Søndag d. 23. februar 2020 - �rgang 15

Konservative er klar til at bruge udligningspenge til skattelettelser

Står det til Det Konservative Folkeparti er der ikke noget til hinder for at give skattelettelser i Vesthimmerlands Kommune for de penge, som måtte blive kommunen til del efter en udligningsreform.


Lokalnyheder Flere nyheder

Aars holder snor i topholdet


HÅNDBOLD: Aars hænger på Frederikshavn i toppen af 2. division.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Konservative står stadig klar til skattelettelser23-02-2020

  LÆSERBREV: Signe Nøhr og Svend Jørgensen, Byrådsmedlemmer for de Konservative i Vesthimmerlands Kommune, skriver:

  På forsiden af Aars Avis 12/2-2020 er der en artikel om Udligningsreformen. Regeringens udspil ser i første omgang ud til at tilgodese Vesthimmerlands Kommune og andre såkaldte yder-kommuner i Danmark.

  Selvom forhandlingerne på Christiansborg langt fra er afsluttet, og selv om der stadig hersker stor usikkerhed om tallene i regeringens udspil, så er borgmester Per Bach Laursen og gruppeformand for Socialdemokratiet, Palle Jensen, allerede begyndt at bruge de penge, som måske kommer til
  Vesthimmerland.

  Pengene skal bruges på velfærd, bl.a. pasningsområdet, skoleområdet, ældreområdet og handikapområdet, er både Per Bach Laursen og Palle Jensen citeret for at mene.

  Det er den konservative gruppe helt enig i. Vi mener, at det skal være både bedre og billigere at bo i Vesthimmerlands Kommune.

  Per Bach Laursen føjer dog til, at han ”muligvis vil se på skattelettelser” og at ”han måske i byrådet kan få opbakning til skattelettelser”.
  Det er glædeligt, at borgmesteren nu vil overveje skattelettelser, men han behøver ikke at være i tvivl om, at han kan få opbakning i byrådet til skattelettelserne. Den konservative gruppe har i flere år foreslået
  skattelettelser i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, så borgmesteren kan være helt sikker på, at han vil få opbakning i byrådet fra os. Dermed er flertallet hjemme.

  Borgmesteren behøver heller ikke at kæde skattelettelser sammen med Udligningsreformen. De konservative har de sidste to år anvist to måder at finansiere skattelettelser på, som stort set ikke koster
  kommunen noget de første 4 år, og som i samme periode giver kommunens skatteborgere 22 mio.kr. mere mellem hænderne. Det har borgmesteren og Venstre hidtil afvist.

  De konservative mener ikke, at det er holdbart, at Vesthimmerlands Kommune år efter år har landets næsthøjeste skatteprocent, kun overgået af Langeland. Vores kommunes skatteprocent er også væsentligt højere end vore nabokommuners. Det går ud over vækst og bosætning, og kommunen har behov for begge dele.

  Den konservative gruppe vil naturligvis igen i år stille forslag om skattelettelser, når budgettet for 2021 til efteråret skal besluttes, og vi glæder os til at se, om borgmesterens og Venstres holdning til den tid er
  blevet mere positiv. Det vil være godt for alle kommunens borgere.

 • 2,9 mio. kr. til børn i Vesthimmerlands Kommune18-02-2020

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland skriver:

  Da SF gik til valg på minimumsnormeringer var der mange, der var skeptiske. Men takket være en stærk bevægelse blandt forældre og pædagoger kan vi nu begynde at dele de første midler ud, og få vendt udviklingen på børneområdet.

  Vesthimmerlands kommune får allerede i år en saltvandsindsprøjtning på børneområdet på 2,9 millioner kroner, som følge af SFs kamp for minimumsnormeringer. Det står klart efter der mandag landede en aftale om fordeling af de første midler fra aftalen i landets kommuner.

  Jeg er specielt glad fordi kvaliteten i vores daginstitutioner er afgørende for, at børnene får en tryg opvækst og et godt børneliv. Derfor er det så vigtigt, at der nu kommer mere pædagogisk personale.

  Pengene er øremærkede, og kommunerne skal fremvise en revisors ord for, at de er gået til pædagogisk personale. 

  "Vi har før set eksempler på landsplan på, at man har brugt penge til børn på alt muligt andet. Denne gang har man sikret at pengene rent faktisk går til mere pædagogisk personale i vores daginstitutioner."

  Det er vigtigt for, at alle børn kommer til, at opleve at få flere voksne omkring sig. Voksne der sikre dem et trygt rum at lege i, voksne der kan trøste, og voksne der kan lytte. Velvidende at vi ikke er i mål, er dette et skridt i den rigtige retning. Frem mod år 2025 tilføres børneområdet penge hvert år fra staten. 

 • Ikke plads til partipolitiske slagsmål17-02-2020

  Læserbrev: Per Bisgaard, regionsrådsmedlem (V), skriver:

  Kære Erik Høgh, Dansk Folkeparti

  Tak for dine kommentarer til mine og Venstres beslutninger vedr. vagtlægeordningen i Region Nordjylland. Jeg har ikke - og dybest set tror jeg ikke, at nogen af medlemmerne i regionsrådet har et stort og brændende ønske om at nedlægge vagtlægeordningen i Farsø, MEN med resultatet af forhandlingerne mellem PLO og regionsrådet, så var der ingen mulighed for at bevare ordningen i sin nuværende form. Så sent som i sidste uge er PLO blevet forespurgt, om det var muligt at udsætte datoen for nedlæggelse af de tre vagtlægelokationer i Skagen, Brovst og Farsø og svaret var et ENTYDIGT NEJ.

  Det havde været meget let – især for mig – at følge dig og de resterende medlemmer af DF, Enhedslisten og SF og sige nej til aftalen, velvidende at aftalen ville blive vedtaget af de øvrige medlemmer af regionsrådet, men jeg er af den opfattelse, at skal det blive til noget brugbart for fremtiden, så må vi finde løsninger på anden vis.  

  Jeg og flere andre argumenterede på regionsrådsmødet den 28 januar for, at punktet om en ny PLO-aftale blev delt i et åbent og et lukket møde, således at muligheden for at skabe en åben debat om evt. konsekvenser kunne nyde fremme, men disse argumenter blev ikke godtaget. Siden regionsrådsmødet er der kommet ganske meget informationsmateriale frem, som kunne have været med til at give befolkningen og politikerne en større forståelse for indstillingen.   

  Opgaven er nu at finde erstatningsløsninger for borgerne - i det konkrete tilfælde - Vesthimmerlands kommune og meget gerne kompenserende tiltag på FARSØ SYGEHUS. Alle gode kræfter – skal sættes ind allerede nu og ikke vente til de kommende budgetforhandlinger. Der er heldigvis, som konsekvens af den dårlige informative håndtering af processen, skabt et forbedret dialogforum mellem kommunerne og regionen, som kan være med til at finde løsninger for de borgere, som med meget kort varsel har mistet deres lokale og tætliggende lægevagtfunktioner.

  Denne sag egner sig absolut ikke til et partipolitisk slagsmål.

 • Nej tak til aftalen om lægevagtenNej tak til aftalen om lægevagten16-02-2020

  Læserbrev: Gitte Lopdrup, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland (Radikale Venstre), Jyllandsgade 28, 9600 Aars, skriver:

  For tiden møder jeg ofte spørgsmålet, om jeg bakker op om den nye lægevagtsaftale der er indgået imellem Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
  Svaret er nej.

  De 2 primære årsager til at jeg er regionspolitiker er; 1. at jeg gerne vil være med til at sikre den bedst mulige kvalitet i behandlingen for alle nordjyder, og 2. at jeg er overbevist om, at borgerinddragelse er et uvurderligt element, -både når vi vil finde de bedste løsninger på udfordringer i sundhedsvæsenet og når der skal træffes beslutninger om den enkelte borgers behandling.

  I løbet af mine 2 år som regionsrådsmedlem har Region Nordjylland holdt enkelte borgermøder. Blandt andet var der i november 2019 et møde, hvor de deltagende borgere kom med input til, hvad der var vigtigst for dem i sundhedsvæsenet. Her var budskabet fra borgerne tryghed og nærhed.

  Partierne Venstre, Konservative og Socialdemokratiet taler alle om det nære sundhedsvæsen, og har forslag om nærhedshospitaler osv. Hvordan kan samme partier så stemme for en aftale som giver ulighed i sundhed og centraliserer vores sundhedsvæsen? Jeg forstår det ikke.

  Et argument der ofte er brugt af de regionsrådspolitikere som stemte for den nye lægevagtsaftale er, at dette er den bedst mulige aftale. Men er det nu også det? Jeg er klar over, at PLO flere gange har trukket sig under forhandlingerne, og at det lykkedes forhandlingspersonerne fra regionen at få ind i aftalen, at der fortsat skal være lægevagt i Hobro og Frederikshavn. Men jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke godt nok. PLO har tidligere lukket lægevagtkonsultationer under protest fra regionen, men der har ikke været sanktionsmuligheder, så PLO kunne gøre som de ville. Der er heller ikke sanktionsmuligheder i den nye aftale, så jeg kan frygte at den situation gentager sig.

  Derfor siger jeg nej tak til aftalen. Jeg vil langt hellere afsøge, om der skulle være andre muligheder for fortsat at drive de eksisterende lægevagtkonsultationer. Lad os tænke ud af boksen og få nye perspektiver. Derfor ser jeg meget frem til borgermødet i Farsø på torsdag. Uvist af hvilke årsager er jeg ikke inviteret til at være en del af panelet, selvom jeg er det eneste vesthimmerlandske regionsrådsmedlem, der ikke har stemt for aftalen. Jeg vil dog være tilstede på tilskuerrækkerne, og jeg ser meget frem til en aften med konstruktiv debat og nye input til organisering af den fremtidige lægevagt i Nordjylland.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!