Tirsdag d. 22. oktober 2019 - �rgang 14

Der blev bygget hoteller i Aars Skov i efterårsferien


Insekterne er i tilbagegang, fordi de mangler føde og levesteder, viser ny forskning, der har kortlagt insektarter på verdensplan. I Danmark er størstedelen af vores jord opdyrket, og haverne og de statsejede naturarealer, er derfor tilflugtssteder for insekter som vilde enlige bier og humblebier.


Lokalnyheder Flere nyheder

Gundersted er en sejr fra jyllandsserien

Fodbold: Mandag aften blev det til en udesejr over Thisted.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Vil man virkelig centralisere og flytte arbejdspladser - igen?21-10-2019

  Læserbrev: Indsendt af Albert Veggerby Andersen, Løgstør Erhvervsråd, Anders Bloksgaard, Løgstør Turistforening og Bettina Højslet, Løgstør Handelsstandsforening:

  Den frygt, som man i Løgstør har haft siden byrådet i Vesthimmerland valgte det efter vores mening forkerte himmerlandske turistsamarbejde, viser sig nu at være velbegrundet: Den 16/10 er borgmesteren i Aars Avis citeret for at: ”Kontoret kommer til at ligge i Aars”. Dermed står Løgstør til at miste den turismeadministration man har haft i årtier. Et enigt byråd sagde ellers på det afgørende byrådsmøde i foråret, at Løgstør bør huse hovedsædet i et nyt destinationssamarbejde.

  Rebild kommune er imidlertid trådt ud af samarbejdet. Dermed er den samarbejdsretning byrådet besluttede kuldsejlet, og den vedtagne Himmerlandsmodel kan vel ikke opfattes som andet end død og borte. Til gengæld er der så kommet en helt ny model på bordet, der blot består af Mariager Fjord og Vesthimmerlands kommuner. Hvad samarbejdsmodellen skal hedde er der endnu ingen der ved, men ”Himmerlandsmodellen” kan det vel næppe blive - for den centrale del af Himmerland er ikke længere med. I mangel af andet vil vi her benævne den for U-modellen, da området geografisk set danner et U.

  Løgstør er Vesthimmerlands turisthovedstad. Det er fair nok, hvis man har en anden opfattelse eller ønsker at ændre på det faktum. Vi har dog et andet ståsted, hvor vi kæmper for at skabe en positiv udvikling i Løgstør. Men tillad os at erindre om, at udmeldingen om, at Løgstør er - og skal udvikles til - ”Vesthimmerlands Turismehovedstad” ikke er en virkelighed, der er opfundet til lejligheden. Det er resultatet af en kommunal strategi, der allerede blev formuleret ved kommunesammenlægningen og siden er blevet gentaget utallige gange. Vi bakker i øvrigt også 100% op om Vesthimmerlands Kommunes klare melding i den nye Plan- og Bæredygtighedsstrategi. For selv om man ikke nævner Løgstør ved navn, så tilkendegiver man dog klart, at man vil satse på: ”kystturisme og turismen i vores havne”. Vi kunne ikke være mere enig.

  Nu kan nogle sikkert få den opfattelse, at vi atter er tilbage i den historiske rivalisering mellem Aars og Løgstør. For Løgstør er den her sag imidlertid langt større og vigtigere end de vanlige smådrillerier. Turismen er for Løgstør, hvad uddannelsesinstitutionerne er for Aars og hvad sygehuset er for Farsø. I turismen har Løgstør ikke bare et særkende, men et potentiale og en regulær tro på fremtiden - og så er det et regulært levebrød for rigtigt mange mennesker med deraf følgende arbejdspladser og skattegrundlag. Tillad os derfor nogle spørgsmål om en sag der kan påvirke byens fremtid:

  Kan byrådet - på trods af de klare udmeldinger i april - virkeligt bakke op om at fjerne turismeadministrationen fra Løgstør?

  Har man en plan for de 800.000 kr., som byrådet tog ud af Himmerlandsmodellen for at målrette dem Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde?

  Mens U-modellen faktisk har nogle regulære fællesnævnere i form af en solid kystturisme, så bør man vel lave en grundigt og offentligt tilgængeligt analyse inden man kaster sig over en U-model? Har man sammenlignet det med potentialerne i en Limfjordsløsning eller evt. en løsning, hvor man fortsat er herre i eget hus? Under alle omstændigheder er vi meget interesseret i, hvad de konkrete mål er. For Løgstør, som jo lever af turisme, er det ikke helt let at få øje på fordelene - indtil videre ved vi kun, at man ønsker at fjerne turistadministrationen fra byen.

  Og endelig - ønsker man fra politisk hold, at Løgstør bør satse på noget andet end turisme? Vi håber det ikke, for vi tror at dét som styrker sammenhængskraften i Vesthimmerland er, at vi hver især accepterer og respekterer, at Farsø kan ét, Aars noget andet og Løgstør noget helt tredje. Og for os er turismen en drivkraft, der ikke bare er til gavn for Løgstørs fortsatte positive udvikling, men til gavn for hele Vesthimmerland - såvel på den korte som den lidt længere bane.

 • Holdninger fra politikere efterlyses21-10-2019

  Læserbrev: Brian Bach, Huneshøjvej 9, Vilsted, skriver:

  Kom nu ud af ”busken ” Venstre og investorer omkring vindmølleparken i Malle.

  Vi har igennem nogen tid set mange indlæg omkring en evt. kommende vindmøllepark i Malle, der har været ”hårde” angreb på politikerne i kommunen, og også på de få der ønsker at investerer i den.

  Jeg har kun lyttet mig til den same sang fra få venstre politikere, nemlig dobbelt moral, altså det med at vi alle gerne vil have grøn enegi, bare ikke i vores ”baghave”. Det var vel det, Kurt Friis Jørgensen sagde under debatten i byrådets omkring den overordnede kurs frem mod 2022.
  Byrådet har sat den overordnede kurs frem mod 2022

  Kurt Friis Jørgensen fra venstre fulgte op; "Det er den her dobbelt moral. Vi vil gerne have grøn energi, men vil ikke have vindmøller. Vi vil gerne have biodiversitet, hvor alt springer frem i flor, men vi vil også gerne have, at det ligner en græsplæne. Jeg tror, at vi skal være forberedte på, at hvis vi ændrer ret meget omkring græsklipning, vil vi få nogle borgerhenvendelser:"

  Kære Venstre kunne vi ikke parkere den, borgerne i Malle/Ranum/Vilsted vil gerne grøn energi, vindmøller og meget andet. Men det må være en samfundsopgave, som vi i Danmark løser i fællesskab, løser det, så det ikke bliver på bekostning af borgere, som enten føler sig angrebet på deres helbred eller deres økonomi. Det er der jo allerede mange kendte eksempler på med havvindmøller- vel det - strømmen koster nok lidt mere, men det må vi så løse sammen.

  Så kunne vi ikke få holdninger og kommentarer til alle de indlæg bekymringer og ”påstande”, som borgerne i kommunen har tilkendegivet?
  Har I glemt det, så se på fakta, - hvor meget Vesthimmerlands Kommune allerede har bidraget til den grønne omstilling.

  Så kære politikere; kan I ikke prøve at synliggøre, hvad projektet skal bidrage med?  om I tror, at det gør kommunen mere:

  - Attaktiv at bo i?
  - Om husene vil stige i værdi eller falde i værdi?
  - Om de mange hundrede borgere der bor tæt på, bliver bedre ambassadører for kommunen?
  - Om I tror, vi vil tiltrække borgere med høje indkomster?
  - Om I tror, vi vil tiltrække flere borgere med offentlige ydelser?
  - Om kommunernes økonomi bliver bedre efter dette projekt?
  Hvor ville det ”klæ” jer at komme frem med og snakke om andet en dobbelt moral.
  Kom nu ud af ”busken ” Venstre, og investorer omkring Vindmølle-parken i Malle

 • Børne- og Familieudvalgets ønsker til 202021-10-2019

  Læserbrev: Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland, skriver:

  Budgettet for 2020 i Vesthimmerlands kommune skal nu ligges. Forhåbentlig et budget som er i balance og holdbar i længden, tilgode for borgerne i Vesthimmerland. Håber at kollegaerne i byrådet vil se positiv på Børne-og Familieudvalgets drift- og anlægsønsker til budget. 

  Udvalget prioriterer midler til digitaliseringsstrategi. Midler som vil understøtte børn fra 0-16 år med digital dannelse og digitale færdigheder. Styrke professionelle læringsfællesskaber og samarbejdet mellem forældre og institioner. Forudsætningen for at strategien kan implementeres, er, at der sker en permanent forøgelse af driftsbudgettet med 800.000 kr. så budgettet på IT lyder på i alt på 3 mio. 

  Flertallet i udvalget prioriterer også midler til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet ( ledelse udenfor normering ) og mulighed for øget og fleksible åbningstider i hele kommunen, fra 51-53 timer pr. uge og med 55,5 timer åbningstid i 4 daginstitutioner, grundtimetal til ledelse + tid pr. Barn. Forslaget til Tildelingsmodellen er udarbejdet af, 2 daginstitutionsledere, 1 LBO leder, 2 fra henholdsvis FOA og BUPL samt forvaltningen. Med tilførsel af 1,1 mio til dagtilbudsområdet, har vi mulighed for, at Vesthimmerland kan tilbyde vores forældre særdeles gode vilkår for fleksibel pasning, og samtidig udvide det store kvalitetarbejde vi allerede har i vores dagtilbud i dag.

  Med den erfaring vi har fået, ønsker udvalget at tilbageføre Børn i Bevægelse 250.000 kr. Børn i Bevægelse vil med disse midler kunne styrke driften vedr. genoptræningsplaner og blive i stand til at leve op til gældende lovgivning og tidsfrister.

  Ved regnskabserfaring kan vi også se at udgifterne til sager der omhandler børn og unge med handicap, har været stigende over de seneste år, hvorfor Familieafdelingen ønsker 3. mio. kr årligt i budgetperioden 2020-2023. De stigende udgifter er et resultat af en stigning i antallet af sager, samt tyngden af sagerne. Enkelte tunge sager har også betydning for det samlede udgiftniveau.

  På anlægssiden er vi allerede godt i gang med at renovere skolerne. På Løgstør skole holder planen for renoveringen, og forventes færdig i 2020. Aalestrup skole står lige foran en stor renovering, ved at vælte den “grå fløj” og bygge en helt ny. I det gamle posthus i Farsø arbejdes der på at, der kan etableres skolefritidsordning. Vi vil gerne løbende holde vores skoler i god stand og ønsker derfor 1.5 mio. til AT pulje på skole og dagtilbud. Hermed kan vi bibeholde og skabe det gode arbejdsmiljø for børn og for ansatte.

  Toppedalskolen på Brøndumvej fremstår nedslidt både ude og inde. Der er ikke foretaget renovering i en hel del år. Ved kraftig regnvejr regner det ind adskillige steder. Der er klasseværelser, som skønmæssigt ikke er renoveret i 50 år. Gulvene er slidte og bør skiftet. Efter rigtig mange møder med involvering af medarbejdere, bestyrelse på skolen og de to haller er der fremlagt et enighedsprojekt om flytning af 4-9 kl. til Vildstedvej på 30. mio. kr.  Udvalget prioritere 5. mio i 2020, 10. mio. 2021 og 15. mio i 2022. Såfremt dette anlægsønske ikke afsættes bør der afsættes ca. 19. mio. til vedligehold for at få Toppedalskolens to afdelinger i acceptabel stand.

  Der er i længere tid arbejdet med øget vuggestuekapacitet i Aars, da vi kan se, at der er en stor efterspørgsel efter vuggestuer. Nu ligger der et forslag om at etablere en aldersintegreret institution på Østermarken, sammen med børnehaven Bakgården. Derfor prioriterer udvalget 5.698 mio. til etablering af denne institution. Vi vurderer at forslaget er visionær og langsigtet, og at den østlige del af Aars styrkes med denne pasningsmulighed.

 • Ja eller nej til møller i Malle21-10-2019

  Læserbrev: Line Roed, Ranum, skriver:

  I min barndom havde mine forældre nogle få anparter i en vindmølle, og vi tog tit ud for at se til ”vores” mølle. Det var hyggeligt at følge med i opbygningen og i driften. Og når modvinden var tæt på at vælte os af cyklen, på vej til skole, hjalp det lidt at vide, at mere vind gav mere strøm og en mindre elregning.
  Jeg kan godt lide vindmøller. Jeg kan godt lide at vi er foregangsland på vindenergiområdet og at jeg bor i en kommune, hvor der produceres strøm nok til samtlige husstande, og ydermere sendes en endnu større del videre til den grønne fælleskonto. Alligevel har jeg betænkeligheder angående en vindmøllepark i Malle.

  Det vindmølleprojekt vi har udsigt til i Malle, er af en noget anden kaliber end min barndoms mølle og de møller der ellers er opstillet i omegnen af Malle. Både etableringsmæssigt og produktionsmæssigt vil de nye kæmpemøller få stor betydning for hele området. Natur og naboer vil blive meget berørt.

  Det er som udgangspunkt rart med investeringer i udkantsområder som vores, og det er uden tvivl en investering, som ejerne og deres investeringsbagland forventer giver et godt afkast med tiden. Man skal bare ikke tro, at det er for miljøets skyld. Etableringen af vindmølleparken i Malle sker ikke på baggrund af et behov, eller ud fra et grønt hensyn - men fordi det kan betale sig.

  Problemet er, at mens fordelene kun går den ene vej, så er vi mange andre, der dagligt vil blive berørt af ulemperne.
  Jeg har hus i Ranum, og vil få udsigt til alle fire kæmpemøller fra mine køkkenvinduer, hvor specielt lyset fra møllerne vil ødelægge min udsigt og glæden ved at bo hvor jeg bor. Oven i det kommer så støjen, specielt den lavfrekvente, der høres tydeligst om natten.

  Mine to børn, vil kunne høre og se møllerne både hjemme og i skolen. Og ja, der er larm fra børn i forvejen, men der bliver næppe mere ro i klasselokalet, når man tilføjer en lavfrekvent og konstant brummen. Støj giver stress og koster hvert år menneskeliv; og selvom det ikke specifikt er undersøgt med støj fra havmøller, som dem vi risikerer at få i Malle, er støj stadig støj.

  Skulle jeg en dag få lyst til at sælge mit hus, vil udsigten til fire møller næppe hjælpe et salg, så i sidste ende vil min økonomi også blive ramt.

  Udover at være husejer i Ranum og forælder i Vilsted, er jeg også veninde i Malle. Min egen irritation over forventet støj og lys, kan ikke måle sig med de gener, som de nærmeste naboer kommer til at opleve. Allerede i etableringsfasen, hvor de skal bo dør om dør med fire store byggepladser, vil der være mængder af støv, masser af støj fra maskiner og tung trafik på små veje. Når møllerne engang kører, kommer så lavfrekvent støj, sus fra vingerne, refleksion og lys.

  De familier, som får møllerne i baghaven, og ikke mindst de der må flytte fra hus og fremtid, bør man tage hensyn til i denne sag. Jeg håber inderligt, at vores politikere sørger for at vægte naboernes liv og helbred højere end vindmølleinteressenternes pengepung.

 • To fluer med et smæk21-10-2019

  Læserbrev: Per Bisgaard (V), byrådsmedlem og bestyrelsesformand for Fonden Aalestrup læge- og sundhedshus, skriver:

  Nu er det en realitet. Vi får et nyt læge- og sundhedshus i Aalestrup, med mange sundhedstilbud samlet på en matrikel – men uden den lokale sygeplejeklinik, som fortsat skal forblive i Knabergården, lige ved siden af Knaberscenen. Sygeplejeklinikken har udmærkede lokaler i Knabergården, dog er der ikke noget venteværelse, så man må vente i overgangen mellem Knabergården og Knaberscenen, men sygeplejeklinikken er uden udgifter, for kommunen ejer Knabergården.

  Jeg kan forstå på de praktiserende læger og de andre sundhedsaktører, som nu får et stort fællesskab i det nye læge- og sundhedshus, at det er en enestående mulighed for at få et udvidet tværsektorielt samarbejde til glæde for dem - men så absolut også til fordel for borgerne. Det synes uforståeligt, at man ikke vil benytte den unikke mulighed for at få samlet flere sundhedsmæssige aktiviteter, når nu lejligheden byder sig.

  En flytning af sygeplejeklinikken, som ligger direkte op til Knaberscenen, vil åbne en fantastisk mulighed for at skabe bedre forhold for de aktiviteter, der foregår på Knaberscenen. Det har i mange år været et stort ønske at få bedre forhold for de aktive skuespillere og musikere, som må nøjes med 2 små rum til omklædning og depot.

  MEN den største forbedring vil være muligheden for at udvide foyeren og etablere flere siddepladser og et tilhørende cafekøkken, således at der forud for forestillinger og efter arrangementer kan serveres for såvel de optrædende som for tilhørerne.

  Initiativgruppen for etablering af et nyt læge- og sundhedshus har vist vejen; gruppen har formået at skaffe de fornødne økonomiske midler til lægehuset på 9 mio. kr. – de har indtil videre indsamlet mere end 3,7 mio. kr. hos borgerne i Aalestrup og omegn, som kan være med til at medfinansiere opførelsen af et sundhedshus til skønnet 8 – 10 mio. kr.

  Jeg er af den opfattelse at Musik- og teaterforeningen MEMBRANEN og den foreningsdrevne biograf BIO Aalestrup vil bakke op om inddragelsen af sygeplejeklinikkens lokaler til bedre forhold for Knaberscenen og understøtte processen med de midler og kræfter, de har til rådighed.

  En flytning af sygeplejeklinikkens funktioner til læge- og sundhedshuset vil skabe bedre forhold for de ansatte, brugerne og sundhedsaktørerne i huset – en udvidelse af Knaberscenen med sygeplejeklinikkens lokaler vil skaffe optimale forhold for optrædende og gæster og gøre det endnu mere attraktivt at besøge Knaberscenen.

  Jeg håber og forventer, at byrådspolitikerne vil beslutte at flytte sygeplejeklinikken med det formål at skabe de bedste fremtidsrettede forhold på sundhedsområdet for borgerne i den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune – og en sidegevinst vil være, at de forladte lokaler kan anvendes til at skabe bedre forhold for kulturen i samme område.

  To fluer med et smæk.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!