Onsdag d. 19. september 2018 - Årgang 13

Advokat afviser mulighed for Aldi-butik

11-10-2017

Hvis der skal bygges en ny Aldi-butik på Limfjordsvej 2-4 i Løgstør, skal udbuddet på ejendommen gå om, vurderer advokat.

Hvis der skal bygges en ny Aldi-butik på Limfjordsvej 2-4 i Løgstør, skal udbuddet på ejendommen gå om, vurderer advokat.

Af Jacob Dalgaard

Der er i den grad gået jura i sagen om en ny Aldi-butik i Løgstør. Nu har advokat Niels Vase, partner i HjulmandKaptain, på Vesthimmerlands Kommunes foranledning undersøgt mulighederne, og han vender tommelfingeren nedad.

For at forenkle problematikken lidt, kan man sige, at der er to afgørende elementer i sagen. Den tidligere børnehave Kridthuset på adressen blev i 2016 købt af Grata ApS. I kommunens udbud fremgik det, at der ikke måtte drives detailhandel på ejendommen.

Så langt så godt. Nu har Grata ApS imidlertid søgt om at få lov til at udvide netop detailhandelsafgrænsningen i Løgstør, så den også omfatter Limfjordsvej 2-4, således der kan bygges en Aldi på stedet. Begrundelsen er, at der siden udbuddet er sket en ændring af planloven, som gør det lettere at ændre på den slags begrænsninger.

Men så kommer udbudssagen i vejen.

Niels Vase påpeger, at hvis der på nuværende tidspunkt gennemføres en ændring som ønsket, vil Grata således have opnået en fordel i forhold til de potentielle bydende, der måtte have samme interesse, men som undlod at afgive bud, fordi de ønskede at drive detailhandel. Dette er i strid med ligebehandlingsprincippet.

Kommunen ville med andre ord måske kunne have opnået en højere pris på ejendommen end de faktiske 450.000 kroner, hvis der i udbuddet havde været anført mulighed for detailhandel.

Advokaten nævner dog nogle muligheder for at åbne op for detailhandel på området, da et sådant udbud ikke for altid skal bremse for ny planlægning. Men han henstiller til at Grata og kommunen i stedet lader udbuddet gå om.

Hvis forholdet er, at begge parter ønsker, at der drives detailhandel på arealet kunne en løsning være, at parterne ophævede aftalen i enighed, og at der derefter blev gennemført et nyt udbud jævnfør udbudsreglerne, hvori det kunne anføres, at aftalen var betinget af en ændring i plangrundlaget, således at detailhandel tillades. Derved vil Grata Aps blive ligestillet med andre interesserede, og kommunen vil få konstateret en markedspris.

Sagen skal behandles politisk allerede i morgen torsdag på et Økonomiudvalgsmøde.

 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!