Torsdag d. 22. august 2019 - �rgang 14

Formand tror på fremtid for Tolstrup Forsamlingshus

29-01-2019

Tolstrup Forsamlingshus' fremtid var sat på dagsordenen, da Næsborg – Tolstrup Borgerforening i torsdags afholdt generalforsamling.

Tekst og foto: Jacob Dalgaard

Tolstrup Forsamlingshus var blot lejet ud til fest 8 gange i 2018. Derfor havde Næsborg – Tolstrup Borgerforening, som ejer huset, sat husets fremtid til debat, da foreningen i torsdags afholdte generalforsamling.

- Tiden er løbet lidt fra forsamlingshuse, og folk holder festerne derhjemme. Det siger Erik Christensen, der er fungerende formand, så længe bestyrelsen ikke har konstitueret sig.

Han tilføjer, at der udover udlejning til fester afholdes bankospil og folkedans i forsamlingshuset. Indtægterne er akkurat nok til at dække de faste udgifter til forbrug, forsikringer og afdrag på restlånet på 75.000 kroner.

- Det er en 0 forretning, og uden yderligere aktiviteter i huset er der ikke penge til forbedringer og reparationer, siger Erik Christensen. 

Efter generalforsamlingen er Erik Christensen imidlertid fortrøstningsfuld, for blandt de fremmødte var der en vilje til at bakke op om forsamlingshuset, og der kom flere forslag til nye aktiviteter, som kan være med til at understøtte Tolstrup Forsamlingshus.

- Folk tog vældig godt imod vores oplæg, siger Erik Christensen.

Det er ikke første gang krisen kradser i Tolstrup Forsamlinghus. For præcis 10 år siden var forsamlingshusets fremtid også til debat på en generalforsamling, og dengang kom huset styrket gennem krisen, selv om gælden dengang var betydelig større.

På generalforsamlingen i torsdags var der en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Kim Busk gik ud og blev erstattet af Nils Tranholm. De øvrige i bestyrelsen er Erik Christensen, Simon Hjort Jacobsen, Niels Grønborg og Jan Ørum. Suppleant er Palle Langgaard.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!