Torsdag d. 21. februar 2019 - Årgang 14

En tredjedel på turboforløb blev uddannelsesparate

09-08-2018

Per 1. august sidste år var 84 elever på 8. årgang i Vesthimmerland erklæret ikke uddannelsesparate. Efter et turboforløb på 14 dage er 28 af disse elever 1. maj erklæret uddannelsesparate.

I perioden 2016-2019 er der med satspuljeaftalen afsat afsat 20,8 millioner kroner til turboforløb for fagligt udfordrede elever. Vesthimmerlands Kommune har fået del i puljen og kunne i skoleåret 2017/18 sende 84 ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse på et sådant 14 dages intensiv kursus. Eleverne fordeler sig på 8 hold på 7 overbygningsskoler. 

Nogle af skolerne har brugt egne lærere i forløbene, og andre har lånt lærere fra 10. klasse centeret i Aars. På tre skoler er de ikke uddannelsesparate elever blevet undervist på eksterne undervisningssteder, hvor der har været ro til fordybelse.  

Den målrettede undervisning for disse elever har båret frugt for 28 af eleverne. Som skemaet nedenfor viser, har succesraten været vidt forskellig på de enkelte skoler. Overordnet er der dog tilfredshed med turboforløbene, som Vesthimmerlands Kommune søger ind på igen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!