Torsdag d. 21. februar 2019 - Årgang 14

Fordebat ændrer ikke på plan for nyt biogasanlæg

09-08-2018

Et påtænkt biogasanlæg øst for Farsø har været i fordebat og foranlediget en række spørgsmål fra især naboer.

Af Jacob Dalgaard

En håndfuld landmænd har sluttet sig sammen i Vesthimmerland Biogas ApS med ønske om at opføre et biogasanlæg på Holmevej 78 øst for Farsø. Selskabet har søgt om tilladelse til at anlægget kan modtage 275.000 tons biomasse om året. Til sammenligning er biogasanlægget i Vegger godkendt til 150.000 tons.

Fordebatten har rejst en række spørgsmål fra naboer om alt fra lugtgener, støj og lys til sikkerhed og øget trafik. I juni måned blev der også holdt en borgermøde i administrationsbygningen i Farsø, hvor omkring 25 borgere mødte op for at høre om projektet fra kommunen og fra Vesthimmerland Biogas ApS.

Planlægningen af anlægget er gået i gang. Det fordrer et kommuneplantillæg, en lokalplan samt miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering. Fra forvaltningens side vurderes det, at der er taget højde for de spørgsmål, der har været under fordebatten og at det der kan arbejdes videre med det planlagte projekt.

Forinden skal sagen en tur på lokalpolitikernes bord. Først på mandag, hvor Teknik- og Miljøudvalget gennemgår de indkomne spørgsmål og bemærkninger og siden i Økonmiudvalget. Blandt andet har Vesthimmerlands Museum gjort opmærksom på, at der er en øget risiko for, at der i området kan forefindes væsentlige fortidsminder, hvilket skal undersøges, inden et anlægsarbejde kan gå i gang.

Biogasanlægget vil optage et areal på ca. 6 ha og vil fremstå som nutidigt landbrugsbyggeri. Højeste bygningsdele bliver toppen af ståltankene med en maksimal højde på ca. 25 m. Anlægget skal hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og husdyrgødninger til biogas.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!