Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Analyse skal nedbringe stigende sygefravær i ældreplejen

22-10-2020

Vesthimmerlands Kommune er med statslige midler i ryggen i færd med at undersøge, hvordan sygefraværet blandt 800 medarbejdere i ældreplejen kan nedbringes.

Stigende sygefravær blandt social- og sundhedspersonale er et problem i otte ud af Nordjyllands 11 kommuner, når man kigger på tallene fra 2018 til 2019. Altså inden coronaen kom officielt til Danmark. Vesthimmerlands Kommune er én af disse kommuner.

I 2017 var sygefraværet på 5,61%, mens det i 2018 var steget til 7% og i 2019 til 7,4%. Det er en procentvis stigning på 31,91% fra 5,61 til 7,4% over få år.

Kommunen har derfor efter ansøgning fået del i en statslig pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Der er givet en bevilling på 852.000 kroner til projekt "Fra fravær til nærvær - nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Vesthimmerlands Kommune." 

Projektperioden løber indtil 31. december 2021. Medarbejderne i hjemme- og sygeplejen, på alle plejecentrene inkl. Røde Kors Hjemmet i Løgstør samt udviklingsafdelingen - i alt ca. 800 medarbejdere - vil blive omfattet projektet.

I projektets indledende fase udarbejdes en analyse af sygefraværet i ældreplejen i Vesthimmerlands Kommune. Formålet med dette er, at tilvejebringe viden om årsager til sygefraværet, herunder i hvilken grad sygefraværet er præget af hyppigt kortvarigt sygefravær, langvarige sygemeldinger, sygemeldinger af psykiske eller fysiske årsager.

Med afsæt i analysens resultater vil der blive udarbejdet en strategi for, hvordan sygefraværet i ældreplejen i Vesthimmerlands Kommune kan nedbringes via målrettede initiativer. 

Udover puljemidlerne fra staten bidrager kommunen selv med 217.200 kr. til projektet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!