Lørdag d. 16. februar 2019 - Årgang 14

Flyvende start for ny omfartsvej

08-07-2018

I dag blev det sidste stykke af den nye omfartsvej omkring Aars taget i brug. To borgmestre blev fløjet ind til at indvie vejen.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Aars Ringvej er nu åben for trafik på hele strækningen fra Holmevej til Roldvej. Borgmester Per Bach Laursen blev i dag fløjet ind over området i et svævefly og landede på den nyanlagte vejbane. Eksborgmester Knud Kristensen, som stod i spidsen for vejen, da projektet blev vedtaget i 2014, ankom med saksen til at klippe den røde snor, og han kom også fra luften. Det gjorde han i faldskærm i et tandemspring.

Hundredevis af mennesker var mødt op til indvielsen, som blev indledt med taler og fulgt op med gratis pølser og sodavand til alle de fremmødte.

Den første og største del af Aars Ringvej blev taget i brug allerede sidste år. Det nyeste stykke er lidt over 2 kilometer langt, og strækker sig fra Gislumvej til Roldvej.

Vej løber op i 115 millioner kroner

Der har været tanker om en omfartsvej udenom Aars gennem de seneste 30 år. Men først med budgettet for 2015 blev der endelig afsat penge til projektet. 91 millioner kroner blev der afsat, men den faktiske pris ender betragteligt højere. Også anlægstiden blev noget længere end beregnet. Regningen ender på 115 millioner kroner, lød det fra borgmester Per Bach Laursen.

Én af årsagerne til fordyrelsen er en række arkæologiske fund på vejstrækningen.

- Vi er igen blevet bekræftet i, at der i mange år før os har været beboet i området omkring Aars. Det har kostet kommunekassen, at vi har den rigdom i jorden, fastslog Per Bach Laursen, der håber, at ringvejen vil leve om til forventningerne.

Uønsket barn kan også være smukt

Den socialdemokratiske formand for Teknik- og miljøudvalget, Uffe Bro, var ikke formand, da vejprojektet blev vedtaget ved en flertalbeslutning mellem Konservative og Venstre. I sin tale i dag lagde han heller ikke skjul på, at ikke var begejstret for vejen.

- Det er min holdning, at omfartsveje ødelægger de byer, de styrer udenom. Men jeg håber, det her bliver en undtagelse. Vejen er besluttet med et demokratisk flertal i ryggen, og så arbejder jeg selvfølgelig loyalt for projektet, sagde Uffe Bro og røbede, at han trods alt kan se noget godt i den nye vej:

- Det er ganske vist et uønsket barn, men selv uønskede børn kan blive smukke, erkendte Uffe Bro.

Flere landsbyer er dukket op

Under anlægsarbejdet har Vesthimmerlands Museum haft travlt med at sikre sig spor fra fortiden. Tracéet har blotlagt flere landsbyer, og museumsdirektør Broder Berg fortalte kort om de vigtigste. Blandt andet er en ny landsby - kaldet Fuglsang - dukket op i området under det nyeste vejstykke. Fuglsang var omkranset af en voldgrav og betragtes som blot den tredje af sin slags i Danmark, hvoraf også Borremose er at finde i Vesthimmerland.

De mange arkæologiske fund er dokumenteret med tegninger og fotografier, og et par tusinde effekter er blevet opmagasineret til senere brug.

Aars Ringvej er anlagt af entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S i Aars, og det glæder borgmesteren, at det er lokalt firma, der har påtaget sig og løst opgaven med at bygge den cirka 9 kilometer lange vej.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!