Tirsdag d. 23. april 2019 - Årgang 14

Byggesagsgebyr lander på nordjysk gennemsnit

06-12-2018

Byggesagsgebyret i Vesthimmerlands Kommune har de senere år levet en omtumlet tilværelse.

Af Jacob Dalgaard

Byggesagsgebyret i Vesthimmerland blev for et par år siden helt afskaffet for hurtigt at blive genindført. I 2017 blev det fastsat til 320 kroner i timen, og i 2018 steg det til 475 kroner i timen. I går besluttede Økonomiudvalget at det i 2019 skal stige yderligere til 545 kroner. Dermed rammer taksten gennemsnittet for de nordjyske kommuner.

Det har vist sig at være svært at fastsætte en passende takst for byggesagsbehandling. I budgettet for 2019 vedtog byrådet, at der skal inddrives 1.180.000 kroner på den post, og så er kunsten at tilrette en timetakst, der ender med at passe på det samlede beløb, når året er omme.

Det lykkes tilsyneladende ikke i indeværende år, hvor der opereres med at inddrive 1 million kroner i byggesagsgebyr. Beregninger viser, at der formentlig kun kommer 850.000 kroner i kassen på den konto.

Hvis byggeaktiviteten i 2019 bliver på niveau med 2018, ville byggesagsgebyret faktisk skulle hæves helt op til en timepris på 650 kroner for at nå budgetmålet, men så vidt har Økonomiudvalget ikke ønsket at gå.

Udvalgets formand, Per Bach Laursen, siger, at der ikke er udsigter til en afmatning på byggesagskontoret. Tværtimod. Derfor forventer han, at taksten på 545 kroner kan ende med at passe med budgettet.

I øvrigt tilføjer han, at der har været en utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid på byggesager på grund af omlægning af et edb-system. Men fra midten af 2019 skulle Byggesagskontoret igen være på fuld omgangshøjde, siger Per Bach Laursen.

I stedet for at operere med skiftende timetakster, har kommunen også muligheden for at indføre en fast takst fastsat af Trafik-, By og Boligstyrelsen. Denne takst er for 2019 på 1.048 kr. Det er en mulighed, som ØK-formanden er villig til at kigge på næste år, hvis Teknik- og Miljøudvalget bringer ønsket frem til budgetforhandlingerne.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!