Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

Godt år for Farsø Sygehus - men med bump på vejen

02-06-2019

Tappebussen forsvandt fra Farsø, så bloddonorer skal køre langt for at få tappet blod. Men ellers har det seneste år været et relativt godt år for Farsø Sygehus.

- Efter at det diagnostiske center i Aalborg blev flyttet til Farsø, er tilstrømningen til dagafsnittet på Farsø Sygehus steget. Sygehuset er blevet styrket, og tilstrømningen af patienter er øget betydeligt.

Det fortalte formanden for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Kirsten Moesgaard, på foreningens generalforsamling tirsdag aften.

- Også i vores ortopædkirurgiske afdeling går det strygende. Klinikchef Poul Hedevang kører langvejs for at fortælle kolleger og beslutningstagere på højt niveau om de metoder, der er udviklet her i Farsø. På det seneste har Danske Regioner vist interesse for Farsø-metoden – eller ”Poul Hedevang-metoden”, fordi man ønsker denne metode udbredt til hele landet, sagde Kirsten Moesgaard.

Men tilbageblikket på det seneste år har ikek været lutter for Vesthimmerlands eneste sygehus. Ikke mindst Region Nordjyllands beslutning om at reducere i skadestuensåbningstid, gjorde ondt, men der var et lyspunkt også i denne sag:

Besparelsen forblev på sygehuset, idet Ortopædkirurgisk klinik fik lov til at omkonvertere denne til flere operationer. 

Der har også verseret rygter om en nedlæggelse af Palliativ Afdeling, men det rygte manede Kirsten Moesgaard i jorden:

- Det skyldtes nogle vage og tvetydige formuleringer i et administrativt notat. Derfor rettede vi henvendelse til regionen for at sikre, at regionen er af samme opfattelse som os om, at en nedlæggelse af den palliative afdeling i Farsø, vil være en ændring i sygehusstrukturen.  Det gav regionen os ret i, og det betyder, at en eventuel ændring alene kan ske ved en flertalsbeslutning i regionsrådet. Og den er ikke aktuel, blev vi forsikret om.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!