Søndag d. 24. januar 2021 - �rgang 15

Byrådet garanterer for lån for 178 millioner kroner

18-12-2020

Byrådet delte i går rundhåndet ud med lånegarantier. Vesthimmerlands Forsyning fik en garanti på 144 millioner kroner, og Energi Vegger Amba fik garanti på 5,2 millioner, mens det kommende sundhedshus i Aalestrup sikrede sig 3,5 millioner i garanti, og Løgstør Boligforening fik en garanti på 28 millioner.

Af Jacob Dalgaard

Vesthimmerlands Forsyning er i gang med meget store investeringer, og derfor har det af Vesthimmerlands Kommune ejede selskab bedt kommunen om en garanti for anlægslån i Kommunekredit for 144 millioner kroner. 

Pengene skal bruges til udvidelse af renseanlægget i Hadsund, som for Vesthimmerlands Kommune kommer til at koste omkring 36 millioner kroner. Andre 82 millionber kroner skal bruges til at etablere en pumpestation og ledningsnet fra Aars til Hadsund, således at spildevand kan pumpes fra Vesthimmerland til Hadsund som erstatning for det udtjenete renseanlæg i Aars.

Derudover har Vesthimmerlands Forsyning brug for omkring 26 millioner kroner til byggemodning og kloakering af ikke tidligere kloakerede områder. 

Venstres Morten Mejdahl udtrykte - næsten som sædvanlig - skepsis, når kommunen stiller garantier. Han konstaterede, at det er borgerne, der hæfter, for gælden, hver gang kommunen udstikker en garanti.

Hans partifælle Jens Lauritzen, der også er formand for Vesthimmerlands Forsyning, sagde, at selskabet godt kan finde en anden finansiering end Kommunekredit, men det vil gøre det dyrere at være kloakforbruger i Vesthimmerland, fordi der så skal betales en højere rente af lånet. 

Han tilføjede, at Vesthimmerlands Forsyning kun kan låne til nye anlæg, mens renoveringer som dem, der pågår i Ranum og Aalestrup skal finansieres løbende over driften. 

Debatten om lånegarantier affødte et spørgsmål om omfanget af kommunens lånegarantier. Borgmester Per Bach Laursen svarede, at kommunens garantier falder i takt med, at der afdrages på de garanterede lån. 

Til gengæld for garantien, skal Vesthimmerlands Forsyning betale kommunen en garantiprovision på 0,4 % årligt af den til enhver tid tilbageværende restgæld. Det beløber sig det første år til 575.400 kroner til kommunekassen. 

Flere garantier

Inden byrådsmødet var omme, havde politikerne garanteret for yderligere 3 lån. Løgstør Boligforening forbereder en renovering af 8 rækkehuse på Dragsdalvej til en anslået pris på knap 28 millioner kroner. Aalestrup Sundhedshus fik bekræftet en lånegaranti på 3,5 millioner kroner, og biogasanlægget i Vegger blev bevilget en garanti på 5,2 mio. kr. til en ny lagertank, renovering af 2 eksisterende tanke samt opdatering af en brovægt.

De omkring 37.000 borgere i Vesthimmerland kom således torsdag til at hæfte for cirka 4.800 kroner ekstra hver. Garantien bliver dog kun effektueret, hvis låntagerne mister evnen til at betale af på lånene. 

Grundet erosion af beton i en 20 år gammel lagertank er der hos Energi Vegger Amba behov for udskiftning for at kunne opretholde produktionen. Der etableres en midlertidig løsning med en ekstra lagertank, mens den eksisterende erstattes af en ny og tilsvarende lagertank. 2 eksisterende råvaretanke til industriaffald skal have udskiftet låg som følge af delvis kollaps.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!