Fredag d. 10. juli 2020 - �rgang 15

Godt år i Nørrekær Enges Digelag

30-06-2020

Der var smæk til politikerne på Christiansborg, da Rene Lund Hansen i sidste uge aflagde formandsberetning i Nørrekær Enges Digelag.

Af Jacob Dalgaard

Formanden er godt gedigent træt af, at det altid er landbruget, der skal bøde, når der skal strammes op på miljøområdet. Ikke mindst når det sker på baggrund af miljøforurening, som landbruget ikke er skyld i. 

- Har ministrene husket at fortælle Kommissionen om de milliarder af ton urenset spildevand, som danske kommuner udleder og har udledt til det danske vandmiljø i årevis? Bare lige hernede foran os lukker Vesthimmerlands Kommune mindst 180.000 tons ud om året, sagde Rene Lund Hansen.

Den politiske dagsorden fyldte en del på generalforsamlingen, som blev afholdt på Kulgaarden i Løgstør. Men digelagets primære opgave er at sikre afvandingen og dermed muligheden for at dyrke Nørrekær Enge, hvilket blandt andet sker via dræn, pumper og diger.

De senere år har digelaget haft et projekt, hvor mange overkørsler er blevet gået igennem og nogle er blevet fjernet. Den aktivitet er nu droslet ned, fordi digelaget afventer, hvad der skal ske, når Vattenfall formentlig i foråret 2021 opstarter bygningen af vindmølleparken Nørre Kær Enge II.

Økonomien i digelaget har i 2019 været god.

- Jeg hæfter mig især ved, at vi på den ene side har haft store ekstraordinære udgifter til bla. hovedrenoveringen af den lille pumpe, og til overkørsler og faskiner, og på den anden side har været i stand til at tjene pengene hertil, uden at hæve afvandningsafgiften som vi har formået at holde på det samme niveau i 11 år, sagde Rene Lund Hansen.

Hans Jørgen Østergaard Andersen og Henrik Hjort Knudsen blev begge genvalgt til bestyrelsen på generalforsamlingen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Mark Rokkedal, Lars Øland og Rene Lund Hansen, der fortsætter som formand. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!