Onsdag d. 30. september 2020 - �rgang 15

Elever med læsevanskeligheder tilgodeses med overskud på 3,5 millioner

10-09-2020

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune inkluderer flere elever i egne klasser. Det betyder, at et enigt Børne- og familieudvalg kan overføre midler fra specialområdet til almenområdet.

Faldet i antallet af elever i specialklasser og specialskoler betyder, at der er et overskud på specialundervisningskontoen, som skal fordeles til skolerne.
Der er et fald i specialklasser/specialskoler fra 216 elever i 2017/2018 til blot 176 elever i skoleåret 2020/2021. Et fald på 40 elever, som betyder, at efter der er taget højde for ekstra inkluderende tiltag, så kan der tilføres almenområdet 3.500.000 kr.

Faldet i elevtallet i specialskoler/specialklasser skyldes, at der er gået flere elever ud efter 9. og 10. klasse, end der er startet nye elever op, endvidere skyldes det en indskærpelse af skolernes rolle for støtte op til 9 timer, flere elever inkluderet med centrale støttetimer og en generel styrket inklusionsindsats.

Børne- og Familieudvalget besluttede tilbage i 2018, da der blev gennemført en Minianalyse af specialundervisningsområdet, at eventuelle mindreudgifter på specialundervisningsdelen skulle blive på skoleområdet ved at tilføre midlerne til almenområdet.

Et enigt Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 1. september, at fordele midlerne ud fra en model, hvori der tages udgangspunkt i antallet af elever med læsevanskeligheder/ordblindhed. Udvalget besluttede samtidigt, at de ekstra midler skal benyttes til en særlig indsats overfor netop denne elevgruppe i igangværende skoleår 2020-2021.

”Jeg er stolt af, at vi som et enigt Børne- og Familieudvalg nu kan sætte fokus på og give midler til elever med læsevanskeligheder. De ekstra midler fordeles efter antallet af elever med læsevanskeligheder/ordblindhed, da det er vigtigt, at de elever, der har udfordringer i læsning støttes.” udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen.

”Lærerne og lederne i skolerne i Vesthimmerland gør et flot stykke arbejde med at få de elever, der har særlige udfordringer i skolen til at lykkes” udtaler direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Morten Lund. ”Det er af stor betydning, at eleverne støttes i deres lokale skole, så de ikke skal forlade det fællesskab, de allerede er en del af”, fortsætter Morten Lund.

Fordelingen af de 3,5 millioner kroner har tidligere på året været til heftig diskussion i byrådet, der ikke kunne blive enige om, hvorvidt pengene skulle deles ligeligt mellem skolerne eller efter antal elever.

Derfor blev sagen sendt tilbage til Børne- og familieudvalget, der har fundet en helt tredje model, der tilgodeser eleverne med læsevanskeligheder.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!