Søndag d. 21. juli 2019 - �rgang 14

Generalforsamling i DH Vesthimmerland

25-03-2019

DH Vesthimmerland har holdt årsmøde på Kimbrerkroen i Aars. DH Vesthimmerland er en paraplyorganisation for 35 handicaporganisationer.

Formand Leif Holm Nielsen fremlagde beretning, som blev godkendt og som indeholdt en orientering om året, der er gået. Organisationen har to repræsentanter i Lokalt arbejdsmarkedsråd og 4 i handicapråd. Den har også deltaget i formandsmøder centralt, møder som er med til at sætte Vesthimmerland på landkortet, da den over for ledelsen kan komme med problemer, som trænger sig på her i Vesthimmerland. Ledelsen kan så tage problemstillingerne med til Høje Tåstrup og evt. forhøre sig om det er lignende ting, som andre DH afdelinger tumler med.

Økonomiansvarlig Richard Rudbæk fremlagde regnskab som blev godkendt.

Formanden fremlagde handlingsplan for 2019, hvor det gode samarbejde med de politiske partier i byrådet agtes fortsat og lige så at udbygge det gode samarbejde med de politiske udvalg.

På valg var formand Leif Holm Nielsen, næstformand Tinna Johannesen og økonomiansvarlig Richard Rudbæk. Sidstnævnte genopstillede ikke og blev erstattet af Ulla G. Madsen. Leif Holm Nielsen blev genvalgt for en to årig periode, og Tinna Johannesen blev genvalgt for en et årig periode.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!