Torsdag d. 30. marts 2017 - Årgang 12

Anders Bloksgaard fortæller om kapervæsnet 1807-14

21-03-2017

Limfjordsmuseets museumsdirektør, mag. art. Anders Bloksgaard fortæller på torsdag historien om statsautoriserede sørøvere langs de danske kyster.

Ved at sætte kikkerten for det blinde øje ved det berømte ”Slaget på Rheden 2. april 1801”, kunne admiral Lord Nelson, da han telegrafisk fik ordre på at trække sig tilbage i kampen mod danskerne, tillade sig at fortsætte den blodige kamp til den sejrrige ende for englænderne. Dette resulterede i, at englænderne sejlede derfra med hele den danske krigsflåde.

Danmark og Norge var ét land på den tid, og hvad skulle man nu gøre? Der var i begge lande stor forbitrelse over det skete, og man lavede
indsamlinger for hurtigst muligt at kunne få opbygget en mindre flåde af kanonbåde, dvs. små robåde med én kanon, med hvilke de kunne genere de store engelske handelsskibe på deres vej gennem de nordiske farvande til handel i Østersøområdet. Og man ikke bare generede! Man drev decideret sørøveri!

Mag.art. Anders Bloksgaard har studeret alt, hvad der er at finde af tekster og billeder fra den spændende tid, så der venter tilhørerne et meget interessant foredrag på torsdag kl 19-21 i den tidligere byrådssalen i Løgstør. Se annonce her.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!