Søndag d. 29. marts 2020 - �rgang 15

Alle konfirmationer udskydes til efter pinse

18-03-2020

Der bliver ingen konfirmationer i Vesthimmerland i hverken april eller maj.

Af Jacob Dalgaard

Et af kirkeårets store festdage er konfirmationen. Men den fest bliver som så mange andre fester ramt af coronakrisen. Viborg Stift har i dag meddelt, at alle konfirmationer er udskudt til efter pinse. Konfirmationsforberedelsen er også aflyst, men præster kan vælge at tilbyde fjernundervisning.

Biskopperne har udsendt en vejledning, hvori de også understreger, at kirkerne er underlagt det generelle påbud om, at man ikke må samles offentligt i større grupper end 10 personer. Undtaget er bisættelser og begravelser. 

"Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm," fremgår det af vejledningen. Biskopperne opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

Det pålægges samtidigt kirketjener eller graver samt præst at stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket også er Kirkeministeriets anbefaling.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!