Søndag d. 21. juli 2019 - �rgang 14

Farvel til brugsbestyrelse efter 27 år

07-04-2019

Dagli'Brugsen i Salling holdt fredag aften generalforsamling i Salling Forsamlingshus med 110 deltagere. Her valgte et af bestyrelsesmedlemmerne at takke af efter 27 år.

Gunnar Kærsgaard ønskede fredag aften ikke genvalg, da brugsen i Skarp Salling holdt generalforsamling. Bestyrelsesformand Ole Ritter takkede Gunnar Kærsgaard for sit lange trofaste arbejde som bestyrelsesmedlem i brugsen, hvor han især har bidraget med viden omkring økonomi og finansielle spørgsmål.

Ny mand i bestyrelsen blev Bjarne Pedersen, mens der var genvalg til et andet trofast bestyrelsesmedlem; Svenning Nygaard Andersen. Suppleant blev René Engemann.

I sin formandsberetning fortalte Ole Ritter om årets gang i brugsen, der har budt på mange forskellige aktiviteter. Ole Ritter fremhævede også, at der er et meget lille svind i butikken, hvilket er en medvirkende årsag til det tilfredsstillende resultat på 321.000 kroner.

I 2019 er der allerede nye investeringer på vej.

- Her i 2019 har vi besluttet, at investere i nye kølemontre og køleanlæg. De gamle anlæg er ved at være nedslidte, og i håb om at undgå fremtidige store reparationer, vil de blive udskiftet. De nye anlæg vil ligeledes spare energi og være mere miljøvenlige, da de ikke bruger freon. Ligeledes vil hele vores belysning blive udskiftet til LED for at spare strøm, sagde Ole Ritter.

I samme ombæring vil der blive lavet om i indretningen af butikken. I den forbindelse skal der udskiftes en del inventar, blandt andet i vinafdelingen.

- Vi håber på med denne investering, at vores forretning vil fremstå som en mere moderne og tiltalende butik, som er klar til fremtiden. Planen er at disse tiltag vil være på plads i løbet af forsommeren, sagde Ole Ritter.

Efter generalforsamlingen fortsatte de 110 fremmødte med spinsing og dans i forsamlingshuset.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!