Tirsdag d. 14. juli 2020 - �rgang 15

Der rives ned og bygges op i Farsø


Det gamle mejeri er fjernet, der laves vejarbejde flere steder og en ny Netto er på vej.


Lokalnyheder Flere nyheder

Træningsturnering blev en succes


Fodbold: Forårets korte turnering er nu afsluttet - men måske genopstår den.


Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Læserbreve med mere
 • Nej til hovedstadens vindmøller13-07-2020

  Læserbrev: Jan Bisgaard, Borupvej 3, 9600 Aars, skriver:

  Lørdag morgen var der i P4 et indslag om at Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, har indsendt et vindmølleprojekt på 6 kæmpe vindmøller mellem Gundersted og Blære. Her må jeg så bare sige Nej Tak. 

  Skal Vesthimmerlands Kommune lægge jord til hvilket som helst vindmølleprojekt? Det er svært at støtte i dette tilfælde, hvor hovedstadskommunerne vil placere deres grønne løsning i Vesthimmerland 300 km. Væk fra Rådhuspladsen. 

  Jeg har selv valgt at bo ude på landet for at skabe en tilværelse her for min familie. Her har vi jo alt det, som tiltrækker børnefamilier og skaber bosætning. Derfor er det fuldstændig meningsløst for os at have udsigt til 150 meter høje vindmøller, synsforurening af landskabet, lavfrekvent støj samt skyggekast, når strømmen er i kontakterne på Vesterbro, Nørrebro, Østerbro mm., der kan brande sig som grøn hovedstad og total forsynet med grøn energi! 

  Det er ikke anstændigt af de Københavnske kommuner at eksportere disse gener væk. Hvordan kan mine lokale politikere, som jeg selv har været med til at vælge, få sig selv til at affolke vores lokalsamfund? Hvordan kan man som lokalpolitikere tale om vigtigheden af, at lokale ildsjæle dagligt kæmper for at holde liv i de små byer og lokalsamfund, når de så modarbejder dagen efter ved at åbne for sådanne vindmølleprojekter? Og giver disse møller reelt noget afkast af sig i form af skattekroner til at udvikle mit lokalområde eller arbejdspladser til de nye familier, I vil jo gerne have folk til at flytte herud! 

  Jeg har med min stemme sat jer til at sikre udvikling i mit lokalsamfund – ikke afvikling. Hvor mange af jer vil eksempelvis gerne blive min nye nabo, når huset ved siden af kommer til salg – måske endda til spotpris!? Jeg ønsker ej heller at eksportere problemet videre til andre lokalsamfund i Vesthimmerland, for hvor skal det forsøges næste gang? Svoldrupkær , Vilsted eller udbygning ved de allerede etablerede steder eks.Nørrekær Enge? Er vindenergi den vej vi skal gå i en kommune, der er godt med, når det handler om vindmøller? Jeg håber virkelig at jeg med dette læserbrev kan få nogle svar fra jer lokalpolitikere på disse spørgsmål – sommerferietid til trods! 

 • Politisk blæst i agurketiden13-07-2020

  Læserbrev. Uffe Bro (S), fmd. for Teknik og miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, skriver:

  I 2 indlæg har dels den tidligere kommunaldirektør i Aars kommune Kjeld Jørgensen samt hr. Poul J. Andersen i meget stærke og lidt perfide vendinger anvendt nedladende og arrogante udtryk overfor kommunens ledelse, nærmere bestemt af Kjeld Jørgensen overfor borgmester Per Bach Laursen og af Poul J. Andersen overfor mig.

  Jeg skal forsøge sagligt at kommentere disse udtalelser og ikke bevæge mig ind i personlige angreb. Jeg bliver dog nødt til at sige, at udtalelserne bærer præg af, at ingen af de to personer tilsyneladende har et nærmere kendskab til, hvorledes en kommune, der dækker et meget stor areal og en stor mangfoldighed af interesser alt efter om der er tale om store byer, små byer/landsbyer, landområder eller kystområder. I de gode gamle dage i sognekommunernes tid, kunne borgmesteren/sognerådsformanden, udvalgsformanden eller for dens sags skyld kommunaldirektøren/kæmneren flytte rundt på ressourcerne, som de nu måtte ønske somme tider med og somme tider uden andre politikeres indblanding - for dengang kunne hver enkelt af dem overskue hele kommunen.

  Sådan er det ikke i dag. I dag kan borgmesteren eller udvalgsformanden ikke uden problemer bare henvende sig til en vilkårlig embedsmand og beordre ham eller hende til at gøre, hvad borgmesteren/embedsmanden nu måtte finde nyttigt. Derfor var det, der blev kaldt god ledelse i sognekommunernes tid, ikke nødvendigvis god ledelse i dagens kommuner.

  Endvidere er det også en konsekvens af storkommunen, at politikerne vælges fra et meget stort geografisk område, hvorfor et enkelt geografisk område ikke kan have flertal i udvalget. Det vil i hvert fald kun være en teoretisk mulighed. Det har til konsekvens, at man i udvalget må vurdere de enkeltes politiske interesser op mod hinanden og finde et flertal eller endnu bedre et kompromis. Uden at have undersøgt det nærmere, vil jeg tro, at mindst 99% af samtlige beslutninger i Teknisk Udvalg er enstemmige. Det er bestemt undtagelsen, at enkelte har særstandpunkter, de ønske ført til protokol.

  Når vi taler om driftsområderne, styrer udvalgene gennem fastlæggelse af serviceniveauer, hvorefter det er embedsmændenes opgave at udføre arbejdet indenfor den service- og økonomiramme, der er fastlagt. Hvis den økonomiske ramme skal udvides, kan udvalget kun gøre det, hvis den kan finde en tilsvarende besparelse indenfor sit eget område. I modsat fald, skal sagen behandles i byrådet.

  Hvert år udarbejder hver af teknisk forvaltnings tre drifts- og anlægsområder en handleplan, der offentliggøres, og hvori man kan se, hvad der vil blive udført det pågældende år.

  Da vi i dag har disponeret og fordelt omkostningerne på driftsområderne, skal vi altså tage penge fra et område og tilføre et andet område. Det er ikke noget borgmesteren eller udvalgsformanden bare kan gøre. Det skal politisk behandles først, men på grund af ferien bliver vi nødt til at vente med det til mødet i starten af august. Det betyder naturligvis ikke, at intet kan gøres. Der er selvfølgelig nogle reserver, der kan sættes i spil og det sker da også løbende, hvis man ser, der er opstået et særligt problem som f.eks. algedannelsen i Aars Lystanlæg.

  Det vurderes nu, om der kan gøres noget indenfor den økonomiske ramme, vi har til rådighed. Forudsætningen er imidlertid, at jeg gøres opmærksom på problemet – og det ville man have kunnet gøre ved blot at ringe til mig eller til et anden i udvalgsmedlem eller til forvaltningen og ikke bare skrive et indlæg i Aars Avis, som ikke distribueres i Løgstørområdet, hvor jeg åbenbart til nogens fortrydelse bor. 

  Når sagen blæses sådan op, som de i indledningen nævnte indlæg antyder, får man let den tanke, at det primære ønske ikke er at få løst problemet, men mere dels at hænge enkeltpersoner ud og dels at få skabt noget politisk blæst her i ”agurketiden”.
   

 • Else skal være den sidste12-07-2020

  Læserbrev: Theresa Berg Andersen, medl- af SF Vesthimmerland, skriver:

  I den sidste tid har skjulte videooptagelser på et plejecenter, vist hvordan Else  (plejcenterbeboer) blev udsat for massiv svigt af ansatte på et plejecenter i Aarhus. 

  Vi skal være i stand til at tage os af de svageste ældre på en værdig måde. Vi skal og vil Ikke se flere uacceptable eksempler på uværdig ældrepleje. 

  Jeg kender så mange dygtige medarbejdere i ældreplejen, som ofte har gået en ekstra mil for de beboere, som de har haft ansvaret og ydet pleje for. Men det får de desværre ikke altid ros for. Nogle gange tvært imod. 

  Else sagen handler ikke om hvorvidt vi skal have private versus offentlige Plejecentre. Jeg tror tilgengæld at det er beviset på årelange nedskæringer, for få hænder, arbejdspres, afmagt, manglende fokus på det som det egentlig drejer sig om og manglende arbejdsfællesskab og ikke mindst et lokalt politisk svigt. 

  Vi skal sikre faste teams, så ældre og deres pårørende kan opbygge relationer til de medarbejdere, som de skal samarbejde med, og hvis kemien ikke fungerer, så skal det være muligt at få en anden fast plejer. 

  Og så skal vi sikre, at ansatte – både i den private og den offentlige ældrepleje ikke kun har ytringsfrihed – men også ytringspligt, når de er vidne til uværdige vilkår. 

  Flere konsulenter og mere kontrol resulterer bare i flere ord og mere papir. Lad os få kanaliseret de vigtige ressourcer ud til de ældre, som har brug for tid til at leve godt i den sidste tid i livet. 

  Den sidste tid skal ikke bare overståes. Den sidste tid skal leves på en god og værdig måde. Det gælder også i Vesthimmerland. 

  Det er ganske enkelt ikke for meget forlangt - vel?

 • Udvidet åbningstid i Aars Friluftsbad og svømmehalUdvidet åbningstid i Aars Friluftsbad og svømmehal12-07-2020

  Læserbrev af Per Nyborg, byrådsmedlem (C), Grundtvigsvej 12, 9600 Aars og Jakob Dyrman, byrådsmedlem (V), Banegårdsvej 11, 9600 Aars.

  Som medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget glæder det os begge, at udvalget stemte for den mest vidtgående model vedrørende udvidet åbningstid i Friluftsbadet i Aars.

  Udover denne politiske beslutning, så havde forvaltningen også fået mandat til søsætte forskellige sommeraktiviteter. Det skyldes de ekstra midler, Vesthimmerlands Kommune har fået fra Børne- og Undervisningsministeriet, der er øremærket til aktiviteter for børn og unge. Her har forvaltningen så besluttet at børn og unge til og med 17 år har mulighed for at komme gratis i Friluftsbadet i Aars henover sommeren.

  Vi har begge en formodning om, at den udvidede åbningstid henover sommeren vil tilgodese de familier som bliver hjemme i sommerferien på grund af Coronasituationen. Men spørgsmålet er, om ikke der i virkeligheden hele tiden har været et behov for at svømmehallen og friluftsbadet i Aars bør udvide deres åbningstider, ikke bare i de kommende seks uger?

  Således har vi begge modtaget tilbagemeldinger fra borgere i og omkring Aars, der nævner at det bør der være. Et par bedsteforældre udtaler sig eksempelvis således:

  “Når vores børn og børnebørn besøger os i Aars i efterårsferien, og vil ned for at svømme, så er det stort set umuligt for dem at finde en tid, hvor svømmehallen er åben”. 

  Eller en anden borger der skriver
  “Hvorfor lukker de friluftsbadet omkring 16:00 på en varm sommerdag, hvor jeg først lige er kommet hjem fra arbejde?”.

  Vi ønsker derfor begge at følge udviklingen tæt i de kommende uger, og hvis det viser sig, at der er  behov for mere åbningstid i svømmehallen i Aars vil vi fremsende et budgetønske til budget 2021, så den udvidede åbningstid kan blive permanent.

 • Lystanlæg i kritisk tilstandLystanlæg i kritisk tilstand07-07-2020

  Læserbrev: Keld Jørgensen, fhv. kommunaldirektør, Hans Egedes Vej 107 B, 9600 Aars skriver:

  Åbent brev til Vesthimmerlands Byråd,
  Att.borgmester Per Bach Laursen,
  Rådhuset,
  9600 Aars

  Som fodgænger i Aars støder jeg ofte på gæster fra andre dele af landet, som giver udtryk for, at de er chokeret over, hvor miserabelt byens lystanlæg ser ud. Og jeg må desværre give dem ret.

  I forlængelse af artiklen ”Røre i andedammen” (Aars Avis den 1. juli 2020) vil jeg derfor gerne opfordre kommunen til hurtigst muligt at foretage en bedre vedligeholdelse – ikke mindst af Aars Lystanlæg. Det kan ikke passe, at anlægget med vandløbet, søen og øen skal forfalde i en tid, hvor der satses massivt på indlandsturisme. 

  Vi er med rette stolte af Per Kirkebys værker, men det kan ikke passe, at byens gæster skal udsættes for et så misligeholdt lystanlæg midt i byen.
  Jeg siger ikke, at det skal være et glansbillede, men den nuværende tilstand af lystanlægget kan vi ikke være bekendt.
  Den almindelige vedligeholdelsestilstand i byen er for øvrigt også kritisabel.

  Det er op til byrådet at få taget hånd om den grønne plet midt i byen, som fremsynede borgere lagde grunden til i 1893. Og det hellere i dag end i morgen.
          
  Med venlig hilsen Keld Jørgensen

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!