Søndag d. 23. februar 2020 - �rgang 15

Aars IK er på ret kurs

14-02-2020

Sportsligt og klubmæssigt var 2019 et godt år for fodbolden i Aars.

Tekst: Per Lyngby  

Såfremt succes måles ud fra resultaterne, så kan det vist kun siges, at 2019 var et godt år. Herrerne er nu, at finde i serie 2, damerne tilbage i serie 1, samt oprykning til serie 6 og U19. Dertil mange andre gode resultaterne på seniorsiden.

Med disse sportslige facts indledte formanden, Peter Rønfeldt, sin beretning på generalforsamlingen i Aars Idrætsklub forleden.

“Men succes udgøres ikke alene ud fra resultaterne. Resultaterne er en afledt effekt af, at det er sjovt spille fodbold i Aars IK, at det er godt sted at være, sjovt at komme til træning, at man føler sig som en del af et fællesskab, ja så kommer resultaterne også. Det er vi et bevis for i Aars. Medlemstallet er steget støt de senere år, hvilket gør sig gældende på både herrer/drenge siden, men også på dame/pige siden. Det er succes og noget vi skal bygge videre på. Det kan alle i og omkring klubben være stolte af – for det er altafgørende for, at vi har en klub, nogle hold og den afledte effekt, nogle resultater, som vi kan være stolte af”, fastslog Peter Rønfeldt.

Formanden kom også ind på mange af de aktiviteter, som klubben i øvrigt er involveret i: Vildbjerg Cup, koncert i messecenteret i samarbejde med naboerne fra FUIK, barvagter ved Kimbrerfesten og det legendariske guirlandehold, som sørger for at byens julebelysning kommer op samt de frivillige, som sørger for at baner og omgivelser i og omkring klubhuset er velholdte.

Fællesskab og frivillighed
“Det fællesskab og engagement skal vi være stolte af og bygge videre på. Fællesskabet og frivilligheden omkring klubben er en nødvendighed for, at vi har nogle gode rammer til brugerne. Det er ikke nok, at aflevere sit barn og betale kontingent for, at få det hele til at løbe rundt. Der skal meget mere til for, at få det hele til at spille. Vi er afhængige af hjælp og indsats fra frivillige. Heldigvis er vi begunstiget af mange trofaste hjælpere, men der er altid plads til flere”, lød det fra formanden.

Samarbejdet med klubbens hovedsponsor, Jutlander Bank, går langt tilbage – og formanden udtrykte sig da også sikker på, at det gode samarbejde fortsætter når man i løbet af 2020 skal genforhandle hovedsponsoraftalen. 

Samarbejdet med AIK’s Venner kører godt, og fra klubbens side kan man glæde sig over kontante tilskud til en række forskellige ting.

Formanden benyttede også lejligheden til at takke René Carøe som mangeårig Centerleder og byde velkommen til Anders Christensen som har overtaget jobbet. 

“Der er mange, der fortjener ros og anerkendelse for deres indsats i og omkring idrætsklubben. Med risiko for, at glemme nogen, vil jeg bare sige tak for indsatsen. Husk derfor også, at sætte pris på den indsats, som træneren, holdlederen og de mange frivillige gør for dig eller dit barn. En tak betyder mere end du tror – ind i mellem er der også ting der glipper for de frivillige, men det vi gør er som hovedregel i den bedste mening”, sluttede Peter Rønfeldt.

Regnskab
Regnskabet, som blev fremlagt af kasserer Ilona Strange, viser et overskud på 21.113 kr., hvilket bringer egenkapitalen op på 1.202.237 kr. Kantinedriften er en forholdsvis stor post for klubben, som i 2019 har haft et underskud på 40.824 kr. på den konto. Det er en kraftig stigning i forhold til året før, hvor kantinedriften udviste et minus på 7.339 kr. På indtægtssiden kan man tydeligt se, at klubben har mange medlemmer i ungdomsafdelingen, hvor kontingentindtægterne for de 5-18-årige viser indtægter på 367.250 kr. Der har dog også måttet afskrives kontingent, nemlig 12.535 kr., som det ikke er lykkedes for klubben at få i kassen.

Formanden genvalgt
Generalforsamlingen godkendte beretning og regnskab uden kommentarer og genvalgte Peter Rønfeldt som formand for Aars IK, hvor Claus Bo Pedersen forlader bestyrelsen og afløses af nyvalgte Jannik Skammeritz Larsen.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!