Torsdag d. 6. august 2020 - �rgang 15
ARKIVFOTO: Ulf Givskov Bender overtager ledelsen af Tradiums uddannelser i Hobro, hvis ellers undervisningsministeriet giver tilladelsen til fusionen

Erhvervsskolerne Aars overtager Tradiums uddannelser i Hobro

15-01-2020

Børne- og Undervisningsministeriet har netop givet sin forhåndsgodkendelse til, at Erhvervsskolerne Aars fusionerer med Tradiums afdeling i Hobro. Det betyder, at Erhvervsskolerne Aars fra 2020 tilbyder en stærk 2-byskole-model i Aars og Hobro, der skal imødekomme de unges behov for erhvervsfaglig ungdomsuddannelse med høj kvalitet og lokal forankring.

Med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2020 er det således Erhvervsskolerne Aars, der står for at drive og udbyde de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, som indtil nu har været drevet af Tradium, nemlig udbuddet af den gymnasiale ungdomsuddannelse hhx og erhvervsuddannelsen eud/eux business.

Bred opbakning i ansøgningsprocessen
Overtagelsen sker for at sikre et fremtidigt komplet udbud af ungdomsuddannelser i både Aars og Hobro. I praksis er det Tradium, der udspalter hele sin afdeling i Hobro inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser mm. og overdrager til Erhvervsskolerne Aars. Forud for dette er gået en grundig ansøgningsproces til Undervisningsministeriet med opbakning fra begge institutioners bestyrelser samt Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord kommune.

Lars Michael Madsen, der er administrerende direktør på Tradium, fortæller om beslutningen:

”Personligt og på Tradiums vegne er jeg vemodig omkring den, fordi vi kommer til at sige farvel til gode kolleger. Vi har drøftet det i bestyrelsen og har foreslået, at der kun skal være én aktør på det erhvervsrettede område, og jeg er overbevist om, at vi har truffet den rigtige beslutning for både Tradium
og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Mariagerfjord Kommune. Det er afgørende, at der i oplandsområder som Himmerland er et bredt udbud af ungdomsuddannelser. Vi er trygge ved, at den opgave er i gode hænder hos Erhvervsskolerne Aars”, siger Lars Michael Madsen.

To byer – to skoler – en fælles ledelse
For direktør ved Erhvervsskolerne Aars, Ulf Givskov Bender, er det vigtigt at understrege, at det ikke er intentionen, at Hobro-afdelingen i fremtiden skal betragtes som en ”underafdeling” af Erhvervsskolerne Aars. Den lokale forankring skal snarere styrkes:

”Institutionen i Hobro skal ses som en selvstændig lokal enhed, der indgår i en himmerlandsk uddannelsesinstitution. Jeg tror på, at vi kan øge indflydelsen fra lokalområdet samt styrke tilknytningen til skolen, hvilket i sidste ende er til gavn for eleverne her. Og det er dem, vi er her for”, siger Ulf Givskov
Bender.

Det er Ulf Givskov Benders klare ønske, at de to byskoler i hhv. Aars og Hobro fremadrettet skal være med til at styrke hinanden indbyrdes, og han mener, at Erhvervsskolerne Aars i denne sammenhæng kan bidrage positivt:

”Det ligger i vores DNA af være en udkantsskole med en rigtig bred pallette af uddannelser, som vi har succes med at drive. Netop det, vil vi tage med os til Hobro”, fortæller han og tilføjer: ”En stor andel af skolens bestyrelse kommer fra Mariagerfjord Kommune, og det styrker den ledelsesmæssige forankring af
den institution, der tegner sig”.

Fordel for de unge
I et oplandsområde som Himmerland, hvor de unge kan være udfordret af forholdsvis lange rejsetider, er det helt essentielt, at der er et bredt udbud af uddannelser i geografisk nærhed. Det skal denne fusion være med til at sikre fremadrettet. Ulf Givskov Bender sætter ord på hvordan: 

”Den nærhed, vi kan lægge i udbuddet, vil komme eleverne til gavn. Vi er i vores DNA en himmerlandsk institution, der er gode til at drive erhvervsfaglig ungdomsuddannelse af høj kvalitet i et oplandsområde, og vi kender til de udfordringer, der kan være forbundet hermed. Dem er vi gode til at tackle og vende til vores fordel. Det vil man også kunne mærke, når vi overtager uddannelserne i Hobro”, fortæller Ulf Givskov Bender, der også udtrykker respekt for samarbejdet med Tradium:

”Der har hele vejen været en ekstrem ordentlighed og god stemning imellem institutionerne, og den vil vi i høj grad fortsætte i det fremtidige
samarbejde”.

Styrkelse af samarbejdet på tværs af de himmerlandske kommuner
I både Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune tror man på, at ændringen af udbuddet vil have positiv effekt i begge kommuner. Først og fremmest ser man det som en klar fordel, at færre udbydere og et mere komplet udbud af ”indgange” til ungdomsuddannelserne vil gøre det mere
overskueligt for de unge, når de skal vælge deres uddannelse, samtidig med at det vil være med til at sikre den faglige kvalitet af tilbuddene. Borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen, udtaler sig i denne forbindelse:

”Der har været en stigende søgning ud af kommunen, som længe har bekymret os. Derfor er vi glade for, at vi får styrket tilbuddet til vores lokale unge. Jeg har en klar forventning om, at det fremtidige uddannelsestilbud i Hobro udbygges væsentligt i forhold til det aktuelle niveau. Det er også
Erhvervsskolerne Aars’ ambition, og det har vi allerede en lovende dialog om”, lyder det fra Mogens Jespersen.

I de to kommuner arbejder man løbende på at sikre, at erhvervsuddannelsestilbuddene samles i Himmerland og fortsat udbygges og udvikles. Denne overdragelse af uddannelsesinstitutioner falder godt i tråd med denne tanke, og man håber på, at det kan være med til at styrke samarbejdet yderligere de to
kommuner imellem. Derfor kigger man også i begge kommuner på, hvad man kan gøre på folkeskoleområdet for at bakke op om søgningen til de lokale ungdomsuddannelsesudbud.

Den formelle, juridiske godkendelse af udspaltningen/fusionen forventes endelig godkendt af Undervisningsministeriet, når en sammenlægnings- og udspaltningsredegørelse har været til behandling i Undervisningsministeriet i løbet af første del af 2020. Man forventer derfor, at kunne tage de første elever
ind på hhx og eud/eux business under driften fra Erhvervsskolerne Aars fra sommeren 2020.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!