Søndag d. 24. marts 2019 - Årgang 14

Den kommunale dagpleje er under stort pres

16-04-2018

Det vil koste 2 millioner kroner ekstra at opretholde den kommunale dagplejes nuværende serviceniveau i Vesthimmerlands Kommune. Andre pasningsordninger for de 0-2-årige er hårde konkurrenter.

Af Jacob Dalgaard

Flere forældre vælger private dagplejere eller vuggestuer til deres små poder, som der samtidig er blevet færre af. Udviklingen er sket på bekostning af de kommunale dagplejere. På 10 år er antallet af kommunale dagplejere i Vesthimmerlands Kommune næsten halveret. I 2008 var der 221. I 2018 er tallet nede på 117.

Imens er børnetallet hos private dagplejere mere end fordoblet, så de private nu har 141 børn. Den kommunale dagpleje er dog stadigvæk størst med 435 børn trods et fald fra 781 i 2007. Men vuggestuerne tager også en stigende andel. I 2012 var der slet ingen børn i vuggestue i Vesthimmerland. I dag er 98 børn indmeldt i en vuggestue, og tallet er stigende. Det samme er antallet af vuggestuer.

- Det er helt rigtigt at vi er udfordret på vores kommunale dagplejere. Det betyder, hvis vi skal fortsætte uændret, at der skal findes ca. 2 millioner til budget 2019. Det, tror jeg, bliver en svær opgave, og det ser også ud til at flere og flere forældre vælger vuggestuer til de mindste børn frem for dagplejer, siger INger Nielsen (V), der formand for kommunens børne- og familieudvalg.

Hidtil har kommunen kørt med en såkaldt belastningsgrad på 3,75 i dagplejen. Det betyder, at der i budgettet er kalkuleret med, at dagplejerne i gennemsnit har 3,75 børn årligt. Men i 2017 endte belastningsgraden på blot 3,56, og det medførte en budgetoverskridelse på over 1,1 million kroner.

Det er realiteter, som politikerne nu må reagere på. Hvis ikke udviklingen vender, skal der enten ske afskedigelser af dagplejere, eller også skal politikerne prioritere at bruge flere penge. Ønskes det nuværende niveau fastholdt med en belastningsgrad på 3,5, vil det medføre en merudgift på området på 2 millioner kroner.

- Personligt håber jeg stadig, vi fortsat kan tilbyde kommunale dagplejer i Vesthimmerland. Om der kan findes en løsning med at gæstepleje kan foregå i LBO/vuggestuer, eller der kan laves andre fleksible løsninger, må vi også se på, siger Inger Nielsen.

Indtil videre er der ikke truffet en afgørelse, men det bliver et af de emner, som Børne- og Familieudvalget kommer til at drøfte i løbet af 2018, fastslår Inger Nielsen.

Hun lufter samtidig tanken om at udsende et spørgeskema til forældrene for at vejre stemningen om, hvilke pasningsordninger de foretrækker.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!