge.
  For problemet er, at kommunernes stramme økonomiske ramme ikke giver mulighed for, at tage det nødvendige skridt. 

  Derfor skal den nye regering hjælpe kommunerne i små ryk, og det er der heldigvis skrevet et papir på - regeringsgrundlaget. 

  I finansloven skal vi have startet en indfasning af en minimumsnormering, der hedder én voksen til tre børn i vuggestuen og en voksen til seks børn i børnehaven. 

  Jeg ønsker bestemt også kommunalt selvstyre men vi har brug for hjælp.
  Så alt ikke går op i asfalt og hvad ved jeg....

  Den økonomiske plan fra Chr. Borg er lagt, og jeg ved, at den er langt fra de konservatives politik.

  Men at skræmme skolerne og de ældre i Vesthimmerland virker ikke - De er langt klogere end det! 

  God sommer !

 • Minimumsnormeringer er ikke en holdbar løsning17-07-2019

  Læserbrev: Pia Buus Pinstrup(K), byrådsmedlem i Vesthimmerland, skriver: 

  SF´s forslag fra valgkampen om, at der minimum skal være 1 voksen pr. 6 børn i børnehaver og 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuer, lyder umiddelbart tiltalende. Det koster samfundet omkring 2 milliarder før dette forslag er implementeret. For det første mener jeg klart det er et spørgsmål om ledelse. For det andet er det i dag kommunerne der har ansvaret for daginstitutionerne, hvilket jeg fortsat mener det skal være. Som konservativ mener jeg ikke staten skal blande sig i driften ude i kommunerne mere end højest nødvendigt. Denne minimumnormering vil i Vesthimmerlands Kommune betyde at budgettet skal hæves med i omegnen af 17 mio. kr. Det er da en skøn tanke. Men pengene kan som bekendt kun bruges en gang, hvilket betyder at der i stedet skal skæres i ældreplejen eller på skolerne for at finde de omtrend 17 mio.kr. i driften. Den tanke er knap så skøn.

  I Vesthimmerlands Kommune har vi vedtaget at opprioritere 0-5 års området, da vi for 4 år siden lavede en anden skolestruktur, hvor vi frigav midler til børneområdet – mere præcist 5 mio.kr. En udvikling hvor vi kommunalpolitisk træffer nogle beslutninger, der giver mening for vores børn i Vesthimmerland. Den investerings tendens ligner ikke prioriteringen i resten af landet, men det er jo netop det der gør det kommunale selvstyre værd at styre, idet vi kan træffe beslutninger der giver mening netop her i vores kommune og ikke bare lade sig styre rundt efter hvorledes staten tænker at verden skal se ud. Kommunerne er forskellige og mangfoldige, hvilket de helst skal blive ved med at være.
  Så nej tak til en statslig model om minimumsnormeringer herfra, men i stedet ja tak til at lade de dygtige ledere derude gøre det de er ansat til i de respektive kommuner, heriblandt Vesthimmerland. 
   

 • Ingen reduktion i lægevagt uden forhandling13-07-2019

  Læserbrev: Mogens Ove Madsen, regionsrådsmedlem og formand for Akut og praksisudvalget, Fladhøjvej 14, 9600 Års, skriver:

  Praktiserende Lægers Organisation har ensidigt varslet en reduktion i lægevagtskonsultationen i Farsø fra 1. december.

  Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er forundret over denne melding, og at den kommer uden forudgående forhandling med Regionen. Dermed har vi ikke umiddelbart haft en chance for at drøfte andre løsninger.
  Det er muligt, at der er et problem med at få vagtdækket Lægevagten. Det vil vi kigge nærmere på, når der efter sommerferien tages fat på et fælles forhandling herom.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!