Søndag d. 13. juni 2021 - �rgang 16
Direktør for Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Ulf Givskov Bender

Her er Erhvervsskolerne Aars' nye navn

19-10-2020

Nu kan man løfte sløret for Erhvervsskolerne Aars’ længe ventede navneskifte. Det bliver HEG - Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, der med en stor byskole i både Aars og Hobro i fremtiden skal sikre de himmerlandske unge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse med høj kvalitet og lokal forankring.

Det sker fordi Erhvervsskolerne Aars er i gang med at fusionere med Tradiums udspaltede uddannelsesafdeling i Hobro. I praksis bliver alt overdraget inkl. bygninger, medarbejdere, elever, godkendelser mm. med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.

I både Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommune er der udtrykt store forhåbninger til det nye uddannelsescenter, der skal sikre bedre studiemiljø og unikke lokale uddannelsesmuligheder for de unge i Himmerland.

Forløsning: elever i fuld gang og navn på plads

Det har været en lang proces, men i august kunne man byde de første elever velkommen i det nye uddannelsescenter på Kirketoften, og nu kan også navnet, HEG – Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, endelig offentliggøres.

At det nye navn for institutionen nu er faldet på plads vækker stor glæde hos bestyrelsesformand, Jesper Nielsen, der har et klart mål for øje:

"Vi skal hele tiden sørge for at holde hinanden op på, at denne nye himmerlandske institution, som nu endelig har fået sit eget navn og selvstændige identitet, er sat i verden for at sikre de unge en stærk, erhvervsfaglig uddannelse og dygtiggøre det eksisterende erhvervsliv”, fortæller Jesper Nielsen. Samtidig løfter han sløret for, at bestyrelsens arbejder med det mål, at der inden for de næste 5 år ville kunne startes 10-15 nye uddannelser og at elevtallet vil stige fra 150 til knap 500 elever i Hobro.

Vokseværk i Aars

Som det fremgår, er der store visioner for byskolen i Hobro, som man ønsker skal drives som sin egen selvstændige lokale enhed. Men også den oprindelige del af Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, det tidligere Erhvervsskolerne Aars, er i fuld udvikling i den vesthimmerlandske hovedstad.

Som noget nyt kan man i 2020 i samarbejde med Erhvervsakademi Dania føje akademiuddannelser til sit store udbud af efter- og videreuddannelsesmuligheder. I første omgang udbydes der fag på akademiuddannelsen i Ledelse, men i 2021 følger også akademiuddannelser inden for salg og det tekniske område trop.

Herudover har man udvidet med 5000 m2 bygningsmasse på Nordvestvej i Aars, hvor et nyt kursus- og praktikcenter er under etablering, samtidig med at man i 2020 planlægger at tage de første spadestik til en splinterny skolehjemsfløj på adressen på Østre Boulevard. Resultatet heraf bliver 64 nye enkeltværelser, som næste sommer gerne skulle stå klar til de elever, der har brug for at bo på skolen under uddannelse.

Tilsøgning fra hele landet

Det himmerlandske uddannelsescenter er nemlig ikke blot attraktivt for de lokale, fortæller direktør Ulf Givskov Bender: ”Lige nu oplever vi en stor tilsøgning af elever fra andre dele af landet, som har fået øjnene op for muligheden for at bo på skolen, mens de uddanner sig. Dét – sammen med de omkring 5000 kursister, vi har igennem møllen i løbet af et år – tror jeg, har en stor betydning for lokallivet. Det er med til at sætte Himmerland på landkortet, at så mange ”udenbys fra” får øjnene op for dette område”, lyder det fra direktøren.

Det skal være attraktivt at uddanne sig i Himmerland

At gøre Himmerland til et attraktivt uddannelsesområde, ligger helt i tråd med Vesthimmerlands Kommunes målsætning, lyder det fra borgmester, Per Bach Laursen, der meget gerne så endnu flere unge tage deres uddannelse i Himmerland:

”Det er vigtigt for os, at centraliseringen på uddannelsesområdet ikke tager fuldstændigt over, så de unge er tvunget til at rejse til de store byer for at uddanne sig – det tror jeg i sidste ende ikke er til deres fordel. Vi vil gerne være med til at skabe nogle attraktive uddannelsesmuligheder lokalt her i Himmerland, og dette initiativ er et stort og godt skridt i den retning”, lyder det fra Per Bach Laursen.

I både Vesthimmerlands og Mariagerfjord Kommune bliver der sat ord på drømmen om også på sigt at trække videregående uddannelser til området, og takker for initiativet til den nye himmerlandske institution, der med Per Bach Laursens ord er med til at tage de to kommuner med ind i fremtiden.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!