Mandag d. 16. december 2019 - �rgang 14

Farsøs vandtårn er stadig i drift

19-06-2019

Tekst & foto: Per Lyngby

Vandtårnet i Farsø står som et markant vartegn på byens højeste punkt. Det karakteristiske tårn kan ses langvejs fra, når man nærmer sig den himmerlandske forfatterby.

Tirsdag aften havde Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn inviteret til rundvisning i og ved det 16 meter høje vandtårn, som blev indviet i 1935, og som stadig er i drift og sørger for et konstant tryk i ledningsnettet ud til Farsø Vandværks forbrugere

Vandværkets formand, Teddy Rønaa, fortalte de 35 fremmødte om vandværkets historie, fra den spæde start i 1905 og frem til i dag, hvor man har et topmoderne og velfungerende vandværk, som leverer rent vand til borgerne i byen. Der blev lavet nedslag i forskellige tidsperioder, f.eks. om dengang vandværket gik ind i den moderne tidsalder og anskaffede en regnemaskine og en skrivemaskine. Siden er det blevet endnu mere avanceret med computerstyring af anlægget, så man hele tiden er orienteret, hvis der sker driftsforstyrrelser eller lignende.

Førhen var det knap så avanceret, men ganske effektivt, da et rør på siden af vandtårnet viste, hvor højt vandet stod i den indvendige tank. Vandpasseren kunne i realiteten stå hjemme hos sig selv og fjernaflæse vandsøjlens højde.

Det var også muligt at komme ind i vandtårnet, som er bygget ovenpå den gamle vandbeholder, der ikke længere er i drift. Man kunne også komme lidt op inde i tårnet, halvt op men ikke helt til tops, da den sidste del op gennem vandbeholderen foregår på en lodret træstige.

Der blev vist rundt i pumpehuset, inden vandværket var vært ved kaffe og småkager i administrationsbygningen, som er bygget lige nedenfor vandtårnet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!