Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16

Godt regnskab i coronaens skygge

09-11-2020

Jutlander Bank: Tilfredsstillende resultat efter nogle sære måneder

Efter årets første ni måneder kan Jutlander Bank konstatere, at nok har corona-pandemien, som i perioder har lukket store dele af det danske samfund, ramt banken på dens overskud. Men bankens basale indtjening er stadig i orden.
Resultatet efter årets tre første kvartaler landede før og efter skat på henholdsvis 170 og 140 millioner kroner. 

”Resultatet anses for tilfredsstillende i det nuværende lavrentemiljø samt i lyset af COVID-19 situationen”, skriver banken i sin periodemeddelelse.

Bankens ordførende direktør, Per Sønderup, uddyber:

”Resultatet er knap halvt så stort som ved samme tid sidste år. Når vi alligevel kalder det tilfredsstillende, skyldes det, at coronaen har trukket drastisk ned på to enkeltposter i forhold til 2019, nemlig kursreguleringer og nedskrivninger”, siger Per Sønderup.

Kursreguleringerne er positive med 49 millioner kroner – hvilket er 93 millioner mindre end i fjor. Nedskrivningerne er en udgift på 46 millioner kroner, hvor posten var positiv med 24 millioner i fjor – svarende til en nedgang på 70 millioner.

”At nedskrivningerne netto bliver negative, hænger sammen med, at vi har foretaget nogle ledelsesmæssige skøn over mulige, kommende negative konsekvenser for vores kunder af den igangværende corona-påvirkning. Foreløbig har vi ikke bogført store tab. Men ingen kan forudse, hvor godt eller galt det vil gå et halvt år frem”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

2019 var et usædvanligt år

En tredje post, der trækker tredjekvartalsresultatet ned i 2020, sammenlignet med 2019, er bankens netto rente- og gebyrindtægter.

”Vores gebyrindtægter var usædvanligt høje i 2019, fordi ekstremt mange af vores kunder lagde realkreditlån om for at udnytte de faldende renter. I år har gebyrindtægterne fundet et mere normalt leje”, fortæller Per Sønderup:

”Og så har coronaen ramt vores forretning på den måde, at mange både erhvervsdrivende og private kunder har mistet lysten til at optage lån til langsigtede investeringer. I stedet sparer man op og afvikler gæld. Det rammer vores samlede udlån, som falder, og dermed også vores renteindtægter fra udlån.”

Netto rente- og gebyrindtægterne lå 30. september 2020 på 587 millioner kroner. Det er 26 millioner mindre end i fjor.

Udlån faldt 1,8 pct.
Bankens udlån lå 30. september 2020 på 8,8 milliarder kroner. Det er en tilbagegang på 161 millioner kroner i forhold til 30. september 2019, svarende til 1,8 procent.
Til gengæld er værdien af bankens formidlede realkreditlån steget med 3,6 milliarder kroner til 35,8 milliarder. Det svarer til en vækst på 11,2 procent.

”Vi tiltrækker pænt mange nye kunder med en sund økonomi, heriblandt en del børnefamilier på boligjagt – og her gør vores løfter om hurtige svar på låneforespørgsler en forskel”, siger Per Sønderup.

Jutlander Bank sagde velkommen til 9.449 nye kunder fra 30. september 2019 og 12 måneder frem.  

Solidt kapitalgrundlag
Jutlander Bank kan glæde sig over stadig at stå på et solidt kapitalgrundlag. Banken havde pr. 30. september 2020 en kapitalprocent på 20,5. Overskuddet for de første ni måneder af 2020 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 21,5.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover”, konkluderer den ordførende direktør.

Forventninger fastholdes 
Jutlander Banks forventninger til resultatet for hele 2020 har også været corona-ramt.
Da banken offentliggjorde sin årsrapport for 2019 i februar, hed det, at banken forventede et årsresultat før skat mellem 225 og 275 millioner kroner.

Da bankens regnskabstal for første kvartal forelå i maj, nedjusterede banken i en selskabsmeddelelse sine forventninger med 50 millioner til intervallet 175-225 millioner kroner. Forventningen blev i oktober opjusteret til intervallet 200-235 millioner kroner. Denne forventning fastholder banken efter tredje kvartal.
 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!