Lørdag d. 16. januar 2021 - �rgang 15

Anonym sponsor har sendt julegave til Løgstør Golfklub

19-12-2020

Ukendt sponsor tilbyder at betale halvdelen af overdækning over en del af klubbens udslagsmåtter.

Formanden for Løgstør Golfklub, Per Olsen, måtte lige nive sig i armen, da der på hans skrivebord pludselig lå en meddelelse fra en anonym sponsor:

Vi kan forstå, klubbens største ønske, er at få bygget en overdækning, over en del af klubbens udslagsmåtter. Vi vil tilbyde klubben at betale 50% af udgifterne, hvis klubben selv kan skaffe de resterende midler”.

Bestyrelsen og en række andre frivillige i klubben, har allerede i 2019 lavet skitse og indhentet tilbud på etablering af en overdækning på 20 x 5 m, ligesom der efterfølgende er nedsat et udvalg, som skulle styre og planlægge projektet.

Prisen til materialer var da på kr. 199.625, men udvalget håber, at ændringer i materialevalg og en prisforhandling kan sænke prisen til ca. kr. 190.000. Dermed skal klubben med den uventede julegave nu forsøge at skaffe de manglende cirka 95.000 kroner.

Det flotte tilbud har fået bestyrelsen i golfklubben til at iværksætte en indsamling blandt klubbens små 300 medlemmer og klubbens samarbejdspartnere og sponsorer. Der er udsendt en skrivelse med opfordringen: ”Så det er nu vi har brug for din hjælp – Støt op om projektet og indbetal dit bidrag inden 1.3.2021”.

Af beskrivelsen fremgår det bl.a. at støtte kan medvirke til, at Løgstør Golfklub i 2021 får opfyldt sit ønske om at tilbyde især klubbens begynder- og ungdomsafdeling en træningsmulighed, så de ikke bliver generet af vind og vejr.

Løgstør Golfklub er i dag en af landets mindste med små 300 medlemmer. Der er kun én fuldtidsansat greenkeeper og en  lønnet medhjælper i sommerhalvåret. Alt andet arbejde udføres af en stor skare af frivillige hjælpere.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!