Lørdag d. 27. februar 2021 - �rgang 16

Flertal i splittet byråd sagde ja til HOFOR's mølleplaner i Vesthimmerland

19-02-2021

Massive prostester fra borgere i Blære og Gundersted var ikke nok til at samle et flertal i byrådet om at droppe planerne om opførelse af seks store møller i Bjørnstrup.

Af Jacob Dalgaard

På et ualmindeligt langt byrådsmøde blev der torsdag aften truffet en foreløbig afgørelse på møllesagen i Bjørnstrup. Og den faldt ikke ud til de lokale borgeres fordel. En særdeles ihærdig borgergruppe har gennem adskillige uger kæmpet en hård kamp for at overbevise de lokale politikere om, at det ikke er rimeligt, at Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) skal have lov at plante seks kæmpemøller i deres lokalområde. 

Det lykkedes kun delvis. Et flertal i byrådet med borgmester Per Bach Laursen i spidsen vedtog efter en rodet afstemning, at fortsætte med planlægningsarbejdet. Dog med den tilføjelse, at mulighederne for at reducere projektet fra 6 til 4 møller skal undersøges.

Borgergruppen formåede dog at skyde uenighed ind i byrådets største partier, hvor partimedlemmerne stemte i hver sin retning. Det var imidlertid ikke nok, for 15 stemte for den videre mølleplanlægning, mens 8 stemte imod. To stemte blankt. 

Et tilsvarende mølleprojekt blev i december 2019 stemt ned i Malle af det samme byråd med den begrundelse, at der ikke var lokal opbakning til projektet. 

Èn af dem, der stemte imod i Malle er De Konservatives bogmesterkandidat Signe Nøhr, som i går valgte ikke at stemme imod projektet i Bjørnstrup. 

- For mig er der den store forskel, at byrådet på daværende tidspunkt var blevet oplyst, at vi i Vesthimmerland allerede producerede grøn strøm til flere end de hustande, der er i Vesthimmerland. Det har så senere hen vist sig ikke at være rigtigt, tværtimod er vi stadig et stykke fra målet. Vi har et ansvar, det har vi som forbrugere men også som samfundsborgere. Klimaforandringer er en kendsgerning, og det er os mennesker, der med vores måde at leve på har bidraget til den situation, vi er i i dag.
Jeg har ingen ambitioner om, at Vesthimmerlands Kommune skal lægge jord til hovedstadens eller regeringens klimaaflad, men vi har selvfølgelig også et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling, i hvert fald for vores egne borgere. Så derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan vi kan bidrage til grøn omstilling, men det skal være på en måde, hvor vi stadig kan leve her, siger Signe Nøhr.

Hun uddyber, at hun stemte for en videre planlægning, fordi hun gerne vil undersøge muligheden for et reduceret projekt i Bjørnstrup med 4 møller.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!