Mandag d. 21. september 2020 - �rgang 15

Bredt flertal vil beholde fire plejecentre med demenspladser

29-08-2020

Vesthimmerlands Kommune vil gerne samle de mest demente plejehjemsbeboere på to specialiserede plejecentre, men politikerne siger nej.

Af Jacob Dalgaard

Nærhed vægter højt hos flertallet af byrådsmedlemmerne i Vesthimmerland. Derfor stemte de i går nej til et forslag om at centralisere kommunens demenspladser på to plejecentre i stedet for de fire, som de er fordelt på i dag. I oplægget fra forvaltningen skulle demensafsnittene på Plejecenter Aaglimt i Aalestrup og Plejecenter Højgården i Farsø flyttes til Kærbo i Ranum og Plejecenter Østermarken i Aars, som er kommunens to øvrige plejecentre med demensafsnit.

Men fronterne i byrådet var trukket skarpt op i debatten, og der skulle en sælsom afstemning til, før der blev truffet en afgørelse. De noget mærkværdige afstemningsregler, der af og til finder sted ved byrådssamlingerne, udmøntede sig torsdag i hele fire afstemninger, før borgmester Per Bach Laursen omsider kunne fastslå udfaldet af sagen.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti havde ellers ihærdigt bakket forvaltningens forslag om at centralisere demensafsnittene på to matrikler op.

Især Pia Buus slog til lyd for en samling i Ranum og Aars. Det giver en større specialisering og samling af kompetencer på demensområdet, og Vesthimmerland er ikke større, end at det er overkommelige afstande for de pårørende, mente hun.

Men Socialdemokraties Rasmus Vetter fra Aalestrup mente nu nok, at Ranum ligger lige vel langt væk for hans kone Gitte, hvis han skulle ende på Kærbo i Ranum. 

Kirsten Moesgaard, VesthimmerlandsListen, synes også, at Vesthimmerland med sit store areal bør beholde demenspladserne på fire centre. Hun mener desuden, at plejecentrene nok skal klare udfordringen med de demente, fordi plejepersonalet på alle plejecentrene i forvejen skal vide noget om demens.  

DF's Liselotte Lynge Jensen henviste til Rebild Kommunes gode erfaringer med at centralisere demenspladser, men argumenterne prellede af på de øvrige partier, der ville have nærhed. Derfor endte den forvirrende afstemning med at bibeholde demensafsnittene på både Højgården, Aaglimt, Østermarken og Kærbo med sidstnævnte som plejecenter med særlige specialiserede demenspladser som hidtil.

Under debatten var der til gengæld bordet rundt enighed om at give flere ressourcer til demensområdet. Om politikerne har vilje til handling bag ordene viser sig først ved de forestående budgetforhandlinger.  

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!