Tirsdag d. 19. januar 2021 - �rgang 15
Næstformændende Alex Pedersen og Lindy Mortensern glæder sig over afdelingens gode resultater sammen med formanden, Lene Haugbølle.

3F hentede 70 millioner hjem til medlemmerne

05-09-2020

- Foruden inddrivelse af et rekordstort beløb – knap 70 millioner kr.- til medlemmerne har vi lagt mange kræfter i faglige sager. Med hensyn til restaurant-overenskomsten med to Løgstør–hoteller er der gang i forhandlingerne, og jeg tror, der kommer en løsning i nær fremtid, sagde formand Lene Haugbølle, 3F Midtfjord, på generalforsamlingen torsdag aften.

Via dialog med egnens restauratører er det lykkedes at få et par nye overenskomster, bl.a. med Fjerritslev Bowling.

- Det er vigtigt at hoteller og restauranter er en del af det organiserede arbejdsmarked, understregede Lene Haugbølle.

3F Midtfjord havde travlt i forbindelse med Coronakrisen. Afdelingen skruede ned for blusset, så der kun var to rent fysisk på arbejde på kontoret i Løgstør og to på kontoret i Aars. De øvrige medarbejdere arbejdede hjemmefra på grund af faren for smitte. Mange af medlemmerne blev ramt af nedlukningen i samfundet, men på vidt forskellig måde.

- Nogle blev sendt hjem på lønkompensation, andre på arbejdsfordeling, nogle blev ledige og andre arbejdede bare, som intet var sket, og da landet begyndte at lukke op, fik nogle af medlemmerne ekstra travlt, især på rengøringsområdet, da der skulle gøres mere rent på de forskellige institutioner. 3F Midtfjord er nu nede på et ledighedsniveau som før Danmark lukkede ned. Jeg frygter dog, at vi vil få en stigning i ledigheden, nu da lønkompensationsaftalen ophører med udgangen af august, men den nye trepartsaftale omkring arbejdsfordeling, som vi støtter, kan forhåbentlig hjælpe vores medlemmer og virksomhederne gennem krisen, sagde formanden.

-Vi hentede som omtalt sidste år knap 70 millioner kr. hjem til vores medlemmer, hvilket er ny rekord.

De mange millioner inddrevne kroner er resultat af de sager, som afdelingen har ført for medlemmerne i løbet af året.

- Det drejer sig om penge, der kommer ind gennem løntjek, manglende feriepenge, konkurser, arbejdsskadesager og sociale sager. Vi kunne godt ønske, at det ikke drejede sig om et millionbeløb, men om et nul, for så var der ingen arbejdsgiver, der udbetalte forkert løn, ingen medlemmer, der kom til skade, og ingen kommuner, der gjorde det nødvendigt, at vi skulle hjælpe syge medlemmer, understregede Lene Haugbølle.

De inddrevne midler fordeler sig således: 
Sociale sager (36.071.051 kr.), arbejdsskader/erhvervssygdomme ( 27.405.902 kr.), faglige sager (3.889.045 kr.), forsikringssager ( 1.935.492 kr.),LG-sager (272.815 kr.) og øvrige sager (337.282 kr.).

I 2019 har 3F Midtfjord oprettet 415 sager, hvoraf de faglige sager udgør 322 og de sidste 93 er arbejdsskadesager/sociale sager.
3F Midtfjord har 4.124 medlemmer, hvoraf 381 kun er med i A-kassen. Afdelingen har 135 tillidsvalgte.

- Det er kedeligt, at så mange fortsat vælger at stå uden for det faglige fællesskab, understregede 3F-afdelingens formand. Når de henvender sig til afdelingen, kan de ikke forstå, at de ikke kan få hjælp til faglige sager og arbejdsskadesager. De har heller ingen indflydelse på deres egen overenskomst. 
Mens det således er gået strygende med hensyn til at skaffe medlemmerne deres tilgodehavender, ser det knap så godt ud med den faglige kamp på rengøringsområdet.

- Trods store anstrengelser er det ikke lykkedes at overbevise Jammerbugt Kommune om, at den ikke kan spare tre millioner kr. på rengøringsbudgettet, uden at det resulterer i dårligere rengøringsstandard, pointerer Lene Haugbølle. Vi har foreholdt kommunen, at udliciteringen ikke mindst vil gå ud over rengøringspersonale. Det er svært at forstå, at det altid er de lavest lønnede, som skal holde for, mens direktører og bestyrelser forgylder sig selv med milliongager.

3F Midtfjords formand fremhæver, at den valgte løsning også bliver dyr for kommunen, fordi den har solgt rengøringsudstyret for en slik til det private firma, som nu driver den kommunale rengøring. Det bliver derfor en dyr omgang, såfremt kommunen skal generhverve rengøringsudstyr. Den private virksomhed har allerede varslet, at rengøringsassistenterne skal ned i tid. Nogle har fået varsel om reduktion på 55 procent af arbejdstiden.
De forringede arbejdsbetingelser har medført, at cirka halvdelen af remgøringsassistenterne har takket nej til at arbejde på nedsat tid og har stillet sig i ledighedskøen.

Lene Haugbølle fandt, at regeringen bør gøre noget på dagpengeområdet.

- Der er sket en utilfredsstillende udhuling af dagpengene over en årrække. Vi håber, at der som minimum bliver sikret en regulering af dagpengene, så de i det mindste følger lønudviklingen. Vi er spændt på, hvordan det går med tilbagetrækningsreformen.
Formanden kvitterede for indførelse af seniorpension, hvor afdelingen har fået godkendt 14, mens 11 sager er under behandling.

en Corona-forsinkede generalforsamling blev afviklet på Pavillon Christiansminde i Løgstør.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!