Fredag d. 24. maj 2019 - Årgang 14

Årsmøde i Ældre Sagen: Bestyrelsen måtte sidde i andet lokale

10-03-2019

Der var mødt over 100 medlemmer op til Ældre Sagens Løgstørs generalforsamling, og det gav pladsproblemer i Byens Hus.

Der er foreninger, der har særdeles svært ved at trække medlemmerne til de årlige generalforsamlinger. Men sådan forholder det sig ikke i Ældre Sagen Løgstør. Tværtimod. Over 100 medlemmer fyldte lokalet til sidste plads til årsmødet fredag aften, så en del af bestyrelsen måtte tage plads i et tilstødende lokale.

Formand Ingrid Leere aflagde en lang beretning, der vidner om det høje aktivitetsniveau, som er i Ældre Sagen Løgstør. Hun kunne blandt andet også fortælle, at lokalforeningen er blevet en demensvenlig forening grundet de aktiviteter, som foreningen tilbyder demente og deres pårørende .

Lokalafdelingen i Løgstør har 1950 medlemmer og 70 frivillige. I hele Vesthimmerland er der 6.429 medlemmer af Ældre Sagen.

 Ingrid Leere, Kjeld Vesterskov og Valther Schack blev alle genvalgt til bestyrelsen. Bente Jensen blev genvalgt som suppleant, mens Dorit Urth blev ny suppleant.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!