Fredag d. 7. august 2020 - �rgang 15
Det gamle mejeri Søndergade er nu væk, og snart vil der være parkeringspladser på stedet, hvor der tidligere summede af liv, når mælk fra egnens landmænd kom ind til forarbejdning på mejeriet, som blev etableret i 1888 og lukket i 2002.

Der rives ned og bygges op i Farsø

13-07-2020

Det gamle mejeri er fjernet, der laves vejarbejde flere steder og en ny Netto er på vej.

Tekst & foto: Per Lyngby

Sommerferien bliver bl.a. brugt til at reparere veje og nedrive gamle bygninger i Farsø.

Farsøs gamle mejeri, som blev indviet i 1888 og gennem mere end et århundrede har stået som et markant vartegn med sin høje skorsten i den sydlige del af byen, ligger nu hen som en dynge murbrokker. Og snart vil også de være væk, så der kan etableres en parkeringsplads til brug for det nærliggende forfattermuseum for Johannes V. og Thit Jensen.

Mejeriet har i flere år stået som lidt af en skamplet i bybilledet efter at have levet en omskiftelig tilværelse siden mejeridriften stoppede i 2002. De senere år har bygningerne stået tomme og forsømte hen, og der har fra flere sider været ønske om, at der skulle gøres noget. Det har Vesthimmerlands Kommune nu gjort ved at overtage bygningerne, nedrive dem og anlægge parkeringspladser . En del af mejeriet står dog stadig, nemlig nogle nyere bygninger, som bruges af den Aalestrupbaserede virksomhed Himmerlandskød.

I den centrale del af Farsø arbejdes der for tiden med at renovere belægningen i lyskrydset ved Store Torv. Brostensbelægningen lider under den tunge trafik, hvor stenene efterhånden har arbejdet sig løse flere steder. Oprindeligt kom brostenene fra Kina, men firmaet som leverede dem eksisterer ikke mere, og det har ikke været muligt at finde en alternativ leverandør . Derfor bliver en del af belægningen nu erstattet af asfalt, medens brostenene ude i selve krydset forstærkes med fuger 

Længere henne ad Stationsvej har der også været gang i de store maskiner, hvor runddelen ved skolen og skolefritidsordningen Kometen bliver fjernet og erstattet af parkeringspladser. 

Endelig er der i nordenden af byen ved at blive gjort klar til at nedrive det gamle smede- og maskinværksted på hjørnet af Nørregade og Holmevej, hvor der er en ny Netto-butik på vej.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!