Søndag d. 7. juni 2020 - �rgang 15

Er den økonomiske depression forbi og kan det ske igen?

14-04-2019

Kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen fra Aalborg Universitet vil analysere finanskrisen og risikoen for en gentagelse, når han er gæstetaler i Folkeuniversitetet i Vesthimmerland.

De fleste af os mindes finanskrisen i 2008. Nogle mistede store summer, mens vi alle blev vidne til den meget gennemgribende indflydelse, krisen fik, på den førte politik såvel her hjemme som i udlandet.

Her i landet resulterede krisen blandt andet i en række ret omfattende velfærdsreformer, mens flere især sydeuropæiske lande blev underlagt strenge restriktioner fra det øvrige EU, der den dag i dag stadig sætter sine tydelige spor på dagligdagen hos den enkelte borger i disse lande.

Derfor trænger spørgsmålet sig på, om situationen kunne have været håndteret anderledes, og om vi har lært af vores erfaringer, så vi er bedre rustede mod en gentagelse i fremtiden?

Kand.samf.øk. Mogens Ove Madsen fra Aalborg Universitet vil i sit foredrag forsøge at gøre os klogere på netop dette spørgsmål med sit udgangspunkt som kritisk økonom. Foredraget finder sted torsdag den 25. april kl. 19 i den gamle byrådssal i Løgstør.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!