Onsdag d. 19. juni 2019 - �rgang 14
Arkivfoto

Havnerenovering blev dyrere end ventet

10-01-2019

Sidste års renovering af Rønbjerg Havn blev godt en halv million kroner dyrere end budgetteret på grund af olieforurening.

Af Jacob Dalgaard

Arbejdet med renoveringen af kajen i Rønbjerg havn, som skred ud for præcis et år siden den 10. januar, blev afsluttet i november 2018 og den står nu klar med ny stålspuns og betondæk, der kan modstå tungt kranarbejde over kajkanten. Men de 1,4 millioner kroner, arbejdet var ventet at koste, slog ikke til.

I forbindelse med arbejdet stødte entreprenøren på en olieforurening, og de afledte udgifter til oprydning, deponering, olieudskiller samt ændring af konstruktionen på kajen er løbet op i 501.750 kr.

Inden arbejdet blev påbegyndt blev der foretaget to prøveboringer på 12 meter af det geotekniske firma Andreasen & Hvidberg A/S der ikke viste tegn på olieforurening. Fra hver boring er der taget 20 prøver, der ikke viste tegn på olieforurening. Først da gravearbejdet gik i gang for at placere nye ankre til den nye kaj, dukkede olieforureningen op.

Samlet løber budgetoverskridelsen op i 530.000 kroner, som i mandags blev serveret for Teknik- og miljøudvalget. Forvaltningen havde lagt op til at udvalget skulle tage pengene op af kommunekassen, men udvalgsmedlemmerne ønskede at udsætte punktet for at få andre forslag til finansiering af de ekstra omkostninger.  

Det oprindeligt afsatte beløb på 1,4 millioner kroner er for størstedelen af beløbet finansieret ved at udsætte et vejprojekt i Hvalpsund.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!