Tirsdag d. 20. august 2019 - �rgang 14

Grønt område bevares i ny udviklingsplan for Løgstør

06-12-2018

Indsigelser mod planlagte byggegrunde har virket. Flertal i Økonomiudvalget ønsker at følge borgernes ønske om at bevare området som grønt og ubebygget.

Af Jacob Dalgaard

En række indsigelser og 92 underskrifter imod at udstykke nye byggegrunde på det grønne område vest for Elmevænget i Løgstør har givet pote. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede onsdag at godkende den nye udvilklingsplan for Løgstør med en enkelt ændring. Ændringen går netop ud på at fastholde det omtalte område (3a på kortet) som et grønt område.

Udviklingsplanen for Løgstør er en slags håndbog for politikere. Den indeholder 40 forslag til udvikling af byen, som politikerne ad åre kan forsøge at realisere i takt med at der er økonomi til det.

Planen har været i 4 ugers høring, og i den periode er der kommet 14 høringssvar. Udviklingsplanen skal endeligt godkendes i byrådet.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!