Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

Børn i Aars står uden pasning

07-02-2019

Der mangler dagplejere i Aars, og der arbejdes nu på at skaffe flere vuggestuepladser.

De nye små borgere, der kommer til verden i Aars, kan ikke være sikker på en plads i den kommuneale dagpleje eller i en vuggestue, for kommunen har problemer med at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejemødre. Det har lederen af den kommunale dagpleje, Helle Skødt Kristiansen, påpeget i et brev til Børne- og Familieudvalget, hvori hun foreslår oprettelse af 15 ekstra vuggestuepladser.

"Pasningsgarantien er under alvorlig pres i Aars, da forældrene har krav på, at vide besked om plads til deres barn 1-3 måneder før opstart jf. politisk besluttede visiteringsregler. Lige nu har vi ikke nok pladser at tilbyde forældrene på vores ventelister, hverken i vuggestue eller dagpleje, og dagplejen er jo ”buffer”, skriver Helle Skødt Kristiansen.

Dagplejen søgte senest efter en ny dagplejer i januar med frist den 21. januar. Her indkom der blot to ansøgninger, hvoraf den ene boede i Aalborg Kommune og ikke havde til hensigt at flytte. Den anden trak sig igen af familiære årsager.

Situationen i Aars er yderligere forværret af, at fire af de i alt 41 dagplejere i byen er langtidssygemeldte, og tre andre har opsagt deres stillinger. En del af de aktive dagplejere har endvidere fem børn, så situationen er presset.

Børne- og familieudvalget gav tirsdag forvaltningen mandat til, at pladsproblemerne på den korte bane kan løses via en tæt dialog mellem Dagplejen og de to institutioner i Aars, der i dag har vuggestuepladser; Lille Madsens Hus og Markvænget. Derudover skal der gøres en ekstra indsats for at finde nye dagplejemødre.

Desuden er en arbejdsgruppe i færd med at finde varige løsninger på problemet, og de bliver præsenteret på udvalgets møde i marts.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!