Fredag d. 22. marts 2019 - Årgang 14

Botilbud i Løgstør har ikke været en succes

10-08-2018

Et botilbud på Højvej i Løgstør til belastede unge indstilles nu til lukning blot halvandet år efter dets åbning.

Det var unge, der gerne ville ud af eller forblive ude af alkohol- og/eller stofmisbrug, der kunne få ophold på botilbuddet på Højvej, og et af indsatsområderne var at hjælpe de unge i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Sundheds- og Ældreministeriet havde endda bevilget 1,4 millioner kroner til projektet over 3 år.

Alligevel indstiller Jobcenter Vesthimmerland, misbrugsafdelingen og psykiatriområdet  i Vesthimmerlands Kommune nu botilbuddet til lukning fra 1. januar 2019.  

Baggrunden er, at der pt. kun er 3 unge mennesker bosiddende på Højvej, hvilket vurderes at være for lidt til at kunne danne det erfaringsgrundlag med tilbud til målgruppen, som er projektets forudsætning. Der er endvidere ingen unge på venteliste til indflytning, der giver håb om øget efterspørgsel efter tilbuddet. Det har generelt vist sig at være vanskeligt at motivere relevante unge til at flytte ind i tilbuddet.

Desuden er der en økonomisk årsag, idet Vesthimmerlands Kommune trods ministeriets tilskud stadig har en årlig personaleudgift på 500.000 kroner, som forvaltningerne ikke mener står mål med ubyttet af botilbuddet.

Det er Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og familieudvalget, der på sine kommende møder skal tage den endelige beslutning om at lukke tilbuddet ned igen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!