Onsdag d. 26. februar 2020 - �rgang 15

Gymnasieelever som byplanlæggere

10-02-2020

Et 3.g valghold i naturgeografi på Vesthimmerlands Gymnasium og HF deltog i torsdags sammen med deres lærer, Jakob Dyrman, og elever fra HTX og FGU, i en workshop, arrangeret af Arki_Lab og Vesthimmerlands Kommune i fællesskab, der skal give nogle inputs til, hvordan midtbyen i Aars i fremtiden skal se ud.

Deltagerne startede med en guidet rundtur til diverse kunstværker, hvorefter museumsdirektør Broder Berg tog over for at vise byens historiske udvikling. Derefter deltog holdet i et spil på byens bibliotek, hvor det gjaldt om at komme med de bedste idéer til centerplanerne. Endelig skulle VHG-eleverne gruppevis fremlægge, hvad de havde arbejdet med i naturgeografi om samme emne i et undervisningsforløb, der indgår i eksamensopgivelserne.

Spillet på biblioteket, der var udtænkt af Arki-Lab, blev vundet af en gruppe, bestående af Emilie Trøst Hansen fra Overlade, Jasmin Gülan Kart fra Aars, Bjørn Grønning Petersen fra Aalestrup, Daniel Møller og Jacob Vith Johnsen, begge fra Aars. Spillet var delt i tre dele: en discover-del, en dream-del og en design-del. Kort fortalt gik det ud på at finde nogle offentlige steder i byen, der var acceptable (dem markerede de med gult), udpege nogle kritisable steder (markering med rødt) og så via en app fremlægge nogle idéer til at gøre dem grønne.

I vindergruppen var man overordnet set ret tilfreds med byen, som den ser ud nu. Med Jasmins ord: ”Aars har det, en by skal have”. Men der er plads til forbedringer. F.eks. ville de gerne have flere grønne ting ind i City Centret. De efterlyste også flere kulturelle events og samlingssteder, hvor generationer kan mødes. Der må gerne komme ny kunst ind i bybilledet som et supplement til det allerede eksisterende, mente de. Bjørn efterlyste således brugskunst, f.eks. i form af bænke, man samtidig kan sidde på. De forestillede sig også et sted, hvor de kreative elever kunne udstille deres værker. Og der er jo ledige lokaler nok i hovedgaden. Om byrummet generelt mente Jasmin, at det er de unge, der skal holde en by i gang efter kl. 16.

Efter dette spil og indtagelse af en sandwich gik grupperne så på skift i gang med at fremlægge deres ideer om udnyttelse af den gamle rådhusgrund og svømmehalsområdet for deres lærer, repræsentanterne for Arki_Lab og for kommunerne. Her kom mange spændende og gennemarbejdede forslag frem. Bl.a. havde mange af grupperne gjort sig tanker om infrastrukturen i området for at skabe en sammenhængende oase mellem de to grunde ved f.eks. at inddrage en del af Peder Stubs Vej.

Der var selvfølgelig tænkt på faciliteter, der umiddelbart appellerer til unge mennesker, såsom udendørs biograf, koncertscene, grillplads, sportsbaner, skøjtebane m.m. i Hotspot-parken, men i overraskende mange af planerne var der tænkt på, at det skulle være et samlingssted for alle generationer, og generelt var der mange grønne initiativer for området. En gruppe foreslog således, at der på svømmehalsgrunden skulle etableres en park med et offentlig drivhus/orangeri, opført i samarbejde med en kunstner. Der skulle selvfølgelig ansættes nogle gartnere i den forbindelse, men ellers skulle det drives ved hjælp af frivilligt arbejde. Det sociale var gennemgående prioriteret højt i gruppernes fremlæggelser.

Et gennemgående tema var også, at der hele vejen igennem var tænkt på bæredygtighed, og hele tiden blev der refereret til nogle af FN’s verdensmål. Der var forslag om solceller, mosvægge og underlag, der absorberede regnvandet, osv., og mange af grupperne havde været helt ned i detaljen for at finde den rette tekniske løsning. En gruppe præsenterede således nogle spændende ”smart flower” solceller. En anden gruppe havde tænkt sig, at byen skulle have en energivenlig ”Multi Ice” skøjtebane, der kan fungere hele året. Eleverne havde i den forbindelse gjort studier i marken i diverse byer og kunne forklare teknikken bag.

Efter hver fremlæggelse havde tilhørerne lejlighed til at komme med kommentarer og stille kritiske spørgsmål til eleverne, så på den måde fik de noget tilbage, som de kan bruge i deres videre arbejde med eksamensprojekterne. Især var projektlederen fra Arki_Lab, Jeanette Flink, god til at påpege f.eks. indbyggede modsætninger i elevernes oplæg.

Ud over de to parametre miljøet og det sociale havde eleverne også arbejdet med økonomien i deres planer for midtbyen. Det gjaldt især en drengegruppe, der forestillede sig, at der skulle opføres ungeboliger på stedet. Her var der også tænkt på miljø ved valg af byggematerialer: en bæredygtig sokkel, der ligger på et skruefundament, EPS-beton, skifervægge og gulve af bambus til at optage CO2 osv. Her efterlyste Jeanette Flink nogle flere idéer til at skabe et fællesskab, idet gruppen især havde tænkt kvantitativt. Kommunens repræsentanter var mere positive, idet økonomien her hang bedre sammen, da man kunne regne med lejeindtægter. Klassens lærer, Jakob Dyrman med de to kasketter som både naturgeograf og ansvarlig byrådspolitiker, så også ud til at være tilfreds med planerne.

Det bliver spændende at se, hvor mange af idéerne der nyder fremme, når projekt midtbyen endelig bliver realiseret.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!