Onsdag d. 26. juni 2019 - �rgang 14

2g'ere på besøg i Bruxelles, Amsterdam og Wien

08-04-2019

Det er blevet forår og dermed højsæson for studierejser for 2.g-klasserne på Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Den samfundsfaglige klasse 2t lagde for med en rejse til Bruxelles, og i sidste uge var 2k og 2x i henholdsvis Amsterdam og Wien. Besøget i Wien afviger en smule fra de to andre, idet der her er tale om en udvekslingsrejse med et venskabsgymnasium.

Rent teknisk kaldes rejserne FF5-rejser. FF står for ”flerfaglige forløb”, og her er de aktuelle rejser altså det femte forløb, der ligesom de andre skal forberede eleverne til arbejdet med et studieretningsprojekt på tredje år. Som en del af disse forløb skal der indgå arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode.

I 1.g skal eleverne udarbejde en dansk-historieopgave og i 2. g en studieretningsopgave. Studierejserne skal specifikt give eleverne globale kompetencer og interkulturelle kulturmøder.

2t’s studietur til Bruxelles kan tjene som eksempel på FF5. Her var temaet ”Et fælles Europa – hvordan?”, og produktkravet var en film, som eleverne i grupper skulle lave, hvori forskellige problemstillinger skulle besvares. Det var fagene historie og samfundsfag, der holdt for, og tovholdere på turen var derfor samfundsfagslærer Hanne Irene Sørensen og historielærer Jakob Dyrman.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!