Tirsdag d. 29. september 2020 - �rgang 15
Afgående formand Niels Krogh Madsen (t.v.), den ny formand Jørn Jensen og direktør Brian Larsen (stående) studerer foto-collage, som beskriver Aars Boligforenings udvikling de seneste år.

Aars Boligforening valgte ny formand efter 18 år

16-09-2020

Aars Boligforenings repræsentantskab har valg den hidtidige næstformand, kontrolchef på Jernstøberiet Dania, Jørn Jensen, til ny formand. Han afløser arkitekt Niels Krogh Madsen, som efter 18 år på formandsposten ikke ønskede at fortsætte.

Nyvalgt til hovedbestyrelsen blev Leif Thomsen og Per Danielsen, begge Aars. Sidstnævnte indtræder i stedet for afdøde Jørn Holm Jensen. Genvalgt til hovedbestyrelsen blev Bruno Hald og Mogens Friis, begge Aars, og Grethe Olesen, Hornum.

Niels Krogh Madsen kunne berette om et travlt år: 

- Vi har holdt licitation på 54 boliger på Klokkelyngen i den sydlige del af Aars. Projektet er opdelt i to etaper med etape et på 34 boliger. Arbejdet påregnes startet i oktober/november 2020. I oplandsbyerne har vi haft licitation over 25 huse, nemlig i Haubro (tre huse), Vegger (fire huse), Hvalpsund (seks huse), Gedsted (fem huse) og Aalestrup (syv huse). Byggeriet ventes startet i efteråret 2020.

Den afgående formand oplyste, at Boligforeningen påtænker at opføre en boligbebyggelse på sin grund langs Gislumvej, Himmerlandsgade ved Aars Hotel. 

- I Aalestrup arbejdes sammen med Vesthimmerlands Kommune om opførelse af 16 boenheder. Vi regner med byggestart først i 2021, pointerede Niels Krogh Madsen.

Den afgående formand redegjorde for Aars Boligforenings fremtidsplaner.

- Bestyrelsen og direktionen har arbejdet med en 10-12-årsplan, hvor man prøver at planlægge udvidelser og opførelse af forskellige afdelinger i perioden i overensstemmelse med prognoser for udviklingen. Planerne gælder både for nye bebyggelser og renoveringer. Det er vigtigt, at Boligforeningen er klar med velegnede boliger, når der af hensyn til udvikling og bosætning er behov herfor.
Boligforeningen disponerer over cirka 1270 lejemål.

- Det går rigtig godt med udlejningen. I Aars By er der enkelte ledige lejemål, som er under genudlejning. I Aalestrup er der ledige lejemål, men der arbejdes med en helhedsplan for renovering af træ-kvarteret (Bøgevej/Pilevej samt Diget). I Farsø går udlejningen lidt trægt, men det går fremad af, sagde Krogh Madsen. 

Boligforeningen har lagt billet ind på tre renoveringsprojekter hos Landsbyggefonden. Når de er godkendt i fonden, vil projekterne blive forelagt beboerne i de berørte afdelinger.

Revisor Per Sørensen, PWC, fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Repræsentantskabsmødet blev holdt på Aars Hotel.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!