Lørdag d. 6. juni 2020 - �rgang 15
ARKIVFOTO: Ella Holm Hansen, fmd. for Handicaprådet i Vesthimmerland

Handicappede er forbigået i historisk budget

03-11-2019

Selv om Vesthimmerlands Kommune for første gang har lagt et budget, hvor der samlet set ikke skulle spares, er de handicappede alligevel blevet forbigået, mener formand for Handicaprådet, Ella Holm Hansen.

Af Jacob Dalgaard

- Med tilbageblik på at handicapområdet har haft en bevågenhed på sig qua de uheldige sager, der har været i pressen om borgere på bosteder, så tænker jeg det ville have været godt, at området som minimum var blevet fredet for besparelser.

Sådan siger en skuffet formand for Handicaprådet, Ella Holm Hansen, efter at byrådet i torsdags endeligt vedtog næste års budget, hvor handicapområdet ikke blev en del af festen.

Byrådet vedtog en driftsbesparelse på indsatser ved borgere i botilbud på en halv million kroner i både 2020 og de efterfølgende tre år. Selv om der egentlig var lagt op til en besparelse på det dobbelte, kan Ella Holm Hansen ikke se det positive i aftalen. Hun påpeger, at området de seneste tre år også har stået for skud med besparelser:

- Serviceniveauet er i perioden faldet drastisk, og det har nu nået et niveau, hvor de allersvageste i vores kommune er frataget muligheden for være en del af det lokalsamfund de bor i. Ressourcerne og aktivitetsniveauet gør det ikke længere muligt.

En million ekstra er alt for lidt

På det specialiserede voksenområde har byrådet tilført driften 1 million kroner årligt i budgetperioden. Men det er alt for lidt, vurderer Ella Holm Hansen. Beregninger viser, at tilgang af sager på området årligt vil koste 4,1 millioner kroner ekstra at dække. En udgift, der kun ser ud til at stige de efterfølgende år.

- Der er i budgetforliget afsat 1 million kr. i 2020 og overslagsårerne. Der mangler således 3.1 millioner kr. i 2020 og et ikke mindre beløb i overslagsårerne, da merforbruget forventes at akkumulere. Finansieringen af dette manglende beløb giver bekymringer, fastslår Ella Holm Hansen.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!