Søndag d. 23. september 2018 - Årgang 13

Håndboldklub tjente 17.855 kroner på en time


24 cykelryttere stillede lørdag formiddag op til cykelsponsorløb i Løgstørs gader til fordel for Løgstør Håndboldklubs ungdomsafdeling.


Lokalnyheder Flere nyheder

Løgstør-træner er stoppet


Fodbold: Samarbejdet med træner Andreas Overgaard blev afbrudt fredag.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Ind- & Udland

Læserbreve

 • Vi tog ansvaret for besparelser på os19-09-2018

  LÆSERBREV: Inger Nielsen (V), fmd. for Børne- og familieudvalget i Vesthimmerland, skriver:

  Til budget 2019 fik Børne-familieudvalget opgaven af økonomiudvalget, at finde en besparelse på 9,7 mio. ud af de 25. mio. der skulle findes som rådighedsbeløb i alt i Vesthimmerlands kommunen. Vi kunne allerede på dette tidspunkt i udvalget have sat os på hænderne og sagt, det er unfair, det er skævt, det er ikke rimeligt og vi vil ikke være en del af, at løse den opgave vi har, som politiker her i kommunen.
   
  MEN vi tog ansvaret på os og kom med forslag til besparelser for 9,7 mio. Vi havde gerne set flere tilbagekøb på vores område, men kan dog glæde os over den størst del, nemlig 2,0 mio. af omstillingspuljen på i alt 3,1 mio. forbliver på skoleområdet. Vi havde også gerne set flere af vores ønsker prioriteret. Et flertal besluttede desværre at sådan skulle det ikke være.
   
  Som udvalg kommer vi rundt til dialogmøder hos alle skolebestyrelserne i kommunen. Vi kan se at flere af vores skolebestyrelser står med store opgaver der skal løses. Langt de fleste bestyrelser bidrager positivt med forslag, tiltag og nye ideer til undervisning, ud fra de forhold de har at arbejde efter. Det glæder mig at komme rundt at se det engagement, og den lyst der er til at gøre en forskel på den enkelte skole.
   
  Jeg håber også at bestyrelsen på Østermarkskolen vil tage deres del af ansvaret, og være med til fortsat at give skolens elever de bedste muligheder for undervisning.
 • Er det rart at blive gammel i Vesthimmerlands kommune?18-09-2018

  LÆSERBREV: Jens Sørensen, Fjordlystvej 51, Næsby, 9681 Ranum, skriver: 

  Når man bor og arbejder i kommunen, møder man ofte de små biler fra hjemmeplejen - de ser ud til de har travlt.

  Nå, men jeg overhaler nu alligevel, for jeg har helt sikkert mere travlt, jeg skal op at passe mit arbejde, en effektiv fabrik med mange arbejdspladser, som er vigtig for kommunen med mange skatteydere.
  Hjemmeplejen er jo dybest set “bare” en udgift for kommunen. Det er vel ikke noget, der bidrager til samfundsøkonomien at passe ældre eller borgere med brug for hjælp.

  For nogle måneder siden oplevede vi i familien at skulle bede om hjælp fra hjemmeplejen, da vores far var et sted i livet, hvor det var nødvendigt.

  Indgangen var visitationen i kommunen. Vi har haft kontakt med hjælpemiddelcentralen, vi har haft kontakt med hjemmesygeplejersker, og ikke mindst massiv hjælp og støtte fra hjemmeplejen.

  Hvor er jeg stolt af at leve i et land og ikke mindst en kommune med en så velfungerende hjemmepleje. I er effektive, I er kundevenlige og I efterlever, at de ældre er kunder i jeres butik. I gør et fantastisk stykke arbejde hver dag!

  Så ja, Vesthimmerlands kommune er et fantastisk sted at bo og ikke mindst, når man bliver ældre.
  Fremover overhaler jeg aldrig en bil fra hjemmeplejen ??

 • Drop besparelserne på folkeskolen17-09-2018

  Debatindlæg fra skolebestyrelsen på Østermarkskolen i Aars:

  Skolebestyrelsen på Østermarkskolen vil opfordre byrådet til at droppe den fortsatte udsultning af folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune. Det budgetforlig, der står til at blive vedtaget for 2019 er endnu et skridt i den forkerte retning for vores børn. At spare mere end 2,5 millioner kroner på tiltag, der forringer mulighederne for skolebørnene i Vesthimmerland, er en håbløs prioritering af politikerne.

  Østermarkskolen er en god skole, med gode faciliteter og dygtige ansatte. Det kan altid blive bedre og det arbejder skolebestyrelsen til stadighed med. Men de politiske beslutninger gør det svært at udvikle folkeskolen i Vesthimmerlands Kommune. Det kan undre os, at politikerne vil forringe folkeskolen, med tanke på at noget af det første, som ressourcestærke børnefamilier tænker på, når de skal slå sig ned, er en god skole. En forringelse af folkeskolens vilkår, betyder dermed dårligere muligheder for at tiltrække nye borgere til kommunen.

  De besparelser som byrådet nu lægger op til, vil betyde at der ikke er ressourcer til at Vesthimmerlandsmodellen, der har til formål at hjælpe de svageste elever og deres familier, kan efterleves.

  Specielt besparelsen på 1,4 millioner kroner på familieklasserne er helt håbløs. Det betyder nemlig at den gode og kompetente hjælp, som børn der har svært ved at gå i skole får der, helt forsvinder – og dermed forringer det også rammerne for de øvrige 25 elever i klassen i en dominoeffekt.

  Den enkelte skole har nemlig ikke ressourcer til at indsætte flere lærere og pædagoger, når man samtidig sparer mere end 1,1 millioner kroner på skolerne generelt. Denne manøvre betyder, at kommunen i fremtiden skal bruge millioner på at rette op på skaderne senere i børnenes tilværelse, i stedet for tage dem i opløbet, som det sker nu.

  Som følge af Folkeskolereformen, lavede Vesthimmerlands kommune en god, og ambitiøs 2020 plan. Den kan kommunen også godt skrotte nu. Vi mener at det er urealistisk at opnå målene i planen indenfor den tildelte økonomi, også selv om kommunen allerede har udskudt målopfyldelsen til 2022 – skal det udskydes igen?

  Virkeligheden med det budgetforlig, som byrådet har planer om at vedtage, bliver at der skal aflyses flere timer, der bliver nemlig ikke råd til vikarer i alle de timer, hvor behovet er. Det er bare ét af de steder på Østermarkskolen, hvor byrådets besparelser vil ramme. Derudover skal der spares på undervisningsmateriale og aktiviteter – og det kan ikke undgå at få konsekvenser for elevernes trivsel og indlæring.

  Vi synes det er mærkeligt, at det er den vej politikerne synes det skal gå med undervisningen. Faktisk kunne vi godt tænke os en oversigt fra politikerne over, hvor de mener at kommunens folkeskoler leverer for høj en kvalitet.

  I ”Nordjyske” den 12. september undsiger formanden for børne- og familieudvalget Inger Nielsen (Venstre), selv det budgetforlig hun lige har nikket til fem dage i forvejen – men det hjælper jo ikke noget, hvis man alligevel stemmer for, når det gælder, fru formand.

  I artiklen fremgår det også at besparelsen pr. elev er på 300 kroner. Det er det beløb, som skolerne i snit skal spare, men det er netop et gennemsnitstal. På vores skole er tallet nemlig nærmere 350 kroner pr. elev, fordi kommunens økonomiske tildelingsmodel til skolerne er unfair og skæv.

 • Er den nye venstreborgmester i Vesthimmerlands Kommune styret af S, SF m.fl.?12-09-2018

  Læserbrev: Willy Møller, Postbakken 18, 9640 Farsø skriver:

  Når man har fulgt debatten i diverse medier, står jeg helt uforstående overfor, at Venstre ikke ønsker at sætte et borgeligt aftryk på budget 2019, men lader sig styre af S og SF m.fl.

  Da de konservative overtog borgmesterposten var kommunes økonomi elendig og var under administration. Med de konservative i spidsen fik de rettet op på økonomien og afleverede borgmesterposten for en kommune, der har en sund økonomi.

  Er vi på vej tilbage til at få en dårlig økonomi i Vesthimmerlands kommune?

  Det kan man frygte, såfremt Venstre ikke vil være garant for borgerlig politik. Som konservativ, har jeg fuld sympati for, at de konservative trak sig fra budgetforhandlingerne, idet jeg mener at der er plads til en lille skattesænkning for vi har en sund økonomi nu. Den skal vi holde fast ved og dermed gøre fælleskagen større, for at sikre den velfærd vi alle ønsker.

   Vi tror også, at borgerne nok er de bedste til at styre deres egen økonomi.

 • Selvfølgelig skal vi hjælpe vores landmænd19-08-2018
  Folketingskandidat for Venstre i Himmerland, Marie Bjerre, skriver:
   
  "Landmænd siger altid, at det kunne være bedre med høsten”, det er vist en frase, som i folkemunde høres tit, men i år er det ikke bare en frase, det er den skindbare sandhed, som vi MÅ tage stilling til.
   
  Ekstremt vejr i Danmark, det er vist passende etikette at sætte på den danske sommer – varme og tørke, som vist de færreste af os husker fra nogen anden sommer, har sat sine spor i Danmark og et kæmpe aftryk på det danske landbrug. Tørken betyder store tab, og derfor er regerings støttepakke til landbruget ikke bare på sin plads, men en håndsrækning til os alle.
   
  Landbrugets rolle i Danmark kommer vi på igen måde udenom eksport og vækst skaber arbejde til mange – ikke blot i landbruget, men også de affødte erhverv. Tørken gør, at vi må skabe de optimale forhold for landbruget, skabe regler og rammer, så alle har optimale vilkår – men selvfølgelig indenfor de miljømæssige rammer, som vi alle er del af.
   
  Venstre står på mål for at bakke landmændene op, og det må vi gøre gennem den pakke, som regeringen flot har lanceret, der styrker landbrugets vilkår – den pakke står jeg som opstillet kandidat i Nordjylland selvfølgelig fuldt og helt bag, men jeg må også konstatere, at andre partier desværre ikke anser det for vigtigt at bakke vore landmænd op – især her i det Nordjyske, hvor landbrug fylder så meget for vores vækst og udvikling.
   
  Hvorfor skal vi sige nej til, at landmændene må høste på deres brakmarker, så de får mulighed for at fodre deres dyr? Hvorfor skal vi sige nej til at sikre, at landmændene får fleksible rammer til at efterafgrøder, så landmændene kan så i en jord, hvor frøene kan spire? Og hvorfor skal vi ikke tillade ammoniakbehandling af halm, som sikrer foder til malkekvæget? Selvfølgelig skal vi følge udviklingen og især miljøkonsekvenserne tæt, men det er en ekstrem situation, så det kræver ekstreme ideer, tanker og handling.
   
  Vi vil i Venstre sikre, at den knap 25% store vareeksport, som fødevareklyngen står for i Danmark, som sikrer beskæftigelse til over 180.000 mennesker, får de bedste vilkår, og jeg finder derfor at de tiltag som er gjort blandt andet med fødevare- og landbrugspakken fra 2015, som sikrer landbruget markant bedre rammevilkår og de nuværende ændringer, så strækker vi hånd frem til de ramte landmænd – ikke på bekostning af miljøet, men i samspil med miljøet i en ekstrem situation. Ekstreme situationer kræver ekstreme tiltag og handling.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!