Søndag d. 21. juli 2019 - �rgang 14

500.000 kroner til foreninger i Vesthimmerland med medlemmer i alle aldre

22-03-2019

I forbindelse med Budget-2019 i Vesthimmerlands Kommune blev det besluttet, at man skulle kigge på en delvis udfasning af 25 års reglen, der i sin enkelthed har tilgodeset idrætsforeninger, der har sit daglige virke i idrætshaller, da man her ikke har skelnet imellem udøvere over og under 25 år.

På den baggrund har Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune ønsket, at man fra 2019 og fremadrettet understøtter alle idrætsforeninger mere lige, så klubber og foreninger med egne lokaler bliver mere sidestillet med dem, der lejer sig ind i selvejende idrætshaller eller institutioner. Man ønsker ikke, at 25 års reglen skal have så stor betydning for, hvordan foreninger i Vesthimmerland modtager støtte i lokaletilskud ud fra alderssammensætningen hos medlemmerne.

- De 500.000 kroner skal være med til at understøtte mangfoldigheden i foreninger med medlemmer i alle aldre. På den måde har vi en delvis udfasning af 25 års reglen her i 2019, hvilket også er et politisk signal om at understøtte vores senioridræt i Vesthimmerlands Kommune. Et område, der også har et sundhedsmæssigt og socialt fokus, siger udvalgsformand for Kultur- og Fritid, Asger Andersen og slutter:

- Samtidig har ”Bevæg Dig For Livet” i Vesthimmerland også stor fokus på at styrke tilbuddene til vores seniorer og derfor kan vi med de 500.000 kroner støtte endnu flere initiativer og aktiviteter for alle aldre.

Formand for Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune, Poul Erik Pedersen, glæder sig over ekstrabevillingen til Fritidsrådet og siger:

- Jeg er rigtig glad for, at klubber og foreninger med egne lokaler bliver mere sidestillet med de klubber, der lejer sig ind i idrætshaller. Jeg håber den nye fordeling af lokaletilskud kan være medvirkende til, at der skabes endnu flere idrætsaktiviteter på tværs af alder i Vesthimmerland.

- Samtidig skal det stærkt pointeres, at aktivitetstilskuddet fortsat udelukkende gives til unge under 25 år, og det er meget vigtigt at understøtte denne gruppe til nogle gode fritidsfornøjelser – om det er spejder, idræt, rollespil eller andet er underordnet, bare man mødes og bliver et ”helt menneske”, med de sociale kompetencer, der er nødvendige at have, slutter Poul Erik Pedersen.

De 500.000 kroner er landet i klubbernes klubkasse, så der er givet nogle glade kasserer rundt i Vesthimmerlands Kommune. Klubberne der har modtaget støtten, er klubber, der har ansøgt om lokaletilskud i 2017.

Her i løbet af 2019 skal Fritidsrådet i samarbejde med Kultur og Fritid se nærmere på faste retningslinjer for delvis udfasning af 25 års reglen for lokaletilskud, der skal gælde for ansøgninger om lokaletilskud i 2020 og fremadrettet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!