Søndag d. 24. januar 2021 - �rgang 15
Det er tanken at lade får græsse på arealerne mellem solcellepanelerne. På den måde holdes den høje plantevækst nede uden at bruge maskiner eller kemi.

Drift af solcelleparken ved Navnsø bliver gift- og gødningsfri

14-01-2021

Better Energy og Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland har indgået en bindende aftale om gift- og gødningsfri drift af solcelleparkens 46 ha.

Vesthimmerlands første solcellepark skal ikke kun levere grøn, klimavenlig energi. Solcelleparken, der ligger nabo til den fredede Navnsø, skal også drives miljømæssigt forsvarligt uden brug af hverken pesticider eller gødning - bortset fra den gødning, græssende dyr på arealet leverer helt naturligt.

Derfor har firmaet Better Energy, der har lejet arealet i 30 år, indgået en frivillig aftale med Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland om grøn drift af solcelleparken i hele dens levetid.

- Aftalen er netop tinglyst, så vi er sikre på, at også fremtidige ejere vil respektere firmaets løfter om at drive solcelleparken så miljøvenligt som muligt, siger DN Vesthimmerlands formand, Jakob Kortegaard Becher.

Som modydelse har DN Vesthimmerland trukket en klage over solcelleparken tilbage og på den måde åbnet for, at Better Energy Management kan gå i gang med at bygge solcelleparken.
 
Klagen var ikke rettet mod firmaet, men mod Vesthimmerlands Kommune, som ikke mente, at det var nødvendigt med en miljøvurdering, inden kommunen lavede en lokalplan for solcelleparken.

- Better Energy har imidlertid udvist de hensyn over for naturen, som kommunen ikke umiddelbart ville tage. Firmaet undlader for eksempel at stille solceller op på den del af arealet, der er Natura 2000-beskyttet, og Better Energy har også fået foretaget en uafhængig vurdering af risikoen for at ødelægge levesteder for de truede paddearter, der lever omkring Navnsø, fortæller Jakob Kortegaard Becher.

Det nye solcelleanlæg ved Navnsø ventes at være i drift inden udgangen af 2021, og det kommer med sine 46 MW til at kunne levere grøn strøm ti omkring 9000 husstande.

Det samlede projektareal udgør i alt ca. 46 hektar, men der er friholdt arealer omkring vandhuller, naturbeskyttede områder og indlagt afstand til Navnsø. Derudover er der også friholdt areal til etablering af beplantningsbælter, som skal omkranse og med tiden sløre hele solcelleanlægget for indblik udefra. 

Det er imidlertid ikke kun i Vesthimmerland, Better Energy prøver at tage så store hensyn til naturen som muligt, fortæller firmaets vicepræsident, Esben Billeskov:

- Når vi anlægger solcelleparker, så udnytter vi samtidig muligheden for at forbedre biodiversiteten og beskytte undergrunden for sprøjtegifte. Solcelleparker bidrager selvfølgelig til den grønne omstilling, fordi der bliver produceret grøn strøm, men solcelleparker er først rigtig grønne, når man også inddrager natur- og miljøhensyn. Dette er en naturlig del i Better Energys projekter.

Anlægget ved Navnsø beløber sig til et trecifret millionbeløb. Tanken er, at der skal lukkes omkring 300 får ind på området til at holde bevoksningen nede. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!