Onsdag d. 11. december 2019 - �rgang 14

Aars skal have ny vuggestue

09-08-2019

To muligheder er i spil til opførelsen af en ny vuggestue i Aars med plads til 20 børn.

Af Jacob Dalgaard

Der er rift om vuggestuepladserne i Aars, og derfor besluttede Børne- og Familieudvalget i juni at udbygge kapaciteten med 20 nye pladser. Nu har forvaltningen lavet to forslag, som politikerne på tirsdag skal vælge imellem.

Det ene forslag er en tilbygning til børnehaven Troldehøj, hvor der i dag er 55 børnehavepladser. I forslaget er der egen indgang til vuggestuen, garderobe og toilet/pusleforhold. Desuden er der nem integration med eksisterende køkken, motorikrummet bevares uændret, og der bliver forbedrede personaleforhold. Der er direkte adgang fra garderoben til soverummet, og der bliver selvstændig legeplads til vuggestuen.

Det andet forslag går på at inddrage Pædagogisk LæringsCenter på Østermarkskolen, hvor der bliver plads til en integreret institution med 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Den integrerede institution bliver selvstændig med egen ledelse, personale, bestyrelse og økonomi. Der bliver separat indgang til vuggestue og børnehave adskilt fra skolens elever. Vuggestuen får egen afdeling, og der bliver tre børnehavegrupper med tilstødende grupperum. Derudover er der gode og fleksible fællesrum og et centralt placeret køkken. Der bliver indrettet legeplads til både vuggestue og børnehavebørnene med afgrænsning over mod skoledelen.

Denne nye institution skal samtidig erstatte en af byens børnehaver - enten Troldehøj eller Børnehaven Bakgården. Formentlig sidstnævnte, hvor bestyrelse, personale og ledelse er positive overfor løsningen - forudsat de får maksimal indflydelse på processen. Omvendt er Troldehøjs ditto ikke positive i forhold til at flytte på Østermarkskolen. Her foretrækker man en tilbygning.  

En tilbygning til Troldehøj skønnes at koste 2,9 millioner kroner og en årlig ekstraudgift på driften på 75.000 kroner.

Løsningen på Østermarkskolen er anslået at koste 7,2 millioner kroner. Til gengæld vil der her være en årlig driftsbesparelse på omkring 100.000 kroner samt en indtægt på salg af Bakgårdens Børnehave på 1,5 million kroner.

Uanset hvilken løsning, der vælges, vil den nye vuggestue først være klar omkring 1. oktober 2020 - forudsat at de nødvendige midler afsættes på det kommende budget.

I følge Inger Nielsen (V), formand for Børne- og Familieudvalget, er der i Aars 10-15 børn på venteliste til en vuggestueplads. For at leve op til pasningsgarantien i kommunen er disse børn placeret hos dagplejere eller i vuggestuen i Vestrup.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!