Tirsdag d. 20. august 2019 - �rgang 14

Her må grundejere forvente udgifter til ny kloakering

31-01-2019

Efter et længere tilløb er Vesthimmerlands Kommune klar til at vedtage en ny spildevandsplan, og det kommer til at koste penge for grundejere i eksempelvis Ranum.

Af Jacob Dalgaard

Vesthimmerlands Forsyning arbejder for tiden med at kloakseparere i Overlade og Aalestrup, og den nye spildevandsplan beskriver, hvilke områder der står for tur de kommende år.

Af Spildevandsplan 2019-2024 fremgår det, at Vesthimmerlands Forsyning allerede i løbet af 2019 vil starte på at kloakseparere Raunstrup og den centrale del af Ranum. Kloakseparering betyder, at regnvand skilles fra spildevand, og for grundejere medfører det omkostninger for den del af separeringen, som skal foretages indenfor hækken.

En del af Løgstør var i spildevandsplan 2012-2020 planlagt separatkloakeret. Dette udskydes med den nye plan til perioden 2023-2027. Desuden vil der i planperioden være fokus på at sikre kloaksystemet langs Løgstør Havn i situationer med kraftig regn og samtidig høj vandstand i fjorden.

Trods voldsomme protester fra nogle sommerhusejere, der har indsendt høringssvar, bliver de tætbebyggede sommerhusområder i Ertebølle, Hvalpsund og Illeris også kloaksepareret i den nye planperiode. I høringssvarene har sommerhusejerne blandt andet argumenteret for, at udgiften, som er anslået til gennemsnitligt 23.000 kroner pr. sommerhus, er urimelig høj, når husene kun anvendes omkring 5 uger om året.

Hvis Teknik- og miljøudvalget på mandag - og senere byrådet - godkender den foreliggende spildevandsplan, kan både sommerhusejere og øvrige grundejere, som er omfattet af planen se frem til nye kloakker. Planen indeholder også et afsnit om nedlæggelse af Aars Renseanlæg, idet spildevandet fra Aars fremover skal pumpes til Hadsund.

Se hele spildevandsplanen her.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!