Fredag d. 22. januar 2021 - �rgang 15

Frustration ulmer stadig i turistforening - men der spores også glæde

08-10-2020

Det var en blandet pose bolsjer, der blev serveret for deltagerne ved Løgstøregnens Turistforenings generalforsamling tirsdag aften. Ærgrelse gik hånd i hånd med glæde over medlemsfremgang og nye initiativer.

Ved sidste års generalforsamling kunne man berette, hvorledes Vesthimmerlands Kommune havde besluttet at orientere sig mod et samarbejde ind i Himmerland i stedet for Limfjorden. På dette års generalforsamling kunne man så tilføje, at beslutningen sidenhen fik de konsekvenser, at den fysiske og personlige turismeservice nu er udskiftet med en skærm, og den turismeadministration, der i en menneskealder har været beliggende i Løgstør er nedlagt, centraliseret og flyttet til Aars. 

- Særligt beslutningen om at afskaffe den personlige service er noget der skabte frustration. I dag kan man få masser af information på en smart phone - men et fysisk møde, en god personlig service og regulær gæstfrihed kan skærmen dog endnu ikke levere. Faktisk er det at møde et serviceminded og gæstfrit menneske, der har tid og lyst til at levere noget ekstra blevet endnu vigtigere. Og i Løgstør mener vi fortsat, at vores gæstfrihed er en af vores helt store styrker. Derfor er det fysiske møde med vores gæster uhyre vigtigt, fortalte turistforeningens formand Anders Bloksgaard.

Stemningen på generalforsamlingen bar da også præg af, at beslutningen om at gå ind i en Himmerlandsmodel stadig afstedkommer frustration i Løgstør. Baggrunden er dels byens afhængighed af turismen, men også byens selvopfattelse, hvor man mere opfatter sig som borgere i en gammel købstad beliggende midt i Limfjorden end som indbyggere i det yderste hjørne af Himmerland. Til gengæld kan borgernes frustration aflæses positivt og tydeligt i foreningens medlemstal, hvor man har oplevet en medlemsfremgang på 20% i forhold til 2018.

Store forventninger til politisk kompromis
Da byrådet gik ind i den såkaldte Himmerlandsmodel vedtog man i sidste øjeblik et kompromis. Her afsatte man kr. 800.000 om året til en særlig indsats ved Vesthimmerlands Limfjordskyst. Ordningen, der er placeret uden for den nye Destination Himmerland, landede dog kun som en foreløbig løsning i 2020. Der blev lavet en midlertidig projektpulje, hvor aktører langs limfjordskysten kunne søge om midler. I Løgstør blev der bl.a. bevilliget penge til to projekter i form af musik på havnen henover sommeren og etablering af en cykeludlejning.

Fra talerstolen anerkendte Anders Bloksgaard, at det havde været nødvendigt med en midlertidig løsning:

- Set fra turistforeningens perspektiv er den midlertidige løsning jo ikke optimal. Men situationen taget i betragtning var det jo den bedst mulige løsning. Coronaen umuligjorde at få en færdig model på plads i løbet af foråret 2020. Men det er klart, at vi nu ser nu frem en endelig model. Sikkert er det, at beslutningstagerne har gode kort på hånden i forhold til at sikre en model, der ikke kun efterlader vindere og tabere. Turistforeningen meldte sig i øvrigt klar til en løsningsorienteret dialog med kommunen.

Glæde og ros
Mens første del af generalforsamlingen var præget af de nederlag, Løgstør havde lidt på turismefronten, så fik piben en anden lyd i den sidste halvdel. Her listede formanden blandt andet fem kommunale initiativer op, der alle aftvang respekt og dyb anerkendelse:

- Først og fremmest har et enigt byråd besluttet at sætte gang i en havneudvidelse. For det andet oplever man et formidabelt samarbejde med kommunen om reetableringen af Frederik VII’s Kanal. For det tredje har kommunen i samarbejde med Realdania skabt en længe ønsket forbindelse mellem by og havn, der ovenikøbet rummer spændende kunst i bybilledet. For det fjerde har byens kunstnere fået stillet en bygning til rådighed, hvor de både kan skabe udstillinger og have værksteder. Og for det femte, så har kommunen stillet en bygning til rådighed for en lang række af byens foreninger, hvor der nu er blevet etableret en fælles grejbank. Disse fem initiativer er ganske simpelt med til at skabe nogle formidable muligheder. Både for dem der bor her, og dem der besøger os. De vil på sigt resultere i en stærkere by og en stærkere kommune, for sammen bidrager de fem initiativer til både udvikling og vækst i handel, bosætning, kunst og kulturarv. 

På trods af utilfredshed over destinationsmodellen kunne man på generalforsamlingen også løfte sløret for, at man i Løgstør har tænkt sig at samarbejde med den nye destination. Man har således både fundet ja-hatten frem og været i lommerne efter penge til et partnerskab med den nye destination:

- Vi må jo forvente at der er et interessefællesskab med den nye destination. Derfor har Muslingebyen Løgstør valgt at investere i et guldmedlemsskab i den nye destination. Vi ser nu frem til samarbejdet og de mange positive resultater og stordriftsfordele, der er stillet turisterhvervet i udsigt, slutter Anders Bloksgaard.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!