Onsdag d. 30. september 2020 - �rgang 15

Forslag skudt ned af Aars Fjernvarmes medlemmer

09-09-2020

Det er ingen hverdagsbegivenhed, at der på Aars Fjernvarmes generalforsamling udspiller sig en intens teknisk debat, og at debattens indhold efterfølgende sættes til afstemning.

Det skete ikke desto mindre på mandagens generalforsamling, da et forslag om problemfri brug af varmevekslere var til behandling.
Et af Aars Fjernvarmes medlemmer, Morten Glinvad, Aars, ønskede, at fjernvarmen skulle undersøge, hvorvidt der kunne ske forbedringer af varmtvandsforsyningen via regulering  af f.eks.  tryk og temperatur. Forslaget lød:

”Jeg foreslår, at Aars Fjernvarme løbende justerer differencetryk og/eller fremløbstemperatur i forhold til årstid, således at alle husstande på ledningsnettet kan anvende varmeveksler med tilfredsstillende resultat”.

Formand Svend F. Andersen afviste forslaget og henviste til, at Aars Fjernvarme gør en stor indsats med hensyn til optimal udnyttelse af produktionsanlæg og ledningsnettet, hvilket også har ført til millionbesparelse til gavn for forbrugerne.

Aars Fjernvarme har overvågning af tryk og temperaturer i ledningsnettet og justerer løbende, således at forbrugerne er sikret de tryk og temperaturer, der er angivet i De tekniske bestemmelser, ja, næsten i alle tilfælde betydeligt højere tryk. Problemet er ofte, at der ikke er foretaget en faglig vurdering af, hvilken vandvarmer, der vil opfylde forbrugerens behov.

Ikke færre end 78 stemte imod Morten Glinvads forslag: Kun fem stemte ja til forslaget, mens fire stemte hverken for eller imod.

Der var også valg af tre bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen, hvilket resulterede i genvalg til Ernst Pinstrup Sørensen, Per Nyborg og Mogens Holm.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!