Mandag d. 16. december 2019 - �rgang 14

Geo blev valgt til årets kammerat

04-07-2019

Traditionen tro afsluttede 9. klasse deres 10 års skolegang på Toppedalskolen med en højtidelig dimissionsfest. Til festen deltog samtlige elever og forældre. Det var en meget rørende afsked, hvor flere af klassens elever holdt taler, hvor de takkede skole, personale og forældre for støtte, opbakning og venskaber igennem skolegangen.

Til dimissionen er det blevet en tradition, at Rotary i Løgstør uddeler en kammeratskabspris. Kammeratskabsprisen giver et billede af personlige værdier og holdninger, som ikke kommer til udtryk i afgangsbeviserne. Ved denne lejlighed fortæller et Rotary-medlem om deres arbejde og projekter.

Særligt arbejdet med udvekslingsstudenter gør stort indtryk på eleverne og får dem til at tænke på de mange muligheder og læringen, der er i at være udvekslingsstudent i et fremmed land med en anden kultur. I år var det Martin Vonsild fra Rotary, som overrakte prisen. Martin benyttede ligeledes lejligheden til at understrege, hvor vigtigt det er at have kammerater og et godt bagland, som man kan stole på.

Eleverne i 9. klasse er selv med til at pege på årets kammerat ud fra opsatte kriterier. Kriterierne er, at det skal være en kammerat, som biddrager positivt til fællesskabet i klassen. Én, der går forrest og løfter det sociale liv i klassen. Eleverne skal ud fra de givne kriterier begrunde deres valg igennem eksempler fra hverdagen.

I år gik pris prisen til Geo Schmidt Nielsen. Kammeraterne fremhæver Geos evne til at kunne samarbejde, at være meget opmærksom på sine klassekammerater og hans altid gode humør og hjælpsomhed. Sammen med den store ære fik Geo et gavekort til handelsstandsforeningen i Løgstør.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!