Onsdag d. 19. juni 2019 - �rgang 14
Luftfoto taget i forbindelse med rejsegildet på det nye siloanlæg ved Aars Fjernvarmeværk.

Fjernvarmekunder i Aars mærker ikke mistede millionindtægter

19-12-2018

Varmeprisen forbliver stabil for varmeforbrugerne på Aars Fjernvarme, selv om værket årligt mister mellem 3 og 6 millioner kroner på afskaffelsen af det såkaldte grundbeløb.

Dagligt bringer medierne nye historier om fjernvarmeforsyninger som fra årsskiftet er nødsaget til at hæve varmeprisen ganske væsentligt, når grundbeløbet forsvinder. Grundbeløbet for elproduktion er et tilskud som kraftvarmeværker siden 2004, af hensyn til forsyningssikkerheden i elnettet og sikring af afskrivningen af selskabernes investeringer, har modtaget for at stille elkapacitet til rådighed.

De mange skrækscenarier fra dagspressen berører dog ikke Aars Fjernvarme, som leverer varme til Aars, Hornum,
Suldrup og Haverslev.

- Hos Aars Fjernvarme bliver vi naturligvis også påvirket af det manglende grundbeløb, men det har været kendt i en årrække, at det bortfalder, og da tilskuddet ikke har været en nødvendighed for at levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser, har vi benyttet en væsentlig del af midlerne til at fremtidssikre produktionsanlæg og distributionsanlæg, forklarer bestyrelsesformand for Aars Fjernvarme Svend Andersen.

- I forbindelse med budgetarbejdet kan vi nu konstatere, at varmeprisen kan fastholdes på samme niveau i det kommende år.

De godt 5.500 forbrugerne vil dog opleve en beskeden stigning i varmeprisen fra 312,50 kr. pr. MWh til 325 pr. MWh. Det svarer til en stigning på årsbasis på 225 kr. for det der i fjernvarmeterminologi kaldes et standardhus. Et standardhus er på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

Med til historien hører at Aars Fjernvarme i forvejen leverer noget af det absolut billigste varme i landet. I en nyligt offentliggjort statistik fra Forsyningstilsynet ligger Aars Fjernvarme - blandt 396 danske fjernvarmeforsyninger - på en flot 16. plads, når det gælder laveste pris for opvarmning af et standardhus.

Ledelse og bestyrelse er yderst tilfredse med at kunne konstatere, at de forberedelser der gennem de seneste år er gjort for at minimere prispåvirkningen ved bortfaldet af flere millioner tilskudskroner nu bærer frugt, således at det ikke berører planlagte renoveringer og vedligeholdelse af hverken ledningsnet eller varmeværket. De lave priser skyldes langt hen ad vejen, at vi på værket har nogle dygtige medarbejdere som sikrer en optimal drift, berettter Svend Andersen.

- Hvis en enkelt skulle undre sig over varmeregningen i indeværende år, er lidt højere end forventet, skyldes det at varmeåret denne gang har været på næsten 13 måneder. Vi har ændret aflæsningstidspunktet så det nu følger kalenderåret, men det er naturligvis en engangsforeteelse forklarer direktør for Aars Fjernvarme Jan Clement.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!