Tirsdag d. 28. januar 2020 - �rgang 14

Borgmester beder Regionsrådet udsætte plan om at nedlægge lægevagt i Farsø

Borgmester Per Bach Laursen frygter, at han per 1. marts står i spidsen for en kommune uden lægevagt.


Lokalnyheder Flere nyheder

LIF's sportschef forventer topplaceringer


25 mand spillere var til standerhejsning i går i Løgstør IF, hvor klubbens nye førsteholdstræner Jimmy Støttrup kom i arbejdstøjet.


Sportsnyheder Flere nyheder

Far og søn dræbt i tragisk trafikulykke

To personer dræbt i soloulykke.


Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Udsæt beslutning om at lukke lægevagten27-01-2020

  Åbent brev til Regionsrådet fra borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerland:

  Kære Regionsråd,

  Det er med chok, at vi søndag d. 26. januar 2020 erfarede, at Regionsrådet tirsdag d. 28. januar 2020 på et lukket punkt eftersigende skal tage stilling til forslag om at lukke lægevagten i blandt andet Farsø pr. 1. marts 2020.

  Vi er totalt udeforstående overfor dette forslag og mildest talt forundrede over ikke at have været inddraget i processen.

  På nuværende tidspunkt har vagtlægen i Farsø åbent hver weekend og på visse andre tidspunkter. Der vil således være tale om en betydelig serviceforringelse for borgerene i Vesthimmerland, hvis forslaget bliver vedtaget.

  For borgerne i Vesthimmerlands kommune vil forslaget betyde, at mange får betydeligt længere til en vagtlæge, hvis de bliver syge om aftenen eller i weekenden. Den lange afstand til en læge er medvirkende til øget utryghed, ikke mindst hos de svageste borgere i samfundet.

  Vi er dybt bekymrede for den sociale slagside, som forslaget risikerer at medføre, da det langt fra er alle, som har en bil til rådighed og vi frygter, at forslaget i ydersted konsekvens vil føre til en stigning i akutte indlæggelser med store både menneskelige og økonomiske konsekvenser til følge.

  Vi opfordrer på den baggrund Regionsrådet til at udsætte beslutningen om lukning af lægevagterne, så der bliver tid til en formel høringsproces, hvor Byråd og borgere i de berørte områder kan inddrages i en demokratisk proces og få mulighed for at få deres perspektiver belyst inden en endelig beslutning træffes.

  Med håb om at Regionsrådet vil tage borgerens sikkerhed og tryghed i betragtning og arbejde for en bevarelse af lægevagten i Farsø, Brovst, Skagen og Brønderslev.

 • The day, that Farsø died!!!The day, that Farsø died!!!22-01-2020

  Læserbrev: N. J. Kruse, Fjordgade, Løgstør, skriver:

  The day, that Farsø died var den dag, da Vesthimmerlands Kommunes Byråd hamrede en pæl igennem Farsøs muligheder for at udvide deres handelsområde ved ikke at  tillade, at Netto fik lov til at opføre et supermarked overfor et bestående ALDI - Ups!!!!

  Nå, såfremt farsøboerne skulle gå glib af et handle i en Netto-butik, så er der jo IKKE LANGT TIL NETTO I AARS!!!

  Kære byrødder -  Se i øjnene, at I er oppe imod Salling Group, som I ikke kan matche, idet de har helt deres faste koncept hvad angår placering af deres butikker angår.  Modsat bliver de væk. og så har byrådet sejret " ad helvede til"

  Ifølge byrådet er beslutningen begrundet i, at beskytte Rådhus Centret i Farsø imod udefra kommende kræfter i skikkelse af et Netto. Har byrødderne glemt at "stikke en finger i jorden" og at lodde forholdene i andre indkøbsentre i byer  af størrelse som Farsø. Såfremt ville i kunne opleve, at der desværre er "gennemtræk" med kalkede ruder med teksten "til leje" i alt for mange af de mindre centre. Med andre ord, er center-tanken i retræte - sådan blot til oplysning forstås!

  Såfremt det måtte undre, at jeg som løgstørianer kymrer mig så meget om Farsøs trivsel og fremtid skyldes det bl.a. at jeg frygter, at nogle smitsomme kommunale vira måtte nå Løgstør?

  Vedhæftet:  Enhver lighed imellem billedet og et møde i  Vesthimmelands Kommunes Byråd beror på en tilfældighed!

 • Muslinger skal forbedre miljøet i de sårbare fjorde20-01-2020

  Muslinger er rigtige gode til at rense fjorde for næringsstoffer. Opdræt af muslinger fjerner samtidig alger og bidrager således til klarere vand. Dermed kan ålegræs brede sig længere ud i fjordene til gavn for naturen, biodiversitet m.m. Muslinger kan dermed udnyttes i kampen for et bedre vandmiljø og samtidig bringe næringsstoffer tilbage til landbrugsproduktionen, skriver Limfjordsrådet i en pressemeddelelse. 

  I overensstemmelse med verdensmålene skal vi sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder. Det er en stor opgave, vi har foran os, hvor nye forretningsmodeller påkræves i takt med en øget grøn omstilling.

  Miljømuslinger og den grønne omstilling

  I forhold til at recirkulere næringsstoffer, og sikre god miljøtilstand i Limfjorden og andre af vores sårbare fjorde er der et stort potentiale i opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel. Når muslinger bliver høstet, bringes næringssalte – der oprindeligt er tabt fra land – tilbage til land, og opdræt af muslinger repræsenterer derfor et helt fundamentalt eksempel på cirkulær økonomi. Anvendelsen af muslinger kan f.eks. være økologisk dyrefoder. Det faglige grundlag er på plads, men der er forsat behov for en afklaring / beslutning vedr. en forretningsmodel, som i hvert fald for en periode kan honorere den miljøeffekt, som sådanne muslingeopdræt bidrager med fortæller Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

  Miljømuslinger skal godkendes som virkemiddel

  Det er de nationale politikere der skal tage stilling til, hvor meget muslinger skal bruges som virkemiddel. For at sikre at beslutningsgrundlaget for implementering i tredje vandplanperiode kan komme på plads har Limfjordsrådet derfor inviteret en række Folketingspolitikere til et temamøde på Christiansborg den 22. januar om opdræt af miljømuslinger og mere generelt marine virkemidler i relation til cirkulær blå økonomi. Miljøministeren vil indlede og forskere fra DTU-Aqua, Århus Universitet samt Københavns Universitet vil holde oplæg og svare på faglige spørgsmål således, at beslutningsgrundlaget for implementering af miljømuslinger som virkemiddel i tredje vandplanperiode kan komme på plads.

  Synergier i miljøindsatsen – Der skal tænkes i helheder

  Synergitænkning er grundlæggende for Limfjordsrådets arbejde og vi ser i ovenstående nogle gode perspektiver, herunder muligheden for at skabe flere arbejdspladser til gavn for miljøet slutter Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!